Selkeän kirjoittamisen huoneentaulu
kaksi vaihtoehtoa, lähes sama sisältö
tulosta ja ota käyttöön tai muokkaa omientarpeiden mukaan
huoneentaulut kokosi joukko selkeästä kielestäkiinnostuneita valtionhallinnon virkamiehiä
inspiraation lähteenä toimi mm. Tekstintekijänkäsikirja (2011)
palautetta voi lähettää osoitteeseenkielipalvelu@vnk.fi
Tarkista teksti ja pyydä työkaveria kommentoimaan!
Varmista, että tekstin tavoite tulee ymmärretyksi.
Onko tekstissäselkeä rakenne?
Herätä lukijan kiinnostus otsikolla.
Mieti, mikä  on lukijan kannaltaparas järjestys esittää asiat.
Tee silmäiltäviä tekstejä väliotsikoilla,lihavoinneilla ja kuvilla.
Kytke lauseet ja kappaleet toisiinsa.
Onko kieli selkeää jahavainnollista?
Sano yhdessä lauseessa vain yksitärkeä asia.
Käytä konkreettista kieltä jaesimerkkejä.
Käytä passiivia harkiten.
Vältä ammattislangia, lyhenteitä japitkiä etumääritteitä.
Mitä asioitatekstin pitää sisältää?
Mieti, mikä on tekstin pääajatus.
Varmista, että teksti vastaakysymyksiin: Kuka? Mitä? Missä?Milloin? Miten? Miksi?
Kenelle kirjoitan ja miksi
– tyyli ja sisältö lukijakunnan mukaan
Millainen lukijakunta: taustat, odotukset, tarpeet ja paljonko lukemiseen on aikaa?
Mihin pyrin tekstilläni: tiedottamaan, vaikuttamaan, ohjeistamaan vai jotain muuta?
Pyydä työkaveria kommentoimaan! Ymmärtääkö hän tekstin tavoitteen?
Ole erityisen huolellinen, jos käytät vanhaa tekstiä leikkaa liimaa -tekniikalla.
6.
Tarkistateksti!
Sano yhdessä lauseessa vain yksi tärkeä asia.
Vaihtele virkepituutta.
Käytä konkreettista kieltä ja esimerkkejä.
Käytä passiivia harkiten.
Vältä ammattislangia, lyhenteitä ja pitkiä etumääritteitä.
5. Onko kieliselkeää jahavainnollista?
Herätä lukijan kiinnostus otsikolla.
Mieti, mikä on lukijan kannalta paras järjestys esittää asiat.
Tee silmäiltäviä tekstejä: jäsennä väliotsikoilla, käytälihavointeja, kuvia jne.
Kytke lauseet ja kappaleet toisiinsa.
4. Onko tekstissäselkeä rakenne?
Mieti, mikä on tekstin pääajatus.
Varmista, että teksti vastaa kysymyksiin: Kuka? Mitä?Missä? Milloin? Miten? Miksi?
3. Mitä asioita tekstin pitääsisältää?
Mihin pyrin tekstilläni: tiedottamaan,vaikuttamaan, ohjeistamaan vai jotain muuta?
2. Miksi kirjoitan?
Luo kuva lukijakunnasta: taustatiedot,odotukset, tarpeet, paljonkolukemiseen on aikaa.
Luo tyyli ja sisältö lukijan mukaan.
1. Kenelle kirjoitan?