Voima  työ  teho
Laske oman suorituksen käytetynvoiman, työn ja tehon pöytäkirjanperustella
voima%20ja%20liike%202
Voima syntyy vuorovaikutuksesta jakuva vuorovaikutuksen voimakkuutta
Voima
Voima aiheuttaa kappaleen liiketilanmuutokset , se on syy liikkeensyntymiseen sekä suunnan janopeuden muutoksin ; voimallasanotaan olevan dynaaminen luonne
Voimalla on myös staattinen luonneja tällöin voima ei aiheuttaakappaleen liiketilassa muutoksia vainylläpitää tasapainotila
Tiedosto:Force.png
Voima kuvaa kykyä muuttaa kappaleen liiketilaa. Koska sillä on sekä suunta, että suuruus, sitä voidaan kuvatavektoreilla (nuolet kuvassa).
Painovoima
Maa on suuri kappale, joka vetääpuoleensa kaikkia kappaleita
Tätä kappaleseen kohdistuvavetovoima sanotaan painovoimaaksi
Painovoima antaa putoavallekappaleelle kiihtyvyyden, jonkasuurus on noin 9,81m/s2
Voiman on suure, joka kuvaa vuorovaikutuksenvoimakkuuttaVoiman tunnus on F(force)ja sen yksikön N (newton)
F =ma             F= voima (N)
                          m= massa (kg)
                          a= kiihtyvyys (m/s2)
Putoamisliikeässä
F= mg= putoamiskiihtyvyys 9,81m/s2
1N
F= (m).(a)=kg.m/s2=N
1 newton on sellainen voima, että seantaa 1kg;n massalle kiihtyvyyden1m/s2
keskikuva_painovoima_01
Työ
Fysiikassa työhön liittyy AINA voimaja liike ; työtä tehdään, kunkappaletta  siirretään paikasta toiseen
Voiman tekemä työ=voiman jamatkan tulo
                    W=F.s
Työn yksikkö(W)=(F).(s)=N.m=joule=J
Fysiikkaopasetu
Teho   P= W/tk     (W)=(J)/(s)
Sinun tehosi on 1 watti kun suoritatyhden joulen suuruisen työn yhdessäsekunnissa
Yhden watin teholla työskentelet, kunnostat 100gramman punnuksensekunnissa yhden metrin korkeuteen
Teho
Työn tekeminen on tehokasta, kunsiihen kuluu mahdollisimman vähänaikaa
Teho on voiman tekemä työaikayksikköä kohden
Tehon SI-yksikkö on 1W(watti) tai1hv=0,7355kW
Keskimääräisiä tehoja
Hehkulamppu 60W
Hevonen  500W
Mopo 1kW
Henkilöauto 80-100kW
Kuorma-auto240kW
Jäämurtaja 70MW
Ydinvoimalaitos700MW
kannonnonsto_129327b
tehtävä1
Kuinka monta Joulea on 1kilowattitunti?
vastaus
1kWt= 1000W.1h= 1000W.3 600s=
   3 600000Ws =3 600 000J=3,6MJ
Tehtävä 2
Kuinka suuri työ tehdään ja kuinkasuurella teholla, kun 75kg painavalaatikko nostetaan metrin korkeuteenyhdessä sekunnissa?
ratkaisu
W=G.h=mgh=75kg.9,81m/s2 .1m=
    736J
G-kiihtyvyys=9,81m/s2
P=W/t = 736J/1s= 736W = n.1hv