Perusopetuksen huoltajat 2014
Generated on 17.02.2014 11:04
Image
Background
Hämeenkosken koulut (Kaikki)
1. Valitse lapsesi koulu. (45) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki, absoluuttinen)
1. Lapseni koulun henkilöstöä on helppo lähestyä. (44) (EOS: 0)(X: 8,27 Y: 8,51)(z-scored X: 8,04 z-scored Y: 9,15) (Keskihajonta X: 1.28 Keskihajonta Y: 1.4)2. Lapseni koulun johtaja on helposti tavoitettavissa. (41) (EOS: 1)(X: 8,38 Y: 8,68)(z-scored X: 8,68 z-scored Y: 9,82) (Keskihajonta X: 1.21 Keskihajonta Y: 1.34)3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapseni koulun toiminnan suunnitteluun. (41) (EOS: 1)(X: 7,08 Y: 7,99)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 4,22) (Keskihajonta X: 1.05 Keskihajonta Y: 1.41)4. Olen vastannut lapseni koulun toimintaa koskeviin kyselyihin. (41) (EOS: 0)(X: 8,05 Y: 8,23)(z-scored X: 7,32 z-scored Y: 5,80) (Keskihajonta X: 1.34 Keskihajonta Y: 1.34)5. Olen saanut tietoa koulun toimintaa koskevien kyselyjen tuloksista. (40) (EOS: 1)(X: 7,42 Y: 8,28)(z-scored X: 4,69 z-scored Y: 5,32) (Keskihajonta X: 1.49 Keskihajonta Y: 1.34)6. Tiedän millä perusteilla lapseni opintosuorituksia arvioidaan. (40) (EOS: 0)(X: 7,79 Y: 8,39)(z-scored X: 6,02 z-scored Y: 6,49) (Keskihajonta X: 1.42 Keskihajonta Y: 1.47)7. Saan riittävästi tietoa lapseni koulumenestyksestä. (39) (EOS: 0)(X: 8,55 Y: 8,82)(z-scored X: 9,05 z-scored Y: 10,00) (Keskihajonta X: 1.28 Keskihajonta Y: 1.3)8. Koulun viestintä on avointa. (39) (EOS: 0)(X: 7,78 Y: 8,35)(z-scored X: 6,17 z-scored Y: 6,38) (Keskihajonta X: 1.33 Keskihajonta Y: 1.65)9. Koulun sähköisen viestinnän välineet ovat toimivia. (39) (EOS: 0)(X: 8,87 Y: 8,50)(z-scored X: 10,00 z-scored Y: 8,43) (Keskihajonta X: 0.88 Keskihajonta Y: 1.65)10. Tiedän, ketkä tekevät lapseni koulunkäyntiä koskevia päätöksiä. (39) (EOS: 1)(X: 8,31 Y: 8,41)(z-scored X: 7,77 z-scored Y: 6,69) (Keskihajonta X: 1.23 Keskihajonta Y: 1.55)11. Minulla on mahdollisuus kertoa mielipiteeni koulun toiminnasta. (39) (EOS: 0)(X: 8,15 Y: 8,34)(z-scored X: 7,68 z-scored Y: 5,24) (Keskihajonta X: 1.18 Keskihajonta Y: 1.55)12. Koulun henkilöstö arvostaa mielipiteitäni. (39) (EOS: 1)(X: 7,56 Y: 8,40)(z-scored X: 5,03 z-scored Y: 5,95) (Keskihajonta X: 1.24 Keskihajonta Y: 1.4)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki, suhteellinen)
1. Lapseni koulun henkilöstöä on helppo lähestyä. (44) (EOS: 0)(X: 8,27 Y: 8,51)(z-scored X: 8,04 z-scored Y: 9,15) (Keskihajonta X: 1.28 Keskihajonta Y: 1.4)2. Lapseni koulun johtaja on helposti tavoitettavissa. (41) (EOS: 1)(X: 8,38 Y: 8,68)(z-scored X: 8,68 z-scored Y: 9,82) (Keskihajonta X: 1.21 Keskihajonta Y: 1.34)3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapseni koulun toiminnan suunnitteluun. (41) (EOS: 1)(X: 7,08 Y: 7,99)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 4,22) (Keskihajonta X: 1.05 Keskihajonta Y: 1.41)4. Olen vastannut lapseni koulun toimintaa koskeviin kyselyihin. (41) (EOS: 0)(X: 8,05 Y: 8,23)(z-scored X: 7,32 z-scored Y: 5,80) (Keskihajonta X: 1.34 Keskihajonta Y: 1.34)5. Olen saanut tietoa koulun toimintaa koskevien kyselyjen tuloksista. (40) (EOS: 1)(X: 7,42 Y: 8,28)(z-scored X: 4,69 z-scored Y: 5,32) (Keskihajonta X: 1.49 Keskihajonta Y: 1.34)6. Tiedän millä perusteilla lapseni opintosuorituksia arvioidaan. (40) (EOS: 0)(X: 7,79 Y: 8,39)(z-scored X: 6,02 z-scored Y: 6,49) (Keskihajonta X: 1.42 Keskihajonta Y: 1.47)7. Saan riittävästi tietoa lapseni koulumenestyksestä. (39) (EOS: 0)(X: 8,55 Y: 8,82)(z-scored X: 9,05 z-scored Y: 10,00) (Keskihajonta X: 1.28 