SOS2005pms286U
MIELIPIDEKYSELY SOSIAALI- JATERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTAelokuu 2008
SOS2005pms286U
Kyselyn toteutus
Tavoitteena selvittää kansalaisten näkemyksiä kunnallisten sosiaali- jaterveyspalvelujen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä
TNS Gallup Oy:n puhelinomnibus -tutkimus Terveyspalvelualan Liitonja Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton toimeksiannosta 21. –31.7.2008. Vastaajia  1004. Tilastollinen virhemarginaali 3,5prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kysymysten taustoitus: Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujenjärjestämisvastuu on Suomessa kunnilla. Siihen, miten kuntakäytännössä toteuttaa palvelujen tuottamisen, on useampiavaihtoehtoja. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai se voi esimerkiksi ostaane yksityisiltä palveluntuottajilta. Kummassakin tapauksessa vastuupalvelutuotannon ohjauksesta, valvonnasta ja rahoituksesta säilyyjulkisella sektorilla.
SOS2005pms286U
Kysymysten aiheet
Suhtautuminen ostopalveluihin
Käsitys kuntien hankintaosaamisesta
Käsitys palveluntuotantotapojen hinta-laatusuhteesta
Palveluntuotantotavan valintaa ohjaavat tekijät
Asiakkaiden maksuvalmius
Kiinnostus palveluseteliin
SOS2005pms286U
Pidättekö hyvänä asiana, että kunta käyttää apunaanjulkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessayksityisiä palveluntuottajia eli yrityksiä ja järjestöjä?
SOS2005pms286U
Uskotteko, että kunnissa on riittävästi tietoa ja osaamistavertailla itse tuotetun palvelun ja yksityiseltä ostetunpalvelun hinta-laatu -suhdetta?
SOS2005pms286U
Pidättekö itsestään selvänä, että kunnan omapalvelutuotanto on sosiaali- ja terveyspalveluissa hinta-laatu-suhteeltaan yksityiseltä ostettua palvelua parempivaihtoehto?
SOS2005pms286U
Kumpi on mielestänne määräävämpi tekijä pohdittaessaostopalveluvaihtoehtoa ja sen erilaisia vaikutuksia kunnissa:A) palvelun tuottamistavan vaikutus kunnan työntekijöidenasemaan vai B) palvelujen tuottamistavan vaikutuskuntalaisten saamien palvelujen saatavuuteen, laatuun jakustannuksiin?
SOS2005pms286U
Olisitteko valmis maksamaan korkeampia maksujasosiaali- ja terveyspalveluista, jos siten saisittenopeampaa ja laadukkaampaa palvelua?
SOS2005pms286U
Entä tulisiko asiakkaan valinnanvapautta lisätäpalvelusetelijärjestelmällä, jossa asiakas saa kunnaltapalvelusetelin, jolla hän voi hankkia tarvitsemansapalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ?