ALAKOULUN USKONTO
Markku Salakka
KTK 258
TAVOITE
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa jaarvioida peruskoulun ala-asteenuskonnonopetuksessa tarvittaviaopetuskokonaisuuksia. Opiskelija osaa hankkiasiihen tarvittavaa tietoa sekä kehittääuskonnonopetuksessa tarvittavaaammattitaitoaan ja sen eri osa-alueita.
 
OPETUSKOKONAISUUS
1. LUENNOT (tai ne korvaava kirjallisuus)
2. PIENRYHMÄOPETUS
Ryhmäalustus
3. ESSEE: edellä mainittuihin kokonaisuuksiinja kirjallisuuteen perustuva ryhmäessee (n. 5sivua)
Perehtyminen kirjalliseen materiaaliin
Aktiivinen osallistuminen opetukseen
KIRJALLISUUS
POPS 2004; www.edu.fi  (OPH:n sivutuskonnon opetussuunnitelmat)
Opetan uskontoa alakoulussa. (2007) J.Luodeslampi & S. Nevalainen (toim.) LK-kirjat.Helsinki.
Uskonnonopetus uudella vuosituhannella(2005) A Kallioniemi & J Luodeslampi.Kirjapaja. Helsinki.
Muuta kirjallisuutta
Timonen S Uskonto. Lukion kertauskirja. WSOY.Helsinki.
Hilska P & KalSakaranaho T & Jamisto A (toim.) 2007Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineidenopetus. Uskontotieteen laitos. Helsingin yliopisto.Painotalo Casper, Kurikka.
Kallioniemi A & Luodeslampi J (toim.) . 2005Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa.Kirjapaja. Helsinki.
Sihvola J (2011) Maailmankansalaisen uskonto. Otava.Keuruu.
Grimmitt M (ed.) 2000. Research and Development GoodPedagogie Practice in RE
RYHMÄALUSTUS pienryhmiin
 Alustuksen tehtävänä on virittää keskustelutietystä aiheesta
Selkeä jäsennys (kokonaisuus ja osa-alueet)
Materiaaliin ja pidettyyn alustukseenperustuva pienryhmäkeskustelut
Materiaalina jokin edellä olevan kirjallisuudenkokonaisuuksista tai muu materiaali, josta osaakateemista kirjallisuutta (myös  muu kutenammatti- tai aikakauslehdet, tv-ohjelmat yms.