Keskihajonta Y: 1.3)8. Koulun viestintä on avointa. (39) (EOS: 0)(X: 7,78 Y: 8,35)(z-scored X: 6,17 z-scored Y: 6,38) (Keskihajonta X: 1.33 Keskihajonta Y: 1.65)9. Koulun sähköisen viestinnän välineet ovat toimivia. (39) (EOS: 0)(X: 8,87 Y: 8,50)(z-scored X: 10,00 z-scored Y: 8,43) (Keskihajonta X: 0.88 Keskihajonta Y: 1.65)10. Tiedän, ketkä tekevät lapseni koulunkäyntiä koskevia päätöksiä. (39) (EOS: 1)(X: 8,31 Y: 8,41)(z-scored X: 7,77 z-scored Y: 6,69) (Keskihajonta X: 1.23 Keskihajonta Y: 1.55)11. Minulla on mahdollisuus kertoa mielipiteeni koulun toiminnasta. (39) (EOS: 0)(X: 8,15 Y: 8,34)(z-scored X: 7,68 z-scored Y: 5,24) (Keskihajonta X: 1.18 Keskihajonta Y: 1.55)12. Koulun henkilöstö arvostaa mielipiteitäni. (39) (EOS: 1)(X: 7,56 Y: 8,40)(z-scored X: 5,03 z-scored Y: 5,95) (Keskihajonta X: 1.24 Keskihajonta Y: 1.4)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
1. Lapseni koulun henkilöstöä on helppo lähestyä. (44) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
2. Lapseni koulun johtaja on helposti tavoitettavissa. (40) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapseni koulun toiminnansuunnitteluun. (40) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
4. Olen vastannut lapseni koulun toimintaa koskeviin kyselyihin.(41) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
5. Olen saanut tietoa koulun toimintaa koskevien kyselyjentuloksista. (39) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
6. Tiedän millä perusteilla lapseni opintosuorituksia arvioidaan.(40) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
7. Saan riittävästi tietoa lapseni koulumenestyksestä. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
8. Koulun viestintä on avointa. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
9. Koulun sähköisen viestinnän välineet ovat toimivia. (39) (EOS:0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
10. Tiedän, ketkä tekevät lapseni koulunkäyntiä koskeviapäätöksiä. (38) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
11. Minulla on mahdollisuus kertoa mielipiteeni kouluntoiminnasta. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
12. Koulun henkilöstö arvostaa mielipiteitäni. (38) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
1. Lapseni koulun henkilöstöä on helppo lähestyä. (44) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
2. Lapseni koulun johtaja on helposti tavoitettavissa. (40) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapseni koulun toiminnansuunnitteluun. (40) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
4. Olen vastannut lapseni koulun toimintaa koskeviin kyselyihin.(41) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
5. Olen saanut tietoa koulun toimintaa koskevien kyselyjentuloksista. (39) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
6. Tiedän millä perusteilla lapseni opintosuorituksia arvioidaan.(40) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
7. Saan riittävästi tietoa lapseni koulumenestyksestä. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
8. Koulun viestintä on avointa. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
9. Koulun sähköisen viestinnän välineet ovat toimivia. (39) (EOS:0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
10. Tiedän, ketkä tekevät lapseni koulunkäyntiä koskeviapäätöksiä. (38) (EOS: 1)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
11. Minulla on mahdollisuus kertoa mielipiteeni kouluntoiminnasta. (39) (EOS: 0)
Image
Background
1. Koulun toiminta (Kaikki)
