SAARISTEN KOULUSAARISTEN KOULU
KUVATAIDEPAINOTTEINENERITYISKOULUKUVATAIDEPAINOTTEINENERITYISKOULU
IMG_2382.jpg
OPS:in lähtökohdat ja yleisettavoitteet sekä oppiaineetOPS:in lähtökohdat ja yleisettavoitteet sekä oppiaineet
   OPETUSSUUNNITELMA   OPETUSSUUNNITELMA
Saaristen koulu on erityiskoulu, joka toteuttaaperusopetuslain 25 § momentin mukaista 11-vuotisenoppivelvollisuuden opetusta esiaste 1-9. luokille. Koulunoppilaat tulevat Hämeenlinnasta ja senympäristökunnista. Lakisääteinen ryhmäkoko on kuusioppilasta.Saaristen koulu on erityiskoulu, joka toteuttaaperusopetuslain 25 § momentin mukaista 11-vuotisenoppivelvollisuuden opetusta esiaste 1-9. luokille. Koulunoppilaat tulevat Hämeenlinnasta ja senympäristökunnista. Lakisääteinen ryhmäkoko on kuusioppilasta.
Opetussuunnitelman ja koulutyön painopisteenä onoppilaiden erityispiirteet  huomioonottavakuvataideopetus, jota toteutetaan oppilaiden kanssa eriaisteihin ja vuodenkiertoon perustuvana elämys-jakokemusprosessina.Opetussuunnitelman ja koulutyön painopisteenä onoppilaiden erityispiirteet  huomioonottavakuvataideopetus, jota toteutetaan oppilaiden kanssa eriaisteihin ja vuodenkiertoon perustuvana elämys-jakokemusprosessina.
Koulun tilat ja oppimisympäristö järjestetäänsiten, että ne mahdollistavat ja tukevatstrukturoitua opiskelua sekä ajan, paikan ja tilanhahmottamista. Työtapojen jaopetusmenetelmien valinta tapahtuu yksilöllisestikunkin oppilaan kehitystason, iän ja vammojenasettamien erityistarpeiden mukaisesti.Koulun tilat ja oppimisympäristö järjestetäänsiten, että ne mahdollistavat ja tukevatstrukturoitua opiskelua sekä ajan, paikan ja tilanhahmottamista. Työtapojen jaopetusmenetelmien valinta tapahtuu yksilöllisestikunkin oppilaan kehitystason, iän ja vammojenasettamien erityistarpeiden mukaisesti.
Opetus toteutetaan erityispedagogisin jaaistitoimintojen harjaannuttamista tukevinmenetelmin, oppimateriaalien eriyttämisen,erityisliikunnan ja vaihtoehtoistenkommunikaatiokeinojen avulla.Opetus toteutetaan erityispedagogisin jaaistitoimintojen harjaannuttamista tukevinmenetelmin, oppimateriaalien eriyttämisen,erityisliikunnan ja vaihtoehtoistenkommunikaatiokeinojen avulla.
Opetuksella tuetaan kokonaisvaltaisestipersoonallisuuden kehitystä sekä lisätään javakiinnutetaan käytännön valmiuksia ja taitojaarkipäivän tilanteista selviytymiseen.Opetuksella tuetaan kokonaisvaltaisestipersoonallisuuden kehitystä sekä lisätään javakiinnutetaan käytännön valmiuksia ja taitojaarkipäivän tilanteista selviytymiseen.
Oppimisen tavoitteet määritellään jokaiselleoppilaalle henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevassa suunnitelmassa(HOJKS) EHA- opetusten ja tarvittaessa myösmuiden opetussuunnitelmien pohjalta.Oppimisen tavoitteet määritellään jokaiselleoppilaalle henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevassa suunnitelmassa(HOJKS) EHA- opetusten ja tarvittaessa myösmuiden opetussuunnitelmien pohjalta.
OppiaineetOppiaineet
    Oppiaineisiin sisältyy toiminta-alueittaisen jaottelun lisäksi muitaainelähtöisiä kokonaisuuksia.    Oppiaineisiin sisältyy toiminta-alueittaisen jaottelun lisäksi muitaainelähtöisiä kokonaisuuksia.
