Arvonlisäverobudjetoinnissa
Arvonlisävero
välillinen vero, joka sisällytetään tuotteestamaksettavaan hintaan
yrityksen näkökulmasta läpikulkuerä, jokavaikuttaa yrityksen rahavirtoihin
Ei ole yritykselle tuloa tai menoa
Jää lopullisen kuluttajan kustannukseksi
Myynnin arvonlisävero
Arvonlisävero lisätään myytävän tuotteenverottomaan hintaan
Myyntituotto yritykselle 100 + 24 % alv =>myyntihinta asiakkaalle 124 €.
Laskulle myytäessä yritykselle muodostuu siis 124euron suuruinen myyntisaaminen asiakkaalta (=>Taseen myyntisaamisissa alv mukana), muttayrityksen tuloa siitä on vain 100 (=> myyntitulotulosbudjetissa)
Myynnin arvonlisävero
Asiakas siis maksaa tuotteesta yritykselle 124(=>Rahaa kassaan rahoitusbudjetissa),
Yritys tilittää myynnin arvonlisäveron myyntiäseuraavan toisen kuukauden  12. päivään mennessä(=> vaikuttaa rahoitusbudjetin kassavirtoihin)
Tilitykseen saakka maksamaton alv on velkanataseessa.
Hankintojen arvonlisävero
Yrityksen ostaessa toisilta yrityksiltäarvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja, näidenhintaan sisältyy arvonlisäveroa, jonka siis yritysjoutuu maksamaan
Ostohintojen yhteydessä maksamansaarvonlisäveron yritys saa vähentää myynnistäaiheutuvista arvonlisäveroista, joten yrityksenkustannukseksi jää vain arvonlisäveroton hinta
Hankintojen arvonlisävero
Esimerkki:
Ostettu tuote, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on49,60. Tähän sisältyy 24%:n alv-kannan mukaanarvonlisäveroa 9,60, joka saadaan vähentäämyynnistä suoritettavasta arvonlisäverosta.
Jos tuote hankittu velaksi, hankinnasta aiheutuvaostovelka pitää sisällään arvonlisäveron. (=> Taseenostoveloissa)
Hankintojen arvonlisävero
Yritys siis maksaa toimittajalle  arvonlisäverollisensumman 49,60 (=>huomioitava rahoitusbudjetissaostojen kassastamaksuissa)
Hankintameno yritykselle on 40 (=> tulosbudjettiinalviton summa)
Vähennettävä alv 9,60 vähentää ko. kuukaudeltamyynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa (huomioitavataseen alv-velassa ja siten myös alv-maksunsuuruudessa rahoitusbudjetissa)
Hankintojen arvonlisävero
Huomaa, että koska alv saadaan vähentää myöspitkävaikutteisten tuotannontekijöidenhankinnoista, hankintamenoksi ja sitenpoistopohjaksi näissä jää arvonlisäveroton hinta.
kiinteistökauppa ja pääsääntöisesti kiinteistöjenvuokraustoiminta ovat arvonlisäverotonta toimintaa.
Edustuskuluista ja henkilöautoihin kohdistuvistamenoista (yleensä) ei alvia saa vähentää.
Yhteenveto
Tulosbudjetin erät ovat arvonlisäverottomia
Poikkeus henkilöauto ja edustus
Rahoitusbudjetissa arvonlisävero vaikuttaa:
Myynnin kassaan maksuihin (arvonlisäverollisia)
Ostojen ja muiden arvonlisäverollistenhankintojen kassasta maksuihin(arvonlisäverollisia)
Arvonlisäverotilityksiin, jotka tapahtuvatarvonlisäverovelan syntymistä seuraavan toisenkuukauden aikana. (Esim. tammikuun alvmaksetaan maaliskuussa)
Yhteenveto
Taseessa
Aktivoidut menot ovat arvonlisäverottomia(Rakennukset, koneet ja kalusto ja varasto)
Myyntisaamiset ja ostovelat ovatarvonlisäverollisia
Tase-erään Muut velat sisältyy tilittämätönarvonlisäverovelka (Yleensä kahdeltaedeltävältä kuukaudelta. (Jos vähennettäväarvonlisävero > myynnistä suoritettava alv =>tase erään Muut saamiset syntyyarvonlisäverosaaminen)