Turvallisestirautatieym-päristössä
K:\Viestintä\Graafinen ohje\Trafi_LOGOT\Trafi nimellä - suomi - 300.jpg
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322117399/42bc4fdc63ffb4ad18b7e29904e92244/1456-rautatiealueella_asiaton_liikkuminen_kielletty.jpg
Rautatie on junia varten
rautatie on junia varten.JPG
Juna painaa paljon
juna ei pysähdy.JPG
Juna ei pysähdy nopeasti
junan pysähtymismatka.JPG
Voiko tietää milloin junatulee?
uusien junien kulkuominaisuudet ovat todellahiljaisia
junasta lähtevä ääni on paljon suurempisivulle päin kuin jos seisoo junan edessä
esim. 140 km/h kulkeva juna etenee n. 40msekunnissa, eli todella nopeasti
radassa voi olla mutka tai ympäristössä jokinnäköeste, jolloin juna voi yllättää
 juna voi tulla milloin vain.
Voitko vaikuttaa itse siihen,että juna pysähtyyäkkitilanteessa nopeammin?
Rautatielaki kieltääjunaradalla olon
”Joka tahallaan --- liikkuu tai oleskeleeasiattomasti ratapiha-alueella, ratalinjalla,rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka eiole yleisön käytettävissä, on tuomittava, jolleiteko ole vähäinen tai siitä muualla laissasäädetä ankarampaa rangaistusta,rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon.”
(rautatielaki 68§)
Tasoristeys
Junaradan saa ylittää vain tasoristeyksestä
Tasoristeys tarkoittaa tien ja junaradan risteystä,jossa tie kulkee junaradan yli
Junaradan ylittäminen muualta kuintasoristeyksestä on laitonta, ja siitä voi saadasakot
Tasoristeyksestä kertoo ainakin liikennemerkki,siellä voi olla myös puomit, varoituskello tai -valot
Myös tasoristeyksessä kaikki väistävät junaa, jopapoliisi ja ambulanssi!
tarkkana tasoristeyksessä.JPG
Juna menee aina ensin!
Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen
”Junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan tässä
pykälässä jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta.
Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava
erityistä varovaisuutta ja mahdollisista suojalaitteista huolimatta
tarkkailtava, onko juna tulossa. Kuljettajan on tällöin käytettävä
sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen
rataa.
Rautatietä ei saa lähteä ylittämään, jos juna lähestyy taikka valo-opaste
velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu taikka puomi on
alhaalla tai liikkuu. Tällöin on pysähdyttävä turvalliselle
etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Kun rautatien saa
ylittää, se on tehtävä viivyttelemättä.” 
(Tieliikennelaki 7§)
Mitä seuraavatliikennemerkit tarkoittavat?
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\Katrun matskut\II OHEISMATERIAALIA\KUVAPANKKI\Kuvasarja tasoristeysmerkeistä\wmf-kuvat\Rautatien tasoristeys ilman puomeja.wmf
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\Katrun matskut\II OHEISMATERIAALIA\KUVAPANKKI\Kuvasarja tasoristeysmerkeistä\wmf-kuvat\Rautatien tasoristeys, jossa on puomit.wmf
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\Katrun matskut\II OHEISMATERIAALIA\KUVAPANKKI\Kuvasarja tasoristeysmerkeistä\wmf-kuvat\Yksiraiteisen rautatien tasoristeys.wmf
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\Katrun matskut\II OHEISMATERIAALIA\KUVAPANKKI\Kuvasarja tasoristeysmerkeistä\wmf-kuvat\Kaksi- tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys.wmf
Saako ylittää?
Tarkastelkaa seuraavien diojen kuvia:
Mitä kuvassa tapahtuu?
Saako rautatien ylittää? Miksi? Miksi ei?
Mitä pitää ottaa huomioon ennen ylittämistä?
C:\Users\korpehan\Desktop\juna.JPG
2. Valo vaihtuu punaiseksi.JPG
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\Katrun matskut\II OHEISMATERIAALIA\KUVAPANKKI\Luvattomia radanylityksiä ja ylityspaikkoja\Luoma_luvaton ylityspolku.jpg
S:\Viestintä\Kampanjat\Rautatieturvallisuuskasvatus\UUSI KUVAPANKKI\TASORISTEYSKUVIA\VARTIOITU TASORISTEYS\Kesäinen tasoristeys.JPG.jpg
Varo sähköä radalla!
Sähköradat on varustettu 25000V:njännitteellä: hengenvaara!
Pidettävä aina vähintään 2 metrinturvaetäisyys radan rakenteisiin
Muistettava valokaari-ilmiön vaara: sähkö voi”hypätä”!
Radan rakenteisiin tai vaunujen päälle ei tulemissään nimessä kiivetä!
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012.www.rautatieturvallisuus.fi
22
Rautatie ei ole leikkipaikka
23
Ilkivalta on laitonta - radalla se on myöshengenvaarallista!