1
1
VAIHTO-OMAISUUDENHANKINTAMENON JAKSOTTAMINENTILINPÄÄTÖKSESSÄ
Vaihto-omaisuus
myyntiin tarkoitetut tavarat
esim. kauppatavarat, raaka-aineet,puolivalmisteet
Hankintameno
hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksestaaiheutuneet menot
tilikauden aikana vaihto-omaisuusostotkirjataan ostot-tilille
Hankintamenon jaksottaminentilinpäätöksessä
Tuloslaskelmaan tilikauden kuluksikuuluu hankintameno vain myytyjentavaroiden osalta
näistä tulo jo saatu eikä niistä ole enää tulojaodotettavissa
MENO TULON KOHDALLE -PERIAATE
Hankintamenon jaksottaminentilinpäätöksessä
Tilikauden lopussa myymättä olevat tavarat jäävätvarastoon
Myymättä olevien tavaroiden hankintamenotulee kirjata omaisuutena taseen vastaavaa-puolelle
eivät siis ole kuluina tuloslaskelmassa, koska niistä eivielä saatu tulojakaan
(Nämä tavarat on tarkoitus myydä seuraavinatilikausina => näihin liittyy siis tulonodotuksia =>tulevat kuluksi vasta sille tilikaudelle, kun ne myydään)
Hankintamenon jaksottaminentilinpäätöksessä
Koska tilikauden aikaiset ostot harvoin vastaavat suoraantilikauden aikaisia myyntejä (eli myyty 100 kpl ja ostettu100 kpl), joudutaan tilinpäätöstä laadittaessahankintamenoa jaksottamaan
Hankintamenon jaksottaminen tapahtuu varastonmuutoksen avulla
Hankintamenon jaksottaminentilinpäätöksessä
Jos varasto kasvaa, muutos vaikuttaa seuraavalla tavalla:
Tilikauden aikaiset ostot
-  Varaston lisäys
= Myytyjen tavaroiden hankintameno
Hankintamenon jaksottaminentilinpäätöksessä
Jos varasto pienenee, muutos vaikuttaa seuraavasti:
Tilikauden aikaiset ostot
+ Varaston vähennys
= Myytyjen tavaroiden hankintameno
Esimerkki kirjanpitokäsittelystä
Pinssi Oy myy mainospinssejä.1. tilikauden aikana se osti100 000 kpl pinssejä 0,70 €:n kappalehintaan ja myikaikki pinssit  hintaan 1 €/kpl.
Ostot
Myynnit
Tulostili
Tasetili
70 000
100 000
100 000
70 000
s. 70 000
s. 100 000
Esimerkki jatkuu
Tuloslaskelma:Tilikausi 1
Liikevaihto100 000
Materiaalit ja palvelut
    Ostot tilikauden aikana-70 000
Liikevoitto 30 000
Esimerkki jatkuu
Seuraavana vuonna 2. Pinssi Oy hankki 0,70 €:nhankintahintaan 120 000 kpl pinssejä ja myynti oli100 000 kpl 1 €:n kappalehinnalla.
Alkuvarasto         0
Loppuvarasto14000 (20 000 kpl * 0,70)
Varasto kasvanut 14000
Esimerkki jatkuu
Ostot
Myynnit
Tulostili
Tasetili
84 000
100 000
100 000
84 000
s. 84 000
s. 100 000
Varasto
Varaston muutos
14 000
14 000
s. 14 000
s. 14 000
14 000
14 000
Esimerkki jatkuu
Tuloslaskelma:
Liikevaihto100000
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana84000
-  Varaston muutos     -14000-70000
Liikevoitto 30000
Esimerkki jatkuu
Tase
Vastaavaa
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat14 000
Esimerkki jatkuu
Oletetaan, että seuraavalla tilikaudella 3. Pinssi Oyostaa pinssejä  100 000 kpl ja se myy 105 000 kplsamoilla hinnoilla kuin aikaisempina tilikausina.
Alkuvarasto14 000 (20 000 kpl)
Loppuvarasto10 500(15 000 kpl)
Varasto vähentynyt3 500
Laadi tiliristikoille kirjaukset ja tilinpäätös.
Esimerkki jatkuu
Ostot
Myynnit
Tulostili
Tasetili
70 000
105 000
Varasto
Varaston muutos
(14 000)
Esimerkki jatkuu
Tuloslaskelma:
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
-  Varaston muutos
Liikevoitto
Esimerkki jatkuu
Tase
Vastaavaa
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat