talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
TYPPI JA TYPEN KIERTOKULKU
(s. 51-58)
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
TYPPI KASVIEN PÄÄRAVINNE
→ REHEVÄ KASVU (MINIMITEKIJÄ)
TYPPEÄ PROTEIINEISSA, ATP:SSA JA NUKLEIINIHAPOISSA
ILMAKEHÄSSÄ TYPPEÄ 78%
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
TYPEN KIERTOKULKU
52A
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
BIOLOGINEN TYPENSIDONTA
KASVIT, JOTKA ELÄVÄT SYMBIOOSISSATYPENSITOJABAKTEERIEN KANSSA
(APILAT,PALKOKASVIT, LEPPÄ)
HYÖDYNTÄVÄT ILMAKEHÄN TYPPEÄ
NORMAALISTI KASVIT OTTAVAT MAASTA NITRAATTITYPPEÄJA AMMONIUMTYPPEÄ
ELÄIMET SAAVAT TYPPEÄ RAVINNOSTA
YLIMÄÄRÄINEN TYPPI POISTUU VIRTSAN JA ULOSTEIDENMUKANA
KUOLLEET ELIÖT SISÄLTÄVÄT TYPPEÄ
→ HAJOTTAJAT MUUTTAVAT TYPEN AMMONIUMTYPEKSI
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
HAPEKKAISSA OLOSUHTEISSA
(MAAN MUOKKAUS, OJITUS)
TAPAHTUU
+ NITRIFIKAATIO =
NITRIFIKAATIOBAKTEERIT TUOTTAVAT NITRAATTEJA
HAPETTOMISSA OLOSUHTEISSA
(VETTYNYT, TIIVISTYNYT MAAPERÄ)
TAPAHTUU
- DENITRIFIKAATIO =
DENITRIFIKAATIOBAKTEERIT MUUTTAVAT NITRAATITTYPPIKAASUKSI
→ VAPAUTUU ILMAKEHÄÄN
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
ABIOOTTINEN TYPENSIDONTA
KOVASSA KUUMUUDESSA,
SALAMOINTI MUODOSTUU TYPENOKSIDEJA
→ NITRAATTEJA
TYPPIKAASUA VAPAUTUU TULIVUORTEN PURKAUKSISSA
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
IHMINEN JA TYPEN KIERTOKULKU
KEINOLANNOITTEET ILMAKEHÄN TYPPIKAASUSTA
KARJANLANTA LANNOITTEENA
JÄTTEET JA JÄTEVEDET SISÄLTÄVÄT TYPPEÄ
SAVUKAASUISSA TYPEN OKSIDEJA
VESIVILJELYSSÄ VAPAUTUU TYPPEÄ
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
FOSFORIN KIERTOKULKU
(s. 53)
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
FOSFAATTI KASVIEN PÄÄRAVINNE (MINIMITEKIJÄ)
FOSFORIA ATP:SSA, NUKLEIINIHAPOISSA,RAKENNUSAINEENA LUISSA JA HAMPAISSA
ELÄIMET SAAVAT TARVITSEMANSA FOSFORIN RAVINNOSTA
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
53A
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
FOSFORIN KIERTOKULKU
VARASTOT KALLIOPERÄSSÄ;
VAPAUTUU RAPAUTUMALLA
HAJOTTAJAT VAPAUTTAVAT KUOLLEIDEN ELIÖIDENFOSFAATIT TAKAISIN KIERTOKULKUUN
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
FOSFORIA HUUHTOUTUU MAAPERÄSTÄ VESISTÖIHIN
KESÄLLÄ HAPEKKAISSA OLOSUHTEISSA FOSFORI SITOUTUUPOHJALIETTEESEEN
TALVELLA HAPETTOMISSA OLOSUHTEISSA FOSFORIAVAPAUTUU POHJALIETTEESTÄ
→ VESISTÖN SISÄINEN FOSFORIKUORMITUS - NOIDANKEHÄ
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
IHMINEN JA FOSFORIN KIERTOKULKU
KEINOLANNOITTEET JA KARJANLANTA
JÄTTEET JA JÄTEVEDET
VESIVILJELYSSÄ VAPAUTUU FOSFORIA
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
REHEVÖITYMINEN
= RAVINTEISTA (NITRAATIT JA FOSFAATIT) AIHEUTUVAPERUSTUOTANNON KASVU
MISTÄ VESISTÖIHIN TULEE RAVINTEITA?
SELITÄ: HAJAKUORMITUS, PISTEKUORMITUS, HAPPIKATO,BHK
MITÄ SEURAUKSIA ON REHEVÖITYMISELLÄ?
MITEN REHEVÖITYMISTÄ VOIDAAN ESTÄÄ?
TEHTÄVÄ  - LUMMELAMPI
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
REHEVÖITYMINEN
= RAVINTEISTA (NITRAATIT JA FOSFAATIT)AIHEUTUVA PERUSTUOTANNON KASVU
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
SEURAUKSIA
MAAEKOSYSTEEMI
- METSIEN KASVUN KIIHTYMINEN
VESIEKOSYSTEEMI
- PLANKTONLEVIEN KASVUN KIIHTYMINEN
- VESIKASVIEN LISÄÄNTYMINEN
- LEVÄKUKINNOT, HAPPIKATO, KALASTOMUUTOKSET
LB2+
51A
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
BI3 • II Ekologiset ympäristöongelmat • 6. Ravinteiden kierto ja sen häiriöt
talo
sisallys
kuvat
tehtavat
Otava
TOIMENPITEET
RAVINNEPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
PÄÄSTÖLÄHTEIDEN SELVITTÄMINEN
MUUT TOIMENPITEET
- ENNALLISTAMINEN
- SUOJAVYÖHYKKEET
- RAVINTOKETJUKUNNOSTUS
- RUOPPAAMINEN