MOTORIKKA JA LIIKUNTAMOTORIKKA JA LIIKUNTA
KOGNITIIVISET/TIEDOLLISET TAIDOTKOGNITIIVISET/TIEDOLLISET TAIDOT
PÄIVITTÄISET TAIDOTPÄIVITTÄISET TAIDOT
SOSIAALISET TAIDOTSOSIAALISET TAIDOT
KOMMUNIKAATIOKOMMUNIKAATIO
ÄIDINKIELIÄIDINKIELI
MATEMATIIKKAMATEMATIIKKA
KUVATAIDEKUVATAIDE
MUSIIKKIMUSIIKKI
YMPÄRISTÖ JA LUONNONTIETOYMPÄRISTÖ JA LUONNONTIETO
HenkilökuntaHenkilökunta
Rehtori, joka toimii samalla myöserityisluokanopettajanaRehtori, joka toimii samalla myöserityisluokanopettajana
Kolme erityisluokanopettajaaKolme erityisluokanopettajaa
KouluohjaajatKouluohjaajat
Koulutustausta, sosionomi, lähihoitaja,koulunkäyntiavustajaKoulutustausta, sosionomi, lähihoitaja,koulunkäyntiavustaja
Avotyöntekijä: laitoshuoltajan tehtävätAvotyöntekijä: laitoshuoltajan tehtävät
Ruokapalvelun työntekijä keittiössäRuokapalvelun työntekijä keittiössä
Ketkä oppilaiksi?Ketkä oppilaiksi?
Oppilaat vaikeimmin vammaisia tai muustasyystä yksilöllistä opetusta tarvitseviaoppivelvollisuusikäisiä henkilöitä, yhteistäaistitoimintojen poikkeavuusOppilaat vaikeimmin vammaisia tai muustasyystä yksilöllistä opetusta tarvitseviaoppivelvollisuusikäisiä henkilöitä, yhteistäaistitoimintojen poikkeavuus
Kaikilla 11-vuotinen oppivelvollisuusKaikilla 11-vuotinen oppivelvollisuus
Toiminta seutukunnallistaToiminta seutukunnallista
Mihin opetus perustuu?Mihin opetus perustuu?
Opetuksen toteuttamista ohjaavatsäädökset ja asiakirjat:Opetuksen toteuttamista ohjaavatsäädökset ja asiakirjat:
Oppivelvollisuuslaki ja sitä koskeva asetusOppivelvollisuuslaki ja sitä koskeva asetus
OPSOPS
Valtakunnalliset perusteet, kaupungin OPS,vaikeimmin vammaisten opetuksen perusteetpohjana koulun omalle opsilleValtakunnalliset perusteet, kaupungin OPS,vaikeimmin vammaisten opetuksen perusteetpohjana koulun omalle opsille
HOJKS= Henkilökohtaisenopetuksen järjestämistä koskevasuunnitelmaHOJKS= Henkilökohtaisenopetuksen järjestämistä koskevasuunnitelma
Laaditaan kaikille erityisopetukseen otetuilleoppilailleLaaditaan kaikille erityisopetukseen otetuilleoppilaille
Vaikeimmin vammaisten opetuksessa olluttoimintamalli alusta astiVaikeimmin vammaisten opetuksessa olluttoimintamalli alusta asti
HOJKS laaditaan yhteistyössä huoltajien jamahdollisten kuntouttavien tahojen kanssaHOJKS laaditaan yhteistyössä huoltajien jamahdollisten kuntouttavien tahojen kanssa
Kirjataan oppilaskohtaiset erityiset oppimiseen jakäyttäytymiseen vaikuttavat asiatKirjataan oppilaskohtaiset erityiset oppimiseen jakäyttäytymiseen vaikuttavat asiat
Määritellään oppilaskohtaiset opetuksen pitkänaikavälin tavoitteet, sovitaan opetuksen keinoistaMääritellään oppilaskohtaiset opetuksen pitkänaikavälin tavoitteet, sovitaan opetuksen keinoista
