1
st_logo_red.jpg
SIJOITUSRAHASTO-MARKKINOIDENKEHITYS
30.04.2014
2
RAHASTOPÄÄOMA SUOMALAISISSASIJOITUSRAHASTOISSA
3
NETTOMERKINNÄT SUOMALAISISSASIJOITUSRAHASTOISSA
4
NETTOMERKINNÄT RAHASTOLUOKITTAIN
5
NETTOMERKINNÄT RAHASTOLUOKITTAIN
6
NETTOMERKINNÄT RAHASTOLUOKITTAIN
7
RAHASTOPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN SUOMESSA31.03.2014
8
RAHASTOPÄÄOMIEN JA KUMULATIIVISTENNETTOMERKINTÖJEN KEHITTYMINEN
9
KESKUSPANKKIEN TASEET PER BKT
%, keskuspankkien taseet per BKT
10
KESKUSPANKKIEN OHJAUSKORKOJA
%
11
LYHYET MARKKINAKOROT JA EKP:N KOROT
%
12
VALTIOIDEN 10V. JVK-LAINOJEN KORKOJA
%
13
KESKEISTEN OSAKEINDEKSIEN KEHITYS
hintaindeksit 2007=100
14
EURON DOLLARI- JA JENIKURSSI
USD/EUR
JPY/EUR
15
OSAKEINDEKSIEN KEHITYS, KEHITTYVÄTTALOUDET JA KOKO MAAILMA
16
KEHITTYVIEN TALOUKSIEN VALUUTAT VS. USD