LOGO_TPY.eps
ryhma.jpg
EU-vaikuttaminenSuomessa
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Työelämässä havaitaan epäkohta.Jäsenet käsittelevät sitä omanyhdistyksensä kokouksessa. Yhdistyspäättää ehdottaa aiheen käsittelyäliiton hallituksen kokouksessa.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Liiton hallituksessa muiden yhdistystenedustajat vahvistavat epäkohdanolemassaolon. Pohditaan mikä elinpystyisi vaikuttamaan epäkohtaan.Päätetään viedä asiakeskusjärjestötasolle.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Keskusjärjestössä eri liittojen näkemykset kootaanyhteen, jolloin näkyy, mihin asioihin erityisestikaivataan vaikuttamista. Keskusjärjestössä tehdäänyhteiskuntavaikuttamista osallistumalla erilaisiintyöryhmiin ja verkostoitumallayhteiskuntavaikuttajiin.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Järjestöjen vaikuttajat informoivat kotimaisiapäättäjiä siitä, mitä työmarkkinoilla tarvitaan, koskavaltion ja työnantajien edustajat puolestaan voivatvaikuttaa EU:n elimiin.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Hallituksella, työnantajilla ja liittojen keskusjärjestöillä ontapaamisia, joissa hallitus kuulee työmarkkinajärjestöjenmielipiteitä käsiteltäväksi tuleviin asioihin. Jos kaikki ovatyhtä mieltä epäkohdan korjaamisesta, hallitus voi viedäasiaa eteenpäin.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Jos on kyse kokonaan uudesta ilmiöstä, jota EU:ssa ei oleaikaisemmin käsitelty, aihetta pitää tarjota Euroopankomissiolle.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
EU:n komissiossa eri alojen komissaarit valmistelevatyhteiseen päätöksentekoon tulevat asiat. Jos asian haluaavireille on ensin vakuutettava ao. komissaari asiantarpeellisuudesta.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Komission esityksestä parlamentti ja neuvosto yhdessäsäätävät asiassa päätöksen. Käsittelyssä on vähintään kaksivaihetta, joiden aikana parlamentti ja neuvosto ottavatesitykseen kantaa.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Direktiivin säätämisvaiheessa paljastuu, kuinka hyvinjärjestöt ovat onnistuneet selittämään epäkohdankorjaamisen tarpeen poliittisille päättäjille.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Kun direktiiviä käsittelee parlamentti, päätöksen tekevätpoliittisissa vaaleissa valitut eurokansanedustajat.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Kun direktiiviä käsittelee