A200Wells_FLickr.jpg
LÄHDETÄÄN KOKEILEMAAN!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mitä pitää parantaa?
Miksi?
Ideoi ratkaisuvaihtoehtoja
Mitä lopputulosta tavoittelet?
Ideoi kokeilutapoja
Tee tarvittavat järjestelyt
Toteuta kokeilu
Kerää opit
Paranna alkuperäistä ideaa
KYSY 5 KERTAA MIKSI?
Kysy viisi kertaa miksi tämä onongelma, tai miksi päämäärä ontärkeä. Tällä tavoin pääsetlähemmäksi todellista ongelmaa.
Keskustele asiasta kollegoiden taiasiakkaiden kanssa ymmärtääksesiparemmin ongelman syitä ja mitentilannetta voisi parantaa. Pyriselvittämään mikä yksittäinen asiaongelmassa on kaikkein kriittisin mikä muutos pitäisi ennen kaikkeasaada aikaan.
MIETI MITÄ PITÄÄPARANTAA.
Mikä asia aiheuttaa toistuvastihankaluuksia?
Onko jokin asia, johon kollegasi taiasiakkaasi ovat kehittäneet ”omanratkaisunsa” koska alkuperäinenratkaisu ei toimi?
2
1
IDEOI MAHDOLLISIA RATKAISUJA HAVAITSEMAASIONGELMAAN.
Ideoi ratkaisuja ongelmaan. Pyri tuottamaan useita kymmeniä vaihtoehtoisiaratkaisuja. Aseta itsellesi minimi tavoitemäärä, esimerkiksi 20 ideaa. Älä tässävaiheessa vielä mieti ratkaisujen paremmuutta tai toimivuutta, vaan pyri tuottamaanpaljon ideoita. Ensimmäiseksi mieleen tulevat yleensä tyypillisimmätratkaisuvaihtoehdot, mutta kun jatkat ideointia, on todennäköisempää että syntyymyös kokonaan uusia ratkaisutapoja.
Kun olet saavuttanut tavoittelemasi ideamäärän, tutki kehittämiäsi ideoita jaryhmittele ne samankaltaisuuden mukaan. Mieti, voiko jotkin ideat yhdistää.Toimisivatko ne hyvin yhdessä? Mikäli huomaat joukossa jonkun idean toistuvanuseampaan otteeseen, jätä niistä yksi jäljelle ja poista muut. Kun jäljellä on selkeätryhmät ratkaisuideoita, pyydä kollegoitasi tai asiakkaitasi valitsemaan kolmesuosikkiaan.
Valitse lopulta yksi idea, jota lähdet kokeilemaan.
3
IDEOI TAPOJA KOKEILLAKEKSIMÄÄSI IDEAA PIENESTI JANOPEASTI.
Mikä on pienin mahdollinen teko jonkavoit tehdä, kokeillaksesi tuottaako ideasihaluamasi kaltaisen ratkaisun? Mietimistä asioista, toiminnoista ja osasistaratkaisuideasi koostuu, määrittele niistämielestäsi kriittisin ja lähde liikkeellekokeilemalla tuon yksittäisen kriittisentoiminnon toimivuutta. Yksinkertaisuuson tässä valttia. Vältä monimutkaisiasuunnitelmia. Älä jää suunnittelemaantai analysoimaan, vaan ota kiinniensimmäisestä keksimästäsi pienestätavasta kokeilla ideaasi, vaikka sevaikuttaisi lähes yhdentekevältä. Pääsetalkuun vain lähtemällä liikkeellemäärätietoisesti. Huomaat, ettäensimmäisen kokeilun jälkeen,seuraavan, paremman kokeilunkeksiminen on huomattavastihelpompaa.
MÄÄRITTELE MITENTUNNISTAT KUN IDEASI“TOIMII” TAI KUN SE “EITOIMI.”
Kokeilun tarkoitus on tuottaa sinulletietoa siitä toimiiko ideoimasi ratkaisuvai ei. Mikä on se lopputulos jotaidealla tavoittelet? Kuvittele millainenmaailma on silloin kun ideasi toimiikäytännössä. Minkälaisenlopputuloksen haluat sen tuottavan?Mistä siis tiedät kun kokeilemasiratkaisu tekee tehtävänsä?
5
4
PÄÄTÄ MISSÄ, MILLOIN JA MITEN TEET KOKEILUSI.
TEE TARVITTAVAT VALMISTELUT.
Valitse kokeilullesi paikka ja ympäristö, ajankohta ja kesto sekä toteutustapa. Mieti mitävälineitä tai avustajia tarvitset kokeiluusi. Täytyykö kokeilusta kertoa esimerkiksiasiakkaille vai voidaanko kokeilu tehdä ilman että siitä ilmoitetaan, ja vain seurataihmisten reaktiota? Täytyykö kokeilua varten tulostaa tai rakentaa jotain? Päätä kuinkapitkään jatkat kokeilua. Määrittele mistä tiedät kun kokeilu on valmis.
6
SAIKO KOKEILUSI AIKAAN HALUTUNTULOKSEN? JOS EI, NIIN MIKSI?
Synnyttikö kokeilu sen lopputuloksenjota tavoittelit? Mitä muutoksia havaitsitkokeilun aikana? Miten ihmisetreagoivat kokeiluusi? Mistä he pitivät?Mitä he eivät ymmärtäneet? Mitäehdotuksia he tekivät? Mitä uusiaideoita syntyi? Tapahtuiko jotainyllättävää, mitä et alun perin odottanut?Kerää talteen kaikki saamasi palautesekä ihmisten reaktiot kokeilua kohtaan.
TEE KOKEILU.
Kokeilu on oppimisprosessi. Teetkokeilun koska haluat oppia mikä onparas tapa ratkaista alkuperäinenongelma. Et siis ole vielä ”myymässä”ratkaisuvaihtoehtoa. Ole tarkkanahavainnoimassa miten ihmisetreagoivat ratkaisuehdotukseesi. Pysyavoimena ja kuuntele reaktioita japalautetta, jotta voit parantaaratkaisuasi. Jos sinulla onmahdollisuus puhua kokeiluunosallistuvien ihmisten kanssa, kysymikä osa ratkaisua on heidänmielestään kaikkein tärkein. Kysy,onko ratkaisussasi jokin osa, joka onyhdentekevä. Tiedustele myös, mitenhe tällä hetkellä pyrkivät ratkaisemaanongelman, jota olet parantamassa.
8
7
PARANNA ALKUPERÄISTÄ IDEAASI OPITUN PERUSTEELLA.
Kokoa kaikki kokeilun synnyttämät tulokset yhteen. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä ideankehittämisen kannalta? Mitkä parantavat sen toimivuutta? Määritteletärkein/tärkeimmät oivallukset ja mieti miten voit ottaa ne huomioon ratkaisussasi. Äläyritä tuoda kaikkia parannusehdotuksia kerralla ratkaisuusi, vaan poimi kriittisimmät jatee uusi kokeilu huomioiden nämä kriittisimmät parannukset. Määrittele uudestaanmikä on tavoittelemasi lopputulos ja lähde toteuttamaan seuraavaa kokeilukierrosta.
9