Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
KULUTTAJANA VAIKUTATLÄHELLE JA KAUAS
TÄMÄN AINEISTON TUOTTAMISEEN ON KÄYTETTY MAA- JAMETSÄTALOUSMINISTERIÖN TUKEA
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
26- Asiakastilanne.jpg
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
KULUTTAJALLA ON VASTUU
Pienillä teoilla on suuri merkitys: omillavalinnoillasi ja käytökselläsi vaikutat sekäomaan ja lähellä olevien ihmisten elämään,mutta valintasi voivat vaikuttaa myös kaukanaelävien ihmisten elämään.
Mikä sinulle on kuluttajana tärkeintä, mihinkiinnität huomiota ostaessasi ruokaa?
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
Ruokaostoksilla saatat miettiä esimerkiksiseuraavia asioita:
Missä ja miten ruokasi on tuotettu?
Kuka ruokasi on valmistanut? Millaiset olot ontyöntekijöillä?
Minkälaisen kuormituksen ruokasi aiheuttaaympäristölle?
Paljonko ruoka maksaa?
Miten ruoka ja valinnat vaikuttavat terveyteesi?Millainen on syömäsi ruuan ravitsemuksellinen laatu?
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
ASIAKKAANA VAIKUTATTYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTIIN
Ruoka on meille kaikille tärkeä ja välttämätönasia, joten ruuantuotannossa työskentelevienammattitaitoa on syytä arvostaa.
Ruokaketjussa työskentelee monenlaisia osaajiaerilaisissa ammateissa. He mahdollistavatomalta osaltaan sen, että meille on tarjollamaukasta, laadukasta ja turvallista sekäravitsevaa ruokaa.
Miettikää, miten voitte vaikuttaa esimerkiksikaupan työntekijöiden työhyvinvointiin?
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
KAIKILLA ON OIKEUSRUOKAAN
Ruokaturva tarkoittaa, että
Kaikilla maailman ihmisillä olisi riittävästiruokaa.
Ruuassa on riittävästi ravintoaineita, jottaihminen pysyy terveenä ja aktiivisena.
Ruoka on riittävän laadukasta ja turvallista.
RV_kuva_afrikka2.jpg
Kuva: Ruokatieto / Anna Hiltunen
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
MITEN RUOKA RIITTÄISIKAIKILLE?
Ruokaa on maailmassa riittävästi, mutta sejakautuu hyvin epätasaisesti. Tämän vuoksimaailmassa miljoonat ihmiset näkevät nälkää.
Mitä voitaisiin tehdä?
Kehittyvien maiden maatalouden kehittäminen.
Ruokahävikin pienentäminen kaikkialla.
Kasvisten osuuden lisääminen ruokavaliossakaikkialla.
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
GLOBAALI TYÖHYVINVOINTI
Suomessa työhyvinvointiin liittyvistä asioistasäädetään lailla, ja sitä noudatetaan yleensähyvin.
Kaikkialla maailmassa näin ei ole jatyöntekijöiden oikeudet eivät ole aina kunnossa.
Ongelmia voivat olla esimerkiksi lapsityövoima,huonot työolot tai olematon korvaus työstä.
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
PULMA: KOTIMAINEN VAIULKOMAINEN TOMAATTI
Tutustukaa Ruokavisanoppimateriaaliin japohtikaa, mitä etuja jahaittoja on suomalaisentomaatin viljelyssä, entäulkomaisen?
Kuva: Ruokatieto / Sallaroosa Häme
heinä2013 007.JPG
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
RT_vinj_keittokirja.jpg
RUOKATIETO YHDISTYS RY
ruokavisa@ruokatieto.fi