1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
BOF_euro
Euro & talous 2/2009
Pääjohtaja
Erkki Liikanen
9.6.2009
1
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Teemat
1.Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila
2.Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka
3.EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessaja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus
4.Suomen julkisen talouden kestävyys
2
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
1. Maailmantalouden jarahoitusjärjestelmän tila
3
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Keskeisten talousalueiden BKT-kehitys
4
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Maailmankauppa ja eräiden maiden tuonti
5
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Teollisuuden luottamus
6
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Rahoitusmarkkinoiden riskilisiä
7
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Työttömyys eräissä maissa
8
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Rahoitusjärjestelmän toimintakyvynpalauttaminen
Talouskasvun kestävä elpyminen edellyttäärahoitusjärjestelmän toimintakyvynpalauttamista
Tarvittavat toimenpiteet:
Pankkien likviditeetin turvaaminen
Pankkien vakavaraisuudesta huolehtiminen
”Myrkyllisten” tase-erien hoitaminen
Pankkien pitkäaikaisen rahoituksen saatavuudenturvaaminen
9.6.2009
9
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
2. Inflaatio, EKP:n rahapolitiikka jarahapolitiikan uudet välineet
10
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Euroalueen ja Suomen inflaatio
11
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
EKP:n ohjauskorko ja markkinakorkoja
12
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Ylimääräinen likviditeetti pankkijärjestelmässä
13
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Katettujen joukkovelkakirjalainojen ostot
Ostettavien joukkovelkakirjalainojen yhteismäärä60 mrd. euroa
Ostoja suoritetaan sekä emissioista ettäjälkimarkkinoilta
Tavoitteena parantaa katettujen joukkolainojenmarkkinoiden toimintaa
Lisää markkinoiden likviditeettiä
Edesauttaa korkoerojen kaventumista
14
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessaja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus
15
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Uusien yrityslainasopimusten korot
16
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Uusien asuntolainasopimusten korot
17
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkomenot
18
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Asuntohintojen ja asuntolainojen kehitys
19
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Pankkitoiminnan tuloskehitys Suomessa*
20
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset
21
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
4. Suomen julkisen talouden kestävyys
22
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Bruttokansantuotteen määrä eri ennusteissa
23
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kestävyyden edellyttämä veroasteen kehitys
24
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kestävyyden edellyttämä veroasteen kehitys
25
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
BOF_euro
Kiitos!
26
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
BOF_euro
Euro & talous 2/2009
9.6.2009
27
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Asuntohintakehitys eräissä maissa
28
9.6.2009
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Katetut joukkovelkakirjalainat
29
9.6.2009
534
193
146
57
16
13
12
7
6
5
3
0
0
0
0
0
0
100
200
300
400
500
600
DE
ES
FR
IE
PT
AT
LU
IT
FI
NL
GR
BE
SL
SI
ML
CY
Katetut joukkovelkakirjalainat euroalueella, yli 100 milj. euron liikkeeseenlaskut (UCITS)
Miljardia
 euroa
Lähde: Suomen Pankki.
Katetut joukkovelkakirjalainat:
Va
kuutena liikkeeseen laskijan myöntämä vakuudellinen luotto
Yleisimmin kiinteistö
-
tai julkisyhteisövakuudellisia lainoja
Liikkeeseen laskijoita ovat pankit tai kiinnitysluottopankit
Jäävät liikkeeseen laskijan taseeseen
Sijoittajat suojattu etuoikeusasemalla
Aktiivisia suomalaisia liikkeeseenlaskijoita:
-
Aktia Hypoteekkipankki
-
OP
-
Asuntoluottopankki
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Ennustetut tappiot luotoista ja arvopapereista*
30
9.6.2009
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1   Luotoista
2   Arvopapereista
*Finanssiyritysten
kumulatiiviset ennustetut tappiot Yhdysvalloissa  ja Euroopassa
myönnetyistä luotoista ja liikkeeseen lasketuista arvopapereista vuosina 2007
- 2010.
Lähde: IMF:n Global Financial Stability
 
-raportit.
Mrd.
dollaria
USA
Eurooppa
USA
USA
2
1
Huhtikuu 2008
Lokakuu 2008
Huhtikuu
 2009