Opetuksen tavoitteet perustuvatoppilaskohtaiseen taitojen arviointiinOpetuksen tavoitteet perustuvatoppilaskohtaiseen taitojen arviointiin
Arvioinnin välineinä mm. PIA-testi,PORTAAT-arviointi, EKI-testiArvioinnin välineinä mm. PIA-testi,PORTAAT-arviointi, EKI-testi
Opetuksen sisällöt pohjautuvat mm. EHA-opetusten opetussuunnitelmiin tai muihinvastaaviin yksilöllistä oppimisen tavoitteistalähtienOpetuksen sisällöt pohjautuvat mm. EHA-opetusten opetussuunnitelmiin tai muihinvastaaviin yksilöllistä oppimisen tavoitteistalähtien
 Sovitaan huoltajien kanssa tehtävästäyhteistyöstä ja sen muodoista sekämahdollisista vastuualueista Sovitaan huoltajien kanssa tehtävästäyhteistyöstä ja sen muodoista sekämahdollisista vastuualueista
 Sovitaan arvioinnista Sovitaan arvioinnista
 Vaikeimmin vammaisilla HOJKSINlaadinta on samalla oppilasarvioinninmuoto Vaikeimmin vammaisilla HOJKSINlaadinta on samalla oppilasarvioinninmuoto
OheistoiminnatOheistoiminnat
Kuntoutus:Kuntoutus:
PuheterapiaPuheterapia
FysioterapiaFysioterapia
MusiikkiterapiaMusiikkiterapia
Toimintaterapia jne.Toimintaterapia jne.
Opetuksen ja ohjauksen keskeisiänäkökohtiaOpetuksen ja ohjauksen keskeisiänäkökohtia
VuorovaikutusVuorovaikutus
”YHTEINEN KOKEMINEN””YHTEINEN KOKEMINEN”
KUNTOUTTAVAN AJATTELUN MERKITYSKUNTOUTTAVAN AJATTELUN MERKITYS
Apuvälineiden käyttöApuvälineiden käyttö
Asentohoidot osa toimintaa, ei erillistäAsentohoidot osa toimintaa, ei erillistä
Opetus kokonaisvaltaista, kuntouttavaatoimintaa, kerää eri sektorien asiatkokonaisuudeksiOpetus kokonaisvaltaista, kuntouttavaatoimintaa, kerää eri sektorien asiatkokonaisuudeksi
KuvataidepainotteisuusKuvataidepainotteisuus
    KUVATAIDEOPETUKSEN LUONNE    KUVATAIDEOPETUKSEN LUONNE
Oppilaiden erityispiirteet huomioivaa elämyksellistä,kokemuksellista toimintaaOppilaiden erityispiirteet huomioivaa elämyksellistä,kokemuksellista toimintaa
Antaa oppilaalle mahdollisuuden esteettisiin elämyksiinonnistumisen kokemuksiinAntaa oppilaalle mahdollisuuden esteettisiin elämyksiinonnistumisen kokemuksiin
Antaa tietoa oppilaan tavasta hahmottaa ja kokeamaailmaaAntaa tietoa oppilaan tavasta hahmottaa ja kokeamaailmaa
Antaa tietoa oppilaan vuorovaikutustaidoistaAntaa tietoa oppilaan vuorovaikutustaidoista
Tukee oppimisympäristön rakentamista koulussaTukee oppimisympäristön rakentamista koulussa
Kaupungin käyttäminen oppimisympäristönäKaupungin käyttäminen oppimisympäristönä
Tuo yleiseen tietoisuuteen erilaista tapaa kokea ja toimiaTuo yleiseen tietoisuuteen erilaista tapaa kokea ja toimia
Saaristen koulun kuvataidenäyttely2007 ArxissaSaaristen koulun kuvataidenäyttely2007 Arxissa
IMG_3090
IMG_3092
IMG_3091
IMG_3095
IMG_3096