harmaa_aloitus.jpg
Tietoja Korson suuralueesta
Tietopalveluyksikkö 21.10.2013
peruspohja.jpg
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
2
Korson suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2013 ja ennuste vuoteen 2023
peruspohja.jpg
Väestön kokonaismuutos 2003-2012 ja2013-2022 Korson kaupunginosissa
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
3
peruspohja.jpg
Vieraskielisen väestön osuus alueenväestöstä 1.1.2000-1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
4
peruspohja.jpg
Väestö Korson suuralueenkaupunginosissa 1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
5
peruspohja.jpg
Vieraskielisen väestön osuus väkiluvustaKorson suuralueen kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
6
peruspohja.jpg
Väestön ikärakenne Vantaalla ja Korsonsuuralueella 1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
7
peruspohja.jpg
0-6-vuotiaan väestön osuus alueenväkiluvusta Korson kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
8
peruspohja.jpg
7-15-vuotiaan väestön osuus alueenväkiluvusta Korson kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
9
peruspohja.jpg
16-29-vuotiaan väestön osuus alueenväkiluvusta Korson kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
10
peruspohja.jpg
30-64-vuotiaan väestön osuus alueenväkiluvusta Korson kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
11
peruspohja.jpg
65+-vuotiaan väestön osuus alueenväkiluvusta Korson kaupunginosissa1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
12
peruspohja.jpg
15 vuotta täyttäneen väestön koulutuskoko Vantaalla ja Korson suuralueellavuonna 2012 (e)
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
13
peruspohja.jpg
Tutkinnon suorittaneiden osuus15-vuotiaasta väestöstä Korsonsuuralueen kaupunginosissa vuonna2012 (e)
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
14
peruspohja.jpg
Korkea-asteen koulutuksen hankkineidenosuus alueen 15v väestöstä Korsonsuuralueen kaupunginosissa v.2012 (e)
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
15
peruspohja.jpg
Valtionveronalaiset keskitulot vuodessatulonsaajaa kohden Vantaalla ja Korsonsuuralueella vuosina 2001-2011
lähde: Tilastokeskus
Vantaan kaupunki
16
peruspohja.jpg
Valtionveronalaiset keskitulot vuodessatulonsaajaa kohden Korson suuralueenkaupunginosissa vuonna 2011
lähde: Tilastokeskus
Vantaan kaupunki
17
peruspohja.jpg
Yhden henkilön asuntokuntien osuuskaikista asuntokunnista Vantaalla jaKorson suuralueella 1.1.2000-2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
18
peruspohja.jpg
Yhden hengen asuntokuntien osuuskaikista asuntokunnista Korsonkaupunginosissa vuonna 2012
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
19
peruspohja.jpg
Lapsettomien parien osuus alueenperheistä Vantaalla ja Korsonsuuralueella 1.1.2000-1.1.2013
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
20
peruspohja.jpg
Lapsettomien parien osuus perheistäKorson suuralueen kaupunginosissavuonna 2012
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
21
peruspohja.jpg
Yksinhuoltajaperheiden osuuslapsiperheistä Korson suuralueenkaupunginosissa vuonna 2012
lähde: Vantaan väestö2012/2013
Vantaan kaupunki
22
peruspohja.jpg
Kokonaisnettomuutto Vantaalle ja Korsonsuuralueelle vuosina 2000-2012
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
23
peruspohja.jpg
Nettomuutto (keskimäärin) Korsonsuuralueen kaupunginosissa 2000-luvulla
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
24
peruspohja.jpg
Työpaikat Vantaalla ja Korsonsuuralueella vuosina 2000-2010
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
25
peruspohja.jpg
Työpaikkojen määrä Korsonkaupunginosissa vuonna 2010
lähde: www.aluesarjat.fi
Vantaan kaupunki
26
peruspohja.jpg
Asuntokanta asuinrakennuksissaVantaalla ja Korson suuralueella31.12.2012
lähde: RakentaminenVantaalla 2012
Vantaan kaupunki
27
peruspohja.jpg
Asuntokanta rakennuksen talotyypinmukaan Korson suuralueenkaupunginosissa 31.12.2012
Lähde: RakentaminenVantaalla 2012
Vantaan kaupunki
28
peruspohja.jpg
Koko Vantaan ja Korson suuralueenasuntokanta asunnon hallintamuodonmukaan 31.12.2011
Lähde: Tilastokeskus
Vantaan kaupunki
29
peruspohja.jpg
Korson kaupunginosien asuntokantaasunnon hallintamuodon mukaan31.12.2011
lähde: Tilastokeskus
Vantaan kaupunki
30
peruspohja.jpg
Rakennustuotanto Korson suuralueellavuosina 2000-2012 rakennuksenkäyttötarkoituksen mukaan
lähde: RakentaminenVantaalla 2012
Vantaan kaupunki
31
peruspohja.jpg
Korson suuralueelle valmistuneetasunnot asunnon talotyypin mukaan2000-2012
lähde: RakentaminenVantaalla 2012
Vantaan kaupunki
32
peruspohja.jpg
Vuosina 2000-2012 Korsonkaupunginosiin valmistuneet asunnot
lähde: RakentaminenVantaalla 2012
Vantaan kaupunki
33