lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
lapinamk_rgb.png
AmmattikorkeakoulujenTKI-johtajaverkosto
14.1.2014
Eero Pekkarinen
Lapin ammattikorkeakoulu
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Sisältö
Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämis- jainnovaatiotoiminta
Taustaa
TKI-johtajaverkoston tavoitteet ja tehtävät
Toiminta 2014 
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
tukee oman alueensakehittämistä, hyvinvointia jakilpailukyvyn parantamista
vastaa yritys- tai muidenyhteistyökumppaneidensakehittämistarpeisiin
on käytännönläheistä ja tuottaakonkreettisia tuloksia
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS-,KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA
teammeeting.jpg
Kuva: FreeDigitalPhotos.net
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
AMMATTIKORKEAKOULUT TEKEVÄTSOVELTAVAA TUTKIMUSTA
Yliopistot,
korkeakoulut jatutkimuslaitokset
Tieteellinen tutkimus
Ammattikorkeakoulut
Soveltava tutkimus- jakehittämis- ja
innovaatiotoiminta
Yritykset
Tutkimus- jakehitystyön tulostenhyödyntäminen
Ammattikorkeakoulut ovat linkkiyliopistojen perustutkimuksen jaelinkeinoelämän välillä
Yliopistoissa tehtävän tieteellisentutkimuksen tuottama uusi tietoviedään käytäntöön jahyödyntämään yrityksiä
Ammattikorkeakoulujenhenkilöstön osaamisessa yhdistyypätevyys tieteelliseen tutkimus- jakehitystyöhön sekä laaja-alainenkokemus yritysmaailmasta
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnanvolyymi vuosina 2000-2012
(Lähde: Tilastokeskus)
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Ammattikorkeakoulujen tutkimus- jakehittämistoiminnan ulkoinen rahoitusvuonna 2011(Lähde: Tilastokeskus)
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Ammattikorkeakoulujen tutkimushenkilöstönmäärä 2004 – 2011 (Lähde: Tilastokeskus)
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
TKI-johtajaverkosto - taustaa
TKI-verkostoyhteistyötä tehtyammattikorkeakoulujen perustamisestalähtien
Ammattikorkeakoulujen t&k-verkosto
Kever-verkosto  UAS Journal
FinPin-yrittäjyysverkosto
PK-ennakointi
Neloskierre (LivingLab-malli amkeissa)
AMKtutka
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajaverkosto
Toiminut 2000-luvun alusta lähtien
Verkostoon kuuluvat kaikki suomalaisetammattikorkeakoulut
Tavoitteena on ammattikorkeakoulujenTKI- toiminnan vakiinnuttaminen,kehittäminen ja vahvistaminen
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
TKI-johtajien verkoston tehtävät
Ammattikorkeakorkeakoulujen TKI- työn tunnettuudenja vaikuttavuuden edistäminen
Vaikuttaminen TKI- toiminnan edellytyksiinammattikorkeakouluissa toimimalla alueellisesti,kansallisesti ja kansainvälisesti.
Sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen
Yritykset, julkinen sektori, 3. sektori
Yliopistot ja tutkimuslaitokset (kansall. ja kv)
OKM, rahoittajat
UASNET
Kiinteä yhteistyö Arenen TKI - ryhmän kanssa.
lapinamk_rgb.png
www.lapinamk.fi
Toiminta 2014 
TKI-osaajavalmennus
TKI-toiminnan näkyvyys
TKI:n ja opetuksen vuoropuhelun ja integroinninedistäminen
TKI-indikaattorit ja vaikuttavuus
TKI-toiminnan kansainvälisyys
Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistäminenTKI-työssä
Kärjet-kilpailu
Parhaat TKI-käytänteet ammattikorkeakouluissa