Cacback
Persoonallisuus
”Määrittää ihmisen yksilönä”
Cacback
18.11.2010/hm (8)
2
Persoonallisuus 1/2
Ihmisen persoonallisuuteen vaikuttavat sekä synnynnäisetominaisuudet, että ympäristötekijät:
fyysinen rakenne
perusluonne ja temperamentti
älykkyys, lahjakkuus, oppimiskyky
tarpeet, motiivit
asenteet
uutuuksien omaksumistapa
harrastukset
elämänkokemukset
Cacback
18.11.2010/hm (8)
3
Persoonallisuus 2/2
Persoonallisuus on monen osatekijän summa
Se millainen ostaja ja kuluttaja on ja millaisiinvalintoihin hän päätyy, riippuu esimerkiksi:
fyysisestä rakenteesta,
kokemuksista,
asenteista ja
harrastuksista.
harrastusten valinta taas voi olla seurausta fyysisestärakenteesta ja perheen tai ystävien näkemyksistä
Cacback
Suomalaisten harrastuksia
s. 59
Cacback
18.11.2010/hm (8)
5
Suomalaisten harrastuksia
Kasvussa:
vapaa-ajan vietto, vapaa-aika on tärkeää
60 % osallistuu kodin ulkopuoliseen harrastukseen
noin 50 % harrastaa liikuntaa melkein joka päivä
< 10 % yli 10 v. ei harrasta liikuntaa lainkaan
yli 90 % kuuntelee musaa vähintään kerran viikossa,
kaksi kolmasosaa päivittäin
perheen merkitys
TV:n katsominen on päivittäistä,
1 % ei katso televisiota lainkaan
Cacback
18.11.2010/hm (8)
6
Suomalaisten harrastuksia
Kasvussa:
päiväkirjan kirjoittaminen sitä vastoin on lisääntynyt.
on muodikasta pitää omaa blogia
kuvataiteiden harrastaminen on myös lisääntynyt viimeaikoina
tähänkin harrastukseen on tieto-tekniikka tuonut oman lisänsä:
kuvia tehdään ja käsitellään tietokoneella entistämonipuolisemmin
käsitöiden tekeminen on suosittua:
67 prosenttia suomalaisista harrastaa käsillä tekemistä
Cacback
18.11.2010/hm (8)
7
Suomalaisten harrastuksia
Kasvussa:
Internetin käyttö on myös nuorten harrastus:
yli 80 prosenttia nuorista on tuottanut sisältää Internetiin
noin puolet suomalaisista käy ainakin kerran vuodessaulkomailla
noin 10 prosenttia kaikista suomalaisista ja lähes 40 %15-24- vuotiaista nuorista käy elokuvissa vähintään kerrankuussa
Cacback
18.11.2010/hm (8)
8
Suomalaisten harrastuksia
Vähenemässä:
kirjojen lukeminen on vähentynyt jonkin verran viimevuosina, mutta
noin 70 prosenttia väestöstä lukee vuosittain keskimäärinkaksi kirjaa
kirjoja lukevat eniten lapset ja nuoret
aktiivisten lukijoiden (niiden, jotka lukevat yli 20 kirjaavuodessa) määrä on viime vuosina laskenut