Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli –periaatteet12.11.2011Suomen Ringetteliiton syyskokous
Ringette-logo.jpg
Ringette on suurenmoinen peli.Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossaopitaan voittamaan ja häviämään sekä samalla arvokkaitaelämän taitoja.Reiluus on yksi taito, jota ringeten pelaaminen kasvattaaharrastajassaan liikunnallisten ja ringettetaitojen ohella. Tämäntaidon oppimisesta on myös hyötyä muualla elämässä.
Ringette-logo.jpg
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringeten Reilu Peli -periaatteet ovat arvoja, jotka ovat ringetenlajikulttuurin päämäärä ja ihanne.Arvot ovat toimintaa käytännössä, ei juhlallisia sanoja paperilla.Ne näkyvät teoissa ja tavassa, jolla ringetteä pelataan,valmennetaan, tuomitaan, kannustetaan katsomosta tailuodaan pelaamisen edellytyksiä johtamisratkaisuilla javalinnoilla seuran arjessa.
Ringette-logo.jpg
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Jokainen Reiluun Peliin sitoutuva ringetteihminen vaikuttaaomilla tavoillaan siihen millaisen ringettekulttuurin hän siirtäätulevillepelaajille,valmentajille,seuraihmisille,erotuomareille javanhemmille sekäkatsojille.
Ringette-logo.jpg
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Yli puolet lapsista ja nuorista on mukanaurheiluseuratoiminnassa. Se mitä tapahtuu seurojenharjoituksissa ja otteluissa koskettaa nuorison suurta osaa.Ringetellä on siis merkittävä rooli kasvattajana ja esimerkkinäolemisessa.
Ringette-logo.jpg
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
1. Kunnioitetaan ringetteä pelinä
2. Kunnioitetaan toinen toisiamme seuratoiminnassa
3. Arvostetaan lasten ja nuorten kasvua
4. Edistetään terveyttä ja turvallisuutta
5. Seuralla on selkeät toimintatavat ja seuran viestintä onavointa
6. Tehdään ympäristöä säästäviä valintoja
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
1. Kunnioitetaan ringetteä pelinä
Pelin kunnioittaminen on fyysistä ja psyykkistäväkivallattomuutta
Pelitapahtumassa samat hyvät käytöstavat kuinmuuallakin elämässä
Sääntöjen kunnioittaminen
Erotuomareille taataan työrauha
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
2. Kunnioitetaan toinen toisiammeseuratoiminnassa
Kaiken lähtökohtana on toisen ihmisen kunnioittaminen jaarvostaminen
Tilanteita ratkotaan hyvässä hengessä
Joukkueessa ei sallita kiusaamista
Tunnistetaan sosiaalisessa mediassa avoimuuden rajat
Sukupuolista häirintää ei sallita missään muodossa
Seurassa on tilaa erilaisuudelle
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
3. Arvostetaan lasten ja nuorten kasvua
Kilpailu ja harjoittelu tulee suhteuttaa kasvuun
Millainen kannustaja sinä olet?
Lapsen kehitys on yksilöllistä, taitojen kehitys onvoittoja tärkeämpää
Pelisäännöistä sovitaan yhdessä valmentajien,vanhempien ja lasten kesken
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
4. Edistetään terveyttä ja turvallisuutta
Urheilijan terveys ja turvallisuus menee suorituksenedelle
Ainakin yhdellä toimihenkilöllä on ensiapukoulutus
Seurassa sovitaan päihdepelisäännöistä
Mukana olevilla on asianmukainen vakuutusturva
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
5. Seuralla on selkeät toimintatavat ja seuranviestintä on avointa
Seuralla on kirjatut toimintaohjeet
Toimijoiden roolit on määritelty ja tärkeimpiin tehtäviin on nimettyvastuuhenkilöt
Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaanmoniarvoisesti eri osapuolien näkemyksiä
Seuran toimijoille tarjotaan mahdollisuutta kouluttamiseen ja omanosaamisen kehittämiseen
Seuratoimijoita kiitetään ja palkitaan
Oikeanlainen pelaajarekrytointi
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
6. Tehdään ympäristöä säästäviä valintoja
Ympäristöä säästäviä valintoja tehdään esim.Liikkumisessa harjoituksiin ja peleihin, peseytymisessä,varusteiden kierrätyksessä ja huollossa sekä ruokailussapelimatkoilla.
Kimppakyydit, varustepörssi jne.
Vastustaja vai kilpakumppani?Ringeten Reilu Peli -periaatteet
Ringette-logo.jpg
Suosittelemme, että ringeten Reilu Peli –periaatteetkäsitellään seuran hallituksessa, jaostossa tms. ringetenpäättävässä elimessä.
Seurassa sovitaan, mitä toimenpiteitä Reilun pelintoteutuminen vaatii seurassa ja miten siitä kerrotaanjäsenistölle sekä miten periaatteita edistetään seurassa.
Seuran hallitus voi myös luoda yhdessä jäsenistön kanssaseuran omat Reilun pelin -periaatteet