12. Koulun henkilöstö arvostaa mielipiteitäni. (38) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki, absoluuttinen)
1. Lapseni koulun tilat ovat hyvässä kunnossa. (38) (EOS: 0)(X: 5,59 Y: 7,96)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 5,96) (Keskihajonta X: 1.43Keskihajonta Y: 2.2)2. Lapseni koulun opetusvälineet tukevat monipuolista oppimista. (38)(EOS: 0)(X: 7,41 Y: 8,36)(z-scored X: 6,33 z-scored Y: 6,56) (Keskihajonta X: 1.57Keskihajonta Y: 1.65)3. Lapseni koulun tilat ovat viihtyisiä. (38) (EOS: 1)(X: 6,34 Y: 7,88)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.69Keskihajonta Y: 2)4. Lapseni koulun piha-alue mahdollistaa monipuolisen toiminnan. (38)(EOS: 0)(X: 7,54 Y: 8,25)(z-scored X: 6,76 z-scored Y: 5,72) (Keskihajonta X: 1.48Keskihajonta Y: 1.75)5. Lapseni koulussa on käytössä tieto- ja viestintätekniikan välineitä. (38)(EOS: 1)(X: 7,87 Y: 8,52)(z-scored X: 7,48 z-scored Y: 6,40) (Keskihajonta X: 1.19Keskihajonta Y: 1.56)6. Lapsellani on turvallista koulussa. (38) (EOS: 0)(X: 8,59 Y: 8,77)(z-scored X: 9,68 z-scored Y: 9,72) (Keskihajonta X: 0.97Keskihajonta Y: 1.61)7. Lapseni koulun piha-alue on turvallinen. (38) (EOS: 0)(X: 8,25 Y: 8,61)(z-scored X: 8,67 z-scored Y: 7,35) (Keskihajonta X: 1.17Keskihajonta Y: 1.59)8. Lapseni koulussa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. (38)(EOS: 1)(X: 8,05 Y: 8,62)(z-scored X: 8,24 z-scored Y: 9,52) (Keskihajonta X: 1.16Keskihajonta Y: 1.65)9. Lapseni koulun tilat ovat terveelliset. (38) (EOS: 1)(X: 5,48 Y: 8,30)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 7,44) (Keskihajonta X: 1.38Keskihajonta Y: 2)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki, suhteellinen)
1. Lapseni koulun tilat ovat hyvässä kunnossa. (38) (EOS: 0)(X: 5,59 Y: 7,96)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 5,96) (Keskihajonta X: 1.43Keskihajonta Y: 2.2)2. Lapseni koulun opetusvälineet tukevat monipuolista oppimista. (38)(EOS: 0)(X: 7,41 Y: 8,36)(z-scored X: 6,33 z-scored Y: 6,56) (Keskihajonta X: 1.57Keskihajonta Y: 1.65)3. Lapseni koulun tilat ovat viihtyisiä. (38) (EOS: 1)(X: 6,34 Y: 7,88)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.69Keskihajonta Y: 2)4. Lapseni koulun piha-alue mahdollistaa monipuolisen toiminnan. (38)(EOS: 0)(X: 7,54 Y: 8,25)(z-scored X: 6,76 z-scored Y: 5,72) (Keskihajonta X: 1.48Keskihajonta Y: 1.75)5. Lapseni koulussa on käytössä tieto- ja viestintätekniikan välineitä. (38)(EOS: 1)(X: 7,87 Y: 8,52)(z-scored X: 7,48 z-scored Y: 6,40) (Keskihajonta X: 1.19Keskihajonta Y: 1.56)6. Lapsellani on turvallista koulussa. (38) (EOS: 0)(X: 8,59 Y: 8,77)(z-scored X: 9,68 z-scored Y: 9,72) (Keskihajonta X: 0.97Keskihajonta Y: 1.61)7. Lapseni koulun piha-alue on turvallinen. (38) (EOS: 0)(X: 8,25 Y: 8,61)(z-scored X: 8,67 z-scored Y: 7,35) (Keskihajonta X: 1.17Keskihajonta Y: 1.59)8. Lapseni koulussa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. (38)(EOS: 1)(X: 8,05 Y: 8,62)(z-scored X: 8,24 z-scored Y: 9,52) (Keskihajonta X: 1.16Keskihajonta Y: 1.65)9. Lapseni koulun tilat ovat terveelliset. (38) (EOS: 1)(X: 5,48 Y: 8,30)(z-scored X: 4,00 z-scored Y: 7,44) (Keskihajonta X: 1.38Keskihajonta Y: 2)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
1. Lapseni koulun tilat ovat hyvässä kunnossa. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
2. Lapseni koulun opetusvälineet tukevat monipuolista oppimista.(38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
3. Lapseni koulun tilat ovat viihtyisiä. (37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
4. Lapseni koulun piha-alue mahdollistaa monipuolisen toiminnan.(38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
