ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Verkostoyhteistyö alueenohjauspalvelujen toteuttamisessaELO-seminaariJärvenpää 10.10.2012
Anne Leppänen, Hannele Torvinen
& Seija Koskela
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Elinikäisen ohjauksen palvelut alueella
OHJAUS-OSAAMINEN
T + N + O
Ohjaus-osaaminen?
Yhteinenohjaus-näkemys?
Opin ovet –osaamisensiirrettävyys?
ASIAKAS JAOHJAUS-PALVELUT
Alueen nykytilaeli palvelut jatuottajat,verkostossa mm.ELYt, AVIt, TE,oppilaitokset, Opinovet, kunta(nuorisoL, Etsivänuorisotyö), 3.sektori?
Asiakasprofiilit(työssä, ei-työssä;koul:een,koul:ssa,koul:sta;suuntaaetsimässä;
vaikeastitavoitettavatasiakkaat?
Palvelutkohtaavatasiakkaan erielämän-tilanteissa ja -vaiheissa
(ura- ja elämän-hallinta,psykososiaalinen tuki,oppiminen jaopiskelu)
*Missä ja mitenkuuluuasiakkaan ääni?
VERKOSTO/VERKOSTOYHTEISTYÖ/VERKOSTO-OSAAMINEN
Verkostonyhteinentavoite- jatahtotila?
Verkostonkokoaminen ja v:natoimiminen
Verkoston/palveluiden joht. jakoor. (ELY)ja kehitt.(alueenELO-ryhmä)?
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Verkostostrategian”kaksinapaisuus”Torvinen & Leppänen
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Yhä useampi meistätyöskenteleetulevaisuudessa monissaasiantuntijarooleissa,
jopa eri organisaatioissa.
ORAGANISAATIOIDENVÄLISESSÄVERKOSTOITUMISESSAorganisaatiot pyrkivät yhteistyönavulla yhteisiin tavoitteisiin japäämääriin
SISÄISESSÄVERKOTTUMISESSA on kysymysuudenlaisesta organisaatiokulttuurinluomisesta – ihmisten väliseenvuorovaikutuksen perustuva malli
YKSILÖIDEN VÄLISESSÄVERKOTTUMISESSA yksittäisethenkilöt muodostavat verkostojaomassa organisaatiossa ja/tai senulkopuolelta
Verkostot strategisena mahdollisuutena
Vastuu omasta oppimisesta on avain verkoston oppimiseen:osaamisen ja kokemuksen jakaminen, yhteiset toimintatavat ja sovitut välineet.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
→ Toiminnan vaikuttavuus?           H. Torvinen
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Verkostot, joihinkuulumme?
Keitä muitaverkostoon kuuluu(henkilöt/yhteisöt)?
Miksi verkostoon olemassa?
Kokemukseniverkostontoiminnasta jatoimivuudesta?
Miten verkostontoimintaakoordinoidaan?
Verkostonlisäarvo työlleni/organisaatiolleni?
Mitä muita verkostoja alueella toimii? (tee kirjaukset kääntöpuolelle)
Minä/ organisaationi osana alueen elinikäisen ohjauksen verkostoja?
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
opinovi_logo[1].jpg
Yhteisesti pohdittavaksi verkostoyhteistyönnäkökulmasta
Teemat:
Pöytä 1: Verkostoyhteistyönä tuotetut ohjauspalvelut alueella:lisäarvo asiakkaalle ja verkostolle? (arvo ja hyödyt)
Pöytä 2: Verkostoyhteistyön tavoite ja tehtävät alueenohjauspalveluiden tuottamisessa? (verkostona tuotettu palvelu)
Pöytä 3: Missä ja miten kuuluu asiakkaan ääni verkostossa?(asiakas- ja tarvelähtöinen palvelu)
Pöytä 4: Yhteisen ohjausnäkemyksen kehittäminenohjausverkostossa? (laadukas ohjaus)
Työskentely:
1.Jako neljään, jokaisessa pöydässä emäntä/isäntä (yksi ryhmästäjää)
2.Aikaa 10 min/pöytä
3.Pöytien ”purku” emäntien/isäntien johdolla & yhteinen keskustelu