Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
VAPAAEHTOISTENVOIMAVARAPÄIVÄ
Omat voimavarat ja niiden vahvistaminen
Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
ILO OLLA VAPAAEHTOINEN
Vapaaehtoistoiminta
On merkittävä voimavara yhteiskunnassa
Tarjoaa auttamisen ja välittämisen kanavan
Tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdämielekkäitä asioita sekä oppia uutta
Tuottaa iloa tekijälle ja vapaaehtoisavun saajalle
Perustuu järjestön arvoihin ja periaatteisiin
Ei korvaa ammatillista työtä eikä palveluja
Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
Vapaaehtoisen hyvinvoinninkulmakivet
Tehtävän selkeys ja oman roolin ymmärtäminen
Riittävä perehdytys, tarvittavat tiedot/taidot
Mahdollisuus ohjaukseen ja tukeen
Ryhmään kuulumisen tunne
Kyky rajata tehtäviä ja sanoa myös ”ei”
Kyky erottaa oma tilanne tuettavan tilanteesta
Tasapaino omassa elämässä
Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
Tunnista stressi ajoissa
Tavallinen stressi
Kumulatiivinen stressi
Loppuun palaminen ”burnout”
Myötätuntostressi
Myötätuntouupumus
Sijaistraumatisoituminen
Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
Myötätuntouupumus
Samaistuminen avuntarvitsijan tilanteeseen taisiitä kerrottuihin yksityiskohtiin. Halupoistaa/lievittää kärsimystä
Koskee auttajia/perheenjäseniä, työkavereita ine.
Myötätuntostressi voi pitkittyessään muuttuamyötätuntouupumukseksi
Ennaltaehkäisy ja tuki tärkeä: rajojen ylläpito,itsestä ja omista tarpeista huolehtiminen,kokemusten jakaminen ja purku, ohjaus ja tuki
Vapaaehtoisten voimavarapäivä
PR_pun
Hyvinvointia vahvistaa
Riittävä yöuni, liikunta ja kevyt ruokavalio
Rentoutuminen, löydä oma tapasi rentoutua
Stressinsäätelytaidon opettelu
Monipuoliset harrastukset
Moninaiset aistielämykset (näkö- , kuulo- ja tuntoaistiinperustuvat)
Arjen yksinkertaistaminen
Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
Positiivinen elämänasenne; keskitä ajatukset hyviin puoliin– se mitä ajattelee vahvistuu