5. Lapseni koulussa on käytössä tieto- ja viestintätekniikanvälineitä. (37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
6. Lapsellani on turvallista koulussa. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
7. Lapseni koulun piha-alue on turvallinen. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
8. Lapseni koulussa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.(37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
9. Lapseni koulun tilat ovat terveelliset. (37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
1. Lapseni koulun tilat ovat hyvässä kunnossa. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
2. Lapseni koulun opetusvälineet tukevat monipuolista oppimista.(38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
3. Lapseni koulun tilat ovat viihtyisiä. (37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
4. Lapseni koulun piha-alue mahdollistaa monipuolisen toiminnan.(38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
5. Lapseni koulussa on käytössä tieto- ja viestintätekniikanvälineitä. (37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
6. Lapsellani on turvallista koulussa. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
7. Lapseni koulun piha-alue on turvallinen. (38) (EOS: 0)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
8. Lapseni koulussa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.(37) (EOS: 1)
Image
Background
2. Oppimisympäristö ja turvallisuus (Kaikki)
9. Lapseni koulun tilat ovat terveelliset. (37) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki, absoluuttinen)
1. Lapseni koulussa on riittävästi kasvatus- ja opetushenkilöstöä. (38)(EOS: 0)(X: 7,33 Y: 8,40)(z-scored X: 6,45 z-scored Y: 8,11) (Keskihajonta X: 1.84Keskihajonta Y: 1.92)2. Lapsellani on osaavia opettajia. (38) (EOS: 1)(X: 7,87 Y: 8,70)(z-scored X: 8,10 z-scored Y: 9,34) (Keskihajonta X: 1.91Keskihajonta Y: 1.64)3. Minulla on tarpeeksi tietoa lapseni koulun opetussuunnitelmansisällöistä. (37) (EOS: 0)(X: 7,90 Y: 8,40)(z-scored X: 7,60 z-scored Y: 6,50) (Keskihajonta X: 1.31Keskihajonta Y: 1.59)4. Haluan olla mukana opetussuunnitelman kehittämisessä. (37) (EOS: 1)(X: 7,47 Y: 7,84)(z-scored X: 6,34 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.17Keskihajonta Y: 1.53)5. Lapseni oppii koulussa oikeita asioita. (37) (EOS: 0)(X: 8,28 Y: 8,76)(z-scored X: 8,79 z-scored Y: 8,71) (Keskihajonta X: 1.26Keskihajonta Y: 1.39)6. Lapseni otetaan huomioon yksilönä. (37) (EOS: 1)(X: 8,29 Y: 8,80)(z-scored X: 8,90 z-scored Y: 8,40) (Keskihajonta X: 1.33Keskihajonta Y: 1.45)7. Lapseni opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. (37)(EOS: 0)(X: 7,79 Y: 8,55)(z-scored X: 7,45 z-scored Y: 5,67) (Keskihajonta X: 1.32Keskihajonta Y: 1.45)8. Lapseni luokassa voi työskennellä rauhassa. (37) (EOS: 2)(X: 7,51 Y: 8,72)(z-scored X: 6,51 z-scored Y: 7,27) (Keskihajonta X: 1.28Keskihajonta Y: 1.53)9. Opetusryhmät ovat sopivan kokoisia. (37) (EOS: 1)(X: 8,13 Y: 8,72)(z-scored X: 8,12 z-scored Y: 7,62) (Keskihajonta X: 1.19Keskihajonta Y: 1.46)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki, suhteellinen)
1. Lapseni koulussa on riittävästi kasvatus- ja opetushenkilöstöä. (38)(EOS: 0)(X: 7,33 Y: 8,40)(z-scored X: 6,45 z-scored Y: 8,11) (Keskihajonta X: 1.84Keskihajonta Y: 1.92)2. Lapsellani on osaavia opettajia. (38) (EOS: 1)(X: 7,87 Y: 8,70)(z-scored X: 8,10 z-scored Y: 9,34) (Keskihajonta X: 1.91Keskihajonta Y: 1.64)3. Minulla on tarpeeksi tietoa lapseni koulun opetussuunnitelmansisällöistä. (37) (EOS: 0)(X: 7,90 Y: 8,40)(z-scored X: 7,60 z-scored Y: 6,50) (Keskihajonta X: 1.31Keskihajonta Y: 1.59)4. Haluan olla mukana opetussuunnitelman kehittämisessä. (37) (EOS: 1)(X: 7,47 Y: 7,84)(z-scored X: 6,34 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.17Keskihajonta Y: 1.53)5. Lapseni oppii koulussa oikeita asioita. (37) (EOS: 0)(X: 8,28 Y: 8,76)(z-scored X: 8,79 z-scored Y: 8,71) (Keskihajonta X: 1.26Keskihajonta Y: 1.39)6. Lapseni otetaan huomioon yksilönä. (37) (EOS: 1)(X: 8,29 Y: 8,80)(z-scored X: 8,90 z-scored Y: 8,40) (Keskihajonta X: 1.33Keskihajonta Y: 1.45)7. Lapseni opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. (37)(EOS: 0)(X: 7,79 Y: 8,55)(z-scored X: 7,45 z-scored Y: 5,67) (Keskihajonta X: 1.32Keskihajonta Y: 1.45)8. Lapseni luokassa voi työskennellä rauhassa. (37) (EOS: 2)(X: 7,51 Y: 8,72)(z-scored X: 6,51 z-scored Y: 7,27) (Keskihajonta X: 1.28Keskihajonta Y: 1.53)9. Opetusryhmät ovat sopivan kokoisia. (37) (EOS: 1)(X: 8,13 Y: 8,72)(z-scored X: 8,12 z-scored Y: 7,62) (Keskihajonta X: 1.19Keskihajonta Y: 1.46)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
1. Lapseni koulussa on riittävästi kasvatus- ja opetushenkilöstöä.(38) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
2. Lapsellani on osaavia opettajia. (37) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
3. Minulla on tarpeeksi tietoa lapseni koulun opetussuunnitelmansisällöistä. (37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
4. Haluan olla mukana opetussuunnitelman kehittämisessä. (36)(EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
5. Lapseni oppii koulussa oikeita asioita. (37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
6. Lapseni otetaan huomioon yksilönä. (36) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
7. Lapseni opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja.(37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
8. Lapseni luokassa voi työskennellä rauhassa. (35) (EOS: 2)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
9. Opetusryhmät ovat sopivan kokoisia. (36) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
1. Lapseni koulussa on riittävästi kasvatus- ja opetushenkilöstöä.(38) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
2. Lapsellani on osaavia opettajia. (37) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
3. Minulla on tarpeeksi tietoa lapseni koulun opetussuunnitelmansisällöistä. (37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
4. Haluan olla mukana opetussuunnitelman kehittämisessä. (36)(EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
5. Lapseni oppii koulussa oikeita asioita. (37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
6. Lapseni otetaan huomioon yksilönä. (36) (EOS: 1)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
7. Lapseni opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja.(37) (EOS: 0)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
8. Lapseni luokassa voi työskennellä rauhassa. (35) (EOS: 2)
Image
Background
3. Opetus (Kaikki)
9. Opetusryhmät ovat sopivan kokoisia. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki, absoluuttinen)
1. Lapseni oppimista tuetaan riittävästi. (37) (EOS: 1)(X: 8,36 Y: 8,85)(z-scored X: 9,00 z-scored Y: 8,87) (Keskihajonta X: 1.03Keskihajonta Y: 1.43)2. Lapseni koulussa suhtaudutaan myönteisesti tukea tarvitseviinoppilaisiin. (37) (EOS: 1)(X: 8,39 Y: 8,83)(z-scored X: 9,32 z-scored Y: 9,85) (Keskihajonta X: 1.22Keskihajonta Y: 1.47)3. Koulunkäynnin ongelmiin puututaan riittävän varhain. (37) (EOS: 2)(X: 7,77 Y: 8,48)(z-scored X: 7,56 z-scored Y: 5,40) (Keskihajonta X: 1.41Keskihajonta Y: 1.55)4. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi terveydenhuollon palveluita.(37) (EOS: 1)(X: 7,18 Y: 8,55)(z-scored X: 5,60 z-scored Y: 7,62) (Keskihajonta X: 1.49Keskihajonta Y: 1.64)5. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi koulukuraattorin palveluita. (37)(EOS: 1)(X: 7,43 Y: 8,58)(z-scored X: 6,57 z-scored Y: 6,63) (Keskihajonta X: 1.46Keskihajonta Y: 1.46)6. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi psykologin palveluita. (37) (EOS:2)(X: 7,28 Y: 8,20)(z-scored X: 6,37 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.39Keskihajonta Y: 1.52)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki, suhteellinen)
1. Lapseni oppimista tuetaan riittävästi. (37) (EOS: 1)(X: 8,36 Y: 8,85)(z-scored X: 9,00 z-scored Y: 8,87) (Keskihajonta X: 1.03Keskihajonta Y: 1.43)2. Lapseni koulussa suhtaudutaan myönteisesti tukea tarvitseviinoppilaisiin. (37) (EOS: 1)(X: 8,39 Y: 8,83)(z-scored X: 9,32 z-scored Y: 9,85) (Keskihajonta X: 1.22Keskihajonta Y: 1.47)3. Koulunkäynnin ongelmiin puututaan riittävän varhain. (37) (EOS: 2)(X: 7,77 Y: 8,48)(z-scored X: 7,56 z-scored Y: 5,40) (Keskihajonta X: 1.41Keskihajonta Y: 1.55)4. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi terveydenhuollon palveluita.(37) (EOS: 1)(X: 7,18 Y: 8,55)(z-scored X: 5,60 z-scored Y: 7,62) (Keskihajonta X: 1.49Keskihajonta Y: 1.64)5. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi koulukuraattorin palveluita. (37)(EOS: 1)(X: 7,43 Y: 8,58)(z-scored X: 6,57 z-scored Y: 6,63) (Keskihajonta X: 1.46Keskihajonta Y: 1.46)6. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi psykologin palveluita. (37) (EOS:2)(X: 7,28 Y: 8,20)(z-scored X: 6,37 z-scored Y: 4,00) (Keskihajonta X: 1.39Keskihajonta Y: 1.52)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
1. Lapseni oppimista tuetaan riittävästi. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
2. Lapseni koulussa suhtaudutaan myönteisesti tukea tarvitseviinoppilaisiin. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
3. Koulunkäynnin ongelmiin puututaan riittävän varhain. (35)(EOS: 2)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
4. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi terveydenhuollonpalveluita. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
5. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi koulukuraattorinpalveluita. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
6. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi psykologin palveluita. (35)(EOS: 2)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
1. Lapseni oppimista tuetaan riittävästi. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
2. Lapseni koulussa suhtaudutaan myönteisesti tukea tarvitseviinoppilaisiin. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
3. Koulunkäynnin ongelmiin puututaan riittävän varhain. (35)(EOS: 2)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
4. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi terveydenhuollonpalveluita. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
5. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi koulukuraattorinpalveluita. (36) (EOS: 1)
Image
Background
4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen (Kaikki)
6. Lapseni koulussa tarjotaan riittävästi psykologin palveluita. (35)(EOS: 2)
Image
Background
5. Yleisarvosana toiminnasta (Kaikki)
1. Minkä yleisarvosanan annat lapsesi koulun toiminnasta? (37) (EOS: 0)(X: 8,16)(z-scored X: 7,00) (Keskihajonta X: 0.8)