alapalkki
ylakiekura
alapalkki
ylakiekura
6
5
4
3
2
1
YLIOPISTOT
Kandidaatti
Maisteri
Tohtori
Ylemmät AMK-tutkinnot
AMMATTIKORKEAKOULUT
4,5
4
3,5
3
2
1
LUKIOT
3
2
1
AMMATILLINEN
KOULUTUS
9
8
PERUSOPETUS
10
Suomen koulutusjärjestelmä
alapalkki
ylakiekura
Mamk info
opiskelijoita noin 4500 ja työntekijöitä 400
aloittavia opiskelijoita vuosittain 720
aloittavia aikuisopiskelijoita 400
8 koulutusalaa: Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala,Luonnontieteiden ala, Luonnonvara - ja ympäristöala, Matkailu-,ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan jaliikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,
20 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, joista 3 englanninkielistä
9 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa
laaja yhteistyökorkeakouluverkosto ulkomailla, johon kuuluu yli 200korkeakoulua
valmistuu vuosittain noin 800 eri alojen osaajaa
alapalkki
ylakiekura
Mamk aluekehittäjänä ja TKI-toimijana
Aluekehitys lakisääteinen tehtävä
Toteuttaa laajaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja tuottaa monipuolisiapalveluja
Tutkimus soveltavaa tutkimusta, jossa pyritään nopeasti hyödynnettäviintutkimustuloksiin
Koulutustarjonta:  alueellisen tarpeisiin vastaaminen ja työelämälähtöisyys,aikuiskoulutus, avoin amk ja täydennyskoulutus
Asiantuntijapanos eri foorumeilla (neuvottelukunnat, edustukset, aluestrategioidenvalmistelutyö)
Aluekehityshankkeet (vaikuttavuus)
Kumppanuussopimukset
verkottumisen lisääminen yritysten/ työyhteisöjen/ kehittämis-organisaatioiden/muiden oppilaitosten suuntaan
Yrittäjyyden ja innovaatioiden edistäminen
Yhteiskuntavastuun kantaminen
Kv-välisten verkostojen kokoaminen ja Venäjä-yhteydet
alapalkki
ylakiekura
TKI-toiminnan volyymi
Valtakunnallisesti  tuloksellisuuden mittareina hankevolyymi(kokonaisrahoitus / kilpailtu rahoitus), julkaisut ja KV-toiminta
Mamk yksi tutkimusintensiivimmistä ammattikorkeakouluista (TKI –rahoituksen osuus noin 16% kokonaisrahoituksesta)
Mamkin hankesalkku keväällä 2012 noin 16 milj. euroa, josta EU-rahoituksen osuus noin 75 %
TKI-toiminnan vuosivolyymi 7 milj. euroa
Mamkin omarahoituspanostus vuodessa 1,2 milj. euroa
Yritysrahoitus 0,9 milj. e
Hankkeita n. 50 kpl
TKI-henkilötyövuodet yht. 62 (2011)
alapalkki
ylakiekura
TKI-toiminnan painoalat
TKI-toiminta profiloituu painoaloihin:
Hyvinvointi,
Materiaalit ja ympäristö,
Matkailu ja tapahtumatuotanto,
Sähköiset palvelut
 painoalakohtaiset strategiat
alapalkki
ylakiekura
alapalkki
ylakiekura
alapalkki
ylakiekura
alapalkki
ylakiekura
Koetuotanto
Määrittely
Prototypointi
Testaus
Tuotesuunnittelu
Konseptointi
Mallinnus
Ideointi
Tuotteistaminen
Markkinointi