Kaikkien kirjastojen yhteys- ja palvelutiedot
- suunnitelma uudesta yhteisestä palvelusta
29.10.2010 Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus
Kirjastotietokannat
Kirjastot.fi-kirjastotietokantavuodesta 1998- yleiset kirjastot
KIRSTI-tietokanta- tieteellisten kirjastojenopas
Amkit.fiErikoiskirjastot.fi
Kirsti- tieteellistenkirjastojen opas
Facebook
Halti
     Intrat
Seutusivustot
   Kirjastokimpat    ja -konsortiot
  Kokoelmatietokannat
Kirjastojen yhteystietoja kirjastojen verkkopalveluissa
Kirjastojen omatsivustot(taustaorganisaatiot)
Uuden palvelun tavoitteet
Kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä käyttäjälähtöinen,moderni ja joustava verkkopalvelu.
Kirjastojen itse tuotettava tiedot monipuolisesti. Kirjastot.fi:n tehtävänä koota ne – Kirjastot.fi:nydinsisältöä.
Tietojen julkaisemisen järkeistäminen.
Tiedot yhdenmukaisessa muodossa ja helposti löydettävissä.
Vastaa kaikkien sektoreiden tarpeisiin.
Helposti ylläpidettävä julkaisualusta kirjastoille – yhteinen toimialan ratkaisu.
Tietojen rikastaminen, vienti ja tuonti.
Ajantasaisuus.
Kirjastopalveluiden markkinoinnin väline.
Avoin data.
Avoimen lähdekoodin tekniikka.
Prosessi
Konseptimäärittely valmistui kesäkuussa 2010 eri sektoreiden edustajista koostuvantyöryhmän ja konsultin työn tuloksena.
Määrittely lähti lausuntokierrokselle Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kautta. Lausunnotpyydettiin lähettämään 19.10. mennessä.
Tekninen lisämäärittely ja konseptin testaaminen käyttäjillä.
Tarjouskilpailu tai muu tapa.
Tavoitteena saada tietokanta valmiiksi vuoden 2011 aikana.
Rahoitus Kirjastot.fi:n budjetista.
Uusi kaikkien kirjastojen
kirjastotietokantaavoin data, tiedonsiirron rajapinnat(xml web services, rss, pluginit ym.), YsoISO 2146
Uusi kaikkien kirjastojen
kirjastotietokantaavoin data, tiedonsiirron rajapinnat(xml web services, rss, pluginit ym.), YsoISO 2146
Kirjastojen omat ja yhteiset sivustot
 Kaupalliset hakemisto- japaikannuspalvelut
KDK
Facebook
HaltiKansallinen infra
Kirjastotilastot
Hakupalvelut
Julkishallinnonhakemisto- japaikannuspalvelut
Mobiilikäyttö
Muut yhteisöpalvelut
Navigaattorit
Kirjastosektoreidenkäyttäjähallinnat
Kokoelmakarta
Kaukopalvelu
Haasteita
 Ajantasaisuus.
 Sektorikohtainen tietojen keruun organisointi.
 Kirjastosektoreiden käyttäjähallintajärjestelmien integrointi.
 Tietojen tuonti/vienti kirjastojen verkkopalveluista.
 Kaupalliset kilpailijat.
 Verkon yleinen kehitys.
“Siirrytään kirjastojen esittelyssä pois ”tietokantamaisesta” esitystavasta kohtikiinnostavaa ja tietosisällöltään hyödyllistä ja ajantasaista näkymää kirjastonkeskeisiin tietoihin.” 
Kiitos - matti.sarmela@kirjastot.fi