KL_aloitussivu
Tilannekatsaus ja seuraavaohjelmakausiSuomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntienyhteistyöohjelma16.12.2010Heli Liikkanen
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Tilannekatsaus
Seuraavan kauden 2011-2013 neuvottelut aloitettiin hyvissäajoin - 17.12.2009, jolloin liitto ja UM sopivat yhteisenneuvotteluaikataulun. (Tähtäimessä oli seuraavan kaudenhaun avautuminen normaalisti syyskuussa 2010).
Hakemus ja ohjelmadokumentti 2011-2013 luovutettiinministeri Väyryselle 30.4.2010
Ministerin päätös 7 miljoonan euron rahoituksesta vuosille2011-2013  tuli 15.6.2010
UMn kirje, 26.11.2010, jossa tuodaan esille UMn suositus 18kk rahoituskaudesta
Liiton kirje 2.12.2010 ministerille
Neuvottelu UMssa 3.12.2010
Neuvottelut jatkuvat
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Keskeiset neuvoteltavat asiat ovatolleet
Maarajaus
Kuntayhtymät
Päätösmenettely
Lisäasiana 26.11.2010 esille tullut seuraavanohjelmakauden lyheneminen puoleen
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Seuraava kausi
18 kk tai 3 v
Hyvä, että kunnat ovat valmistelleet hakemuksia,koska UMn ja liiton päästyä sopimukseenrahoitushaku avataan heti
HUOM! Kaikki osapuolet arvostavatkuntasektorin yhteistyötä !!!
Kysymys kunnille: sopiiko että rahoitushaku on aukivain kaksi viikkoa – mikäli haku voitaisiin avatavuodenvaihteessa se tällöin umpeutuisi jo 15.1.2010.
Nykyisiä hakulomakkeita voi käyttää – isojamuutoksia hakulomakkeisiin ei nyt tule. Uuttahankemanuaalia ei voida ottaa tässä tilanteessakäyttöön – tärkeintä keskittyä siihen, että saadaanhaku auki ja päätökset hankkeista mahdollisimmanpian, jotta toimintaan ei tulisi isoa taukoa
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Seuraava kausi
Hankehakemukset ja raportit:
Muutokset:
-Määritelkää mahdollisimman tarkasti välittömäthyödynsaajat (immediate beneficiaries)
-Raportoidaan Suomen kuntien antama mahdollinenoma panos tarkemmin -> ODA raportoinninmahdollistaminen
Suositukset:
-Kuntien asiaintuntijoita kannustetaan suunnittelemaannykyistä pidempiä työperiodeja etelässä ja pohjoisessa
-Lisäksi kannustetaan ottamaan käyttöön liitonvalmistelemat ohjeistukset ympäristön huomioimiseksija sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.
 
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Seuraava kausi
Seuraavan kauden haun yksityiskohdat voidaantietää vasta kun UMn ja liiton väliset neljäpääasiallista neuvottelukohtaa on ratkaistu
Liiton näkemykset:
Mikäli kolmevuotinen sopimus: rahoitusta voi hakeakolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raportointisykli säilyynykyisellään.
Mikäli 18 kk sopimus: rahoitusta haetaan 18kuukaudeksi. Tällöin väliraportointi syksyllä 2011jää pois. Vuosiraportti tehdään, ja loppuraportti30.9.2012 mennessä.
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Uusi hankemanuaali
Uutta hankemanuaalia kehitetään kuntien kanssaensi vuoden aikana:
-Hakemiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeetlöytyvät samasta paketista. Näin liitteidenmäärää voidaan vähentää
-Manuaalia on kehitetty kolmivuotiseenhankesykliin niin, että kunnat saisivatkolmivuotisen rahoituspäätöksen ensimmäisenävuonna ja seuraavina vuosina tehdään vaintäsmennetty toimintasuunnitelma
-Manuaaliin otetaan myös mukaan parhaillaanmeneillään olevan taloushallintoselvityksensuosittamia uusia yksinkertaistettujaohjeistuksia
-Manuaali laitetaan kommenteille kunnille ensivuonna.
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Seuraava kausi
Kuntasektorin välinen yhteistyö on ohjelmankeskeisin toimintamuoto
Pilotoidaan uusi yhteistyömuoto – liittoyhteistyö
Kehitetään pienimuotoisesti jonkin/joidenkinmaiden liittojen kanssa yhteistyötä
Liittoyhteistyön tavoitteena on:
Kuntien aseman vahvistaminen
Vaikuttavuuden lisääminen
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
Lopuksi
Kuntaliitto on vahvasti sitoutunut kuntasektorinyhteistyön tukemiseen
Heti kun hakuaikataulu on selvä kunnille lähetetäänsähköpostiviesti haun alkamisesta – viestin mukanaon liitteinä nykyiset päivitetyt hakulomakkeet. MITÄPÄÄTETTIIN KÄYKÖ VANHATKIN VAI PITÄÄKÖNIIDEN COPY PASTATA NÄIHIN PÄIVITETTYIHIN
Liiton tavoite:
Haku olisi auki mahdollisimman lyhyen aikaa
Päätöksentekoprosessi olisi mahdollisimmannopea ja kestäisi haun sulkeutumisesta 2 kk
Seuraavan kauden haun yksityiskohdat voidaantietää vasta kun UMn ja liiton väliset neljäpääasiallista neuvottelukohtaa on ratkaistu
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
KIITOS!!!
 
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
UMn evaluointi