aalto_fin.jpg
Drive Integration ProjectLoppuraportti
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Drive Integration Project - Tehtävä
Kattava ja opettavainen läpileikkaus automaation eri osa-alueisiin; valvomonäyttö,PLC-ohjelmointi, kenttäväylä, moottorikäyttö.
Sopii henkilöille, joilla on kiinnostusta teollisuusautomaatioon ja jonkinverran PLCtuntemusta (ainakin KTA-kurssi).
Tehtävä: Toteuta ja testaa pumppukäyttösovellus, joka säätää simuloidun vesisäiliönpinnankorkeutta operaattorin antaman asetusarvon mukaisesti.
Sovelluksessa käytetään oikeaa PLC:tä sekä taajuusmuuttajaa.
Oheisen P&I-kaavion mukainen tankkijärjestelmäsimuloidaan PLC-ohjelmalla. Ohjaussovellustoteutetaan tämän kanssarinnakkaiseen PLC-ohjelmaan.
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Laitteisto
KokoLaitteisto.jpg
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
PLC-demosalkku
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Taajuusmuuttajasalkku
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Aikataulu
Itseopiskelua ja projektisuunnitelma
SuunnitteluDL 2.2.2011Valmistui 2.2.2011
Yhteydet PC->PLC->TaMu luotu
Alkeellinen valvomo toteutettu
Väliraportin kirjoitus
Vaihe 1DL 23.3.2011Valmistui 15.3.2011
Hälytykset, interlockit
Prosessin viimeistely
Dokumentointi
Vaihe 2DL 22.4.2011Valmistui 21.4.2011
Testaus ja korjailut
Loppuraportti
Jäljellä: Demo ABB:n henkilökunnalle
ViimeistelyDL 11.5.2011Valmistui 11.5.2011
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Ajankäyttö (3op)
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Riskit
Riski
Miten voi välttää?
Mitä, jos realisoituu?
Realisoituiko?
Ryhmän jäsensairastuu jamenetetään työaikaa
-
Syödään nappeja
Kyllä
Teknologia osoittautuuylitsepääsemättömänvaikeaksi
Kysymällä assareiltatai ABB:lta
-
Välillä vaikeuksia,joista selvittiin
Nettiyhteys ei toimi
-
Kirjoitetaandokumentaatiota
Välillä
Työ painottuu loppuun
Seurataan työaikaaalusta pitäen
Lisätään viikottaistatyömäärää
Ei
Vaatimustenrajaaminenepäonnistuu
Tehdään selkeäsuunnitelmavaatimuksista
Karsitaan vaatimuksia
Ei
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Lopputulokset
Alkuperäiset vaatimukset ylittävä ohjelma
Dokumentit
Loppuraportti
Ohjelman käyttöopas
Quick-start guide
FAQ tyypillisistä ongelmista
Mahdollista kehittää laboratoriotyö tuleville kursseille
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Valvomosovellus
aalto_fin_alakulma.jpg
Reko Jokelainen
Erno Tahvanainen
Demo
Video YouTubessa valvomosta