Projekti ja siinätyöskentely
Tekijä: Pirjo Kinnunen
Miksi puhua projektista?
Projekteja toteutetaan kaikilla sektoreilla
Yhä useampi meistä pääsee omassa työssääntoimimaan jonkinlaisessa ”projektissa”
Projektit ovat tämän ajan tärkeinäkehittämisen väline
2
Mikä on projekti?
on tehtäväkokonaisuus, jolla on tavoitteet sekäaikataulu ja sitä on toteuttamassa sitä vartenperustettu organisaatio (Silfverberg 2009)
jokainen projekti on ainutlaatuinen, omajuttu ja elää vain sen kerran
3
Projektin komponentit
1.Sovitut tavoitteet
2.Kertaluontoinen
3.Määritellyt voimavarat (resurssit)
4.Oma organisaatio
4
Projekti vai hanke?
Käsitteitä käytetään rinnakkain
Puhutaan projektisuunnitelmasta ..hankehakemuksesta jne..
Hankkeella on aina rahoittaja ja rahoitus onhaettava/saatava että hanke/projekti voidaantoteuttaa
5
1. Investointihankkeet
– jonkun rajatun investoinnin toteutus
2. Kehittämishankeet
– esim. toiminnan tai palvelujen kehittäminen
3. Tutkimushankeet
4. Produktiohanket
– tapahtuman tai produktion toteutus
5. Selvityshankeet
6
Opiskelijana projektissa
Hyvä selvittää:
- mitä minulta odotetaan
- mikä on minun osuus + rooli projektissa
- mitkä tehtävät kuuluvat minulle
- mitä oikeuksia ja velvollisuuksia projektiasettaa minun toiminalle
7
Opiskelijana projektissa
-oikeudet tuotettuun materiaaliin?
-miten projektista raportoidaan omassa työssä?
-mitä projekti antaa sinulle?
8
9
… mitä siis on projekti?
MPj04383120000[1]
    NO SEHÄN ON SITÄ;KUN
     ÄLYTTÖMÄTYRITTÄVÄT
SAADA
HALUTTOMAT
TEKEMÄÄN
MAHDOLTTOMIA
(Silfverberg 2009)
www.savonia.fi