Overlay-ContentSlides.png
1
 Ihmissuhdetarpeidentäyttäminen lapsen elämässä
Raamatullinen malli terveidenihmissuhteiden saavuttamiseksi
MP900401044.JPG
Overlay-ContentSlides.png
2
Tarpeiden täyttäminen =
terveen tunnesiteen luomista
MP900442498 (6).JPG
Overlay-ContentSlides.png
3
10 tärkeintä suhteisiin liittyvää tarvetta10 tärkeintä suhteisiin liittyvää tarvetta
Hyväksyntä     LohdutusHyväksyntä     Lohdutus
Hellyys           RohkaisuHellyys           Rohkaisu
Arvostus  KunnioitusArvostus  Kunnioitus
Huomio  TurvallisuusHuomio  Turvallisuus
Kelpaaminen    TukiKelpaaminen    Tuki
Overlay-ContentSlides.png
4
MP900400985.JPG
MP900316374.JPG
Overlay-ContentSlides.png
5
   RakkausYksinäisyys
Hyväksyntä—Hylkääminen
Hellyys—Pahoinpitely
Arvostus—Arvostelu
Kelpaaminen—Paheksunta
Huomio—Piittaamattomuus
Lohdutus—Läksytys
Rohkaisu—Lannistaminen
Kunnioitus—Halveksunta
Turvallisuus—Heitteillejättö
Tuki—Laiminlöynti
Overlay-ContentSlides.png
6
Hyväksyntä
MP900439311.JPG
Overlay-ContentSlides.png
7
Hellyys
MP900399498 (1).JPG
Overlay-ContentSlides.png
8
Arvostus
MP900422261.JPG
Overlay-ContentSlides.png
9
Kelpaaminen
Minä iloitsen sinusta!
MP900431191 (1).JPG
Overlay-ContentSlides.png
Huomio
Ole ihmetystä ja ihastustatäynnä, kun astut heidänmaailmaansa!
10
MP900431826 (1).JPG
Overlay-ContentSlides.png
Hyväksyntä
Hellyys
Arvostus
Huomio
Kelpaaminen
11
Overlay-ContentSlides.png
12
Lohdutus
MP900422259.JPG
MP900431197.JPG
Overlay-ContentSlides.png
13
Rohkaisu
Auta heitä työskentelemään
tavoitteidensa saavuttamiseksi
200373353-001
Overlay-ContentSlides.png
Kunnioitus
Anna mallikunnioituksestakunnioittamalla heitä– ei vähättelyä,loukkauksia eikäsatuttavaakiusaamista
14
MP900400246.JPG
Overlay-ContentSlides.png
15
Turvallisuus
 Pidä heidät turvassa pelolta
MP900431822 (1).JPG
Overlay-ContentSlides.png
16
Tuki
Auta heitä
 silloin kun heillä
on vaikeaa
MP900308955.JPG
Overlay-ContentSlides.png
17
Mitkä ovat sinun tärkeintä tarvettasi?Mitkä ovat sinun tärkeintä tarvettasi?
Mitkä ovat lastesi tärkeintä tarvetta?Mitkä ovat lastesi tärkeintä tarvetta?
Hyväksyntä      LohdutusHyväksyntä      Lohdutus
HellyysRohkaisuHellyysRohkaisu
ArvostusKunnioitusArvostusKunnioitus
HuomioTurvallisuusHuomioTurvallisuus
KelpaaminenTukiKelpaaminenTuki
Overlay-ContentSlides.png
18
On olemassa kolme vaaraa, josyritämme täyttää ihmissuhteisiinliittyviä tarpeitamme itse:On olemassa kolme vaaraa, josyritämme täyttää ihmissuhteisiinliittyviä tarpeitamme itse:
1. Itsensä varassa oleminen1. Itsensä varassa oleminen
2. Itsekeskeisyys2. Itsekeskeisyys
3. Itsehalveksunta3. Itsehalveksunta
Nämä haittaavat suhdettammeJumalaan ja suhteitamme toisiinihmisiin.Nämä haittaavat suhdettammeJumalaan ja suhteitamme toisiinihmisiin.
Overlay-ContentSlides.png
19
Handout10-03a
Overlay-ContentSlides.png
20
Pelkoa ei rakkaudessa ole,vaan täydellinen rakkauskarkottaa pelon. Joh. 4:17,18Pelkoa ei rakkaudessa ole,vaan täydellinen rakkauskarkottaa pelon. Joh. 4:17,18
MP900399712.JPG
Overlay-ContentSlides.png
21
Itsensä varassaoleminenItsensä varassaoleminen
MP900408964.JPG
Overlay-ContentSlides.png
22
self love
ItsekkyysItsekkyys
Overlay-ContentSlides.png
23
ItsehalveksuntaItsehalveksunta
MP900178845 (2).JPG
Overlay-ContentSlides.png
Kun tarpeet täytetään
24
father respect
Overlay-ContentSlides.png
Kun tarpeita ei täytetä
25
200338569-001
Overlay-ContentSlides.png
26
Handout10-03a
Overlay-ContentSlides.png
27
SakkeusSakkeus
Luuk. 19Luuk. 19
SakkeusSakkeus
Luuk. 19Luuk. 19
200424944-001
Overlay-ContentSlides.png
28
Varastaminen,Varastaminen,
vahlehteleminen,vahlehteleminen,
lunttaaminen, lunttaaminen, 
itsekkyys,itsekkyys,
ahneusahneus
Syyllisyys, Syyllisyys, 
yksinäisyys,yksinäisyys,
epävarmuus, epävarmuus, 
arvottomuus,arvottomuus,
hylätyksi hylätyksi 
tulemisentulemisen
tunteettunteet
Hyväksyntä, Hyväksyntä, 
huomio,huomio,
kunnioitus, kunnioitus, 
anteeksianto,anteeksianto,
toveruustoveruus
Tarpeet:Tarpeet:
Tunteet:Tunteet:
Toiminta:Toiminta:
Overlay-ContentSlides.png
29
“Tänäänminun onmäärä ollavieraanasinunkodissasi.”“Tänäänminun onmäärä ollavieraanasinunkodissasi.”
“Tänäänminun onmäärä ollavieraanasinunkodissasi.”“Tänäänminun onmäärä ollavieraanasinunkodissasi.”
jesus inviting