Metsäteollisuus käyttää vuosittain noin 150 milj. euroaympäristönsuojeluun Suomessa
20.6.2012
Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset
Luonnonsuojelualueet 1.1.2009
Luonnonsuojelualueet
kpl
pinta-ala (ha)
Kansallispuistot
35
885 300
Luonnonpuistot
19
153 600
Soidensuojelualueet
171
460 400
Lehtojensuojelualueet
52
1 200
Vanhat metsät
91
9 400
Hylkeidensuojelualueet
7
18 800
Muut luonnonsuojelualueet valtionmailla
39
49 100
Metsähallituksen perustamat luonnonsuojelualueet
24
800
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet
6 466
218 300
Yhteensä
6 904
1 796 900
Erämaa-alueet
12
1 489 000
YHTEENSÄ
6 916
3 285 900
20.6.2012
Suojellut ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat metsät1.1.2009
Luokitus
 Metsämaa ha
% metsämaankokonaisalasta
Metsä- ja kitumaa ha
% metsä- ja kitumaankokonaisalasta
Kokonaismaa-ala ha
% kokonaismaa-alasta
1: Tiukasti suojellut metsät
1 029 000 ha
5,1 %
2 029 000 ha
8,9 %
3 581 000 ha
13,6 %
2a: Suojellut metsät, joissavarovaiset hakkuut ovatmahdollisia
79 000 ha
0,4%
134 000 ha
0,6%
192 000 ha
0,7%
1+2a: Suojellut metsät
1 108 000 ha
5,5%
2 164 000 ha
9,5 %
3 773 000 ha
14,4%
2b: Rajoitetussametsätalouskäytössä olevatalueet
565 000 ha
2,8%
780 000 ha
3,4%
959 000 ha
3,6%
1+2a+2b: Kaikki yhteensä
1 673 000 ha
8,3%
2 943 000 ha
12,9 %
4 732 000 ha
18,0 %
20.6.2012