Power Point – esitysgrafiikkaohjelma lyhyesti
Esitysgrafiikkaohjelma on sovellus, jolla tehdään peräkkäisistä teksteistä,kuvista tai sivuista koostuva ”dia”esitys.
Sovellus sisältää suunnittelumalleja, mutta muotoilun voi tehdä ilman niitä.(tarkoitus: yhtenäinen esitys). Sovellus sisältää apuohjelmia, joiden avullaluodaan esim. graafisia kuvaajia, organisaatiokaavioita tai taulukoita.Käytettävänä on ClipArt-kuvasto ja vapaapiirtotyökalut
”Dia”esitys tarkoittaa PC:n näytöltä, siirtoheittimen, videotykin taiinternetsivuston välityksellä katseltavaa kuvasarjaa/esitystä. Materiaalivoidaan tulostaa paperille, kalvoille tai 35mm:n dioiksi.
Esitykseen voidaan liittää tehosteita, animointeja ja muista lähteistäavautuvia dokumementteja. Esitys voidaan ”automatisoida”.
Esityksestä voidaan tehdä nk. runtime-sovellus, jolloin esitys voidaan näyttäämyös tietokoneesta, jossa ei ole asennettuna Power Point –ohjelmaa.
Power Point – ohjelman käyttö:
Ei ole selkeästi yhtä oikeaa tai perusteellista tapaa käyttää Power Point –ohjelmaa. On syytä etsiä henkilökohtaisesti soveltuva tapa
Saman toiminnon voi tehdä useita eri reittejä: valikosta, muotoilutyökalurivinpikanäppäimillä tai näppäin käskyillä, lisäksi voi olla joitakin muita tapoja
Työvälineet ja valikot: Normaalinäkymä
Uuden esityksen luonti
1.Avaa uusi dokumentti
2.Näpäytä otsikkokenttää ja kirjoita
3.Näpytys kentän ulkopuolelle -> kenttä ei ole enää aktiivinen
4.Näpäytä alaotsikkokenttää ja kirjoita teksti
5.Luo uusi dia esim. käyttämällä pikapainiketta muotoilutyökalurivissä
Toista uuden dian kohdalla 2-5 toimenpiteet
6.Näpäytä tekstikentässä ollessasi luettelomerkkiä
Kun haluat seuraavan rivin alkuun uuden merkin, käytä enteriarivinvaihdossa, mikäli et halua käytä Vaihto+Enter
Oletuksena on aina otsikko ja teksti –rakenne
Uutta diaa valitessa voidaan valita valmiista diarakenteista sopiva
Uuden esityksen muotoilua
Tekstissä on oletuksena viisi sisennystasoa, joilla jokaisella on omaluettelomerkkinsä
Oletuksena on aina otsikko ja teksti –rakenne
Uutta diaa valitessa voidaan valita valmiista diarakenteista sopiva
Riviväliä säädetään asettamalla kursori tekstiin tai maalaamalla tekstija kohdasta muotoilu/riviväli voidaan muuttaa väliä. Samastavalikosta voidaan säätää myös kappalevälejä.
Tekstin kirjasintyyppejä, tehosteita ja kokoa voidaan säätäämuotoilunäppäimistä tai muotoiluvalikosta. Muotoiltava teksti tuleevalita aktiiviseksi.
Kuvan tuonti esitykseen
Esitykseen voidaan liittää kuvia ClipArt –arkistosta tai omaltatietokoneelta tai ulkopuoliselta muistilta
Valikko: Lisää/kuva/ClipArt  Inser/picture/ClipArt
MCj02331090000[1]
MCj02901470000[1]
MCj02959660000[1]
Harjoitustehtävä 1Diaesityksen luominenOhjeistus materiaaleissaAikaa 15 minuuttia- tee ensin perustehtävä ja kokeile senjälkeen rohkeasti erilaisien mallienmuuttamista, selaa kuvia, testaamuotoiluvälineitä
EsitysmuodotPowerPoint voi tallentaa eri tarkoituksia varten eri tiedostomuotoihinValikko: Tiedosta/Tallenna nimellä/Valitaan:- Presentation/Esitys, jolloin tiedosto on PPT –muotoa.- Vanhemmat Power Point muodot- Design template/ suunnittelumalli, uudeksi mallipohjaksi- PowerPoint show, suoraan showksi avautuva esitys, jossa ei   tarvita Power Point ohjelmaa koneeseen- Web esitys Internetjulkaisua varten- Kuvaformaattitiedostoiksi: jpg, gif, tiff, ping