PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Perhevapaavalinnat ja perhevapaidenkustannukset sukupuolten välisen tasa-arvon jarruina työelämässä?
Säätytalo
31.01.2008
Reija Lilja
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo
Kollektiivisesti kerätyt ja yhteisvastuullisesti korvatutperhevapaakustannukset ovat sukupuolten tasa-arvon kannaltaneutraaleja – niillä ei pitäisi olla suoraa vaikutusta naisten jamiesten suhteelliseen asemaan työmarkkinoilla
Kun perhevapaiden kustannukset eivät jakaudu tasaisestityönantajien tai työntekijöiden välillä, niillä voi olla kielteisiä tasa-arvovaikutuksia
Kielteiset mielikuvat perhevapaakustannusten suuruudesta voivatomalta osaltaan vaikuttaa epäsuotuisasti naisten asemaantyömarkkinoilla
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Ristiriita toteutuneiden ja miellettyjenperhevapaakustannusten välillä
Toteutuneista perhevapaapäivistä aiheutuvat kustannuksetkeskimäärin pieniä. Päivät korvataan – kollektiivisen järjestelmänkautta – suurelta osin yrityksille.
Pk-yritykset kuitenkin mieltävät suorat kustannukset suuriksi.
Onko perhevapaakustannusten korvausjärjestelmä jahakukäytännöt liian monimutkaisia pk-yrityksille?
Onko perhevapaakustannusten korvaamisen mahdollisuuksistariittävää tietoa yrityksissä?
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Perhevapaiden epäsuorat kustannukset
Epäsuoria kustannuksia aiheutuu sijaisjärjestelyjen, töidenuudelleenorganisoinnin tarpeiden, työhön perehdyttämisen ja opastamisensekä työyhteisön mahdollisesti vapaista johtuvan yleisen kuormittumisen jatuottavuuden laskun vuoksi.
Ongelma, jos suuri osa epäsuorista kustannuksista siirtyyperhevapaita pääosin pitävien naisten kannettavaksi.
Toimenpiteitä:
Tasataan ’lapsihaittaa’, lisätään isien perhevapaan käyttöä
Tasa-arvosuunnittelu, perheystävällinen työkulttuuri, hyvätkäytännöt ratkaisuna
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Perhevapaat vaikuttavat naisten ja miestenpalkkaeroihin myös Suomessa
Pitkiä perhevapaita perusteltu lapsen ja perheen edulla.
Pitkät perhevapaat kuitenkin heikentävät selvästi äitienpalkkakehitystä ja lisäävät siten sukupuolten palkkaeroja.
Ratkaisuja
Vanhemmat jakavat perhevapaat aiempaa tasaisemmin.
Tarjotaan mahdollisuuksia ammattitaidon ylläpitämiseen jakosketukseen työmarkkinoihin myös vapaan aikana.
Työpaikkatason tasa-arvosuunnitelmissa otetaan huomioonperhevapaajärjestelyjen ennakointi ja vanhempien työhönpaluun helpottaminen.
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Isille lisää perhevapaita
Suomen perhevapaalainsäädäntö lähtee pitkälti liikkeelle perheidenvapaudesta valita kumpi – isä vai äiti – jää lasta hoitamaanpidemmäksi aikaa.
Suomessa isät pitävät kuitenkin edelleen lähinnä itselleen suunnatutvapaat.
Mikä vapaassa valinnassa on vikana?
Nykyjärjestelmä liian monimutkainen?
Perheen tulomenetykset suurempituloisen isän jäädessävapaalle?
Vanhempien omat ja työpaikkojen asenteet?
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
…Isille lisää perhevapaita
Lisätään isille kohdennettuja vapaita?
Isille enemmän työnantajille korvattavia palkallisia perhevapaita?
Julkinen sektori kunnostautunut erityisen huonosti tässämielessä. Vain 1 prosentilla julkisella sektorillatyöskentelevistä isistä palkallinen perhevapaa, yksityiselläsektorilla näin on lähes 10 prosentilla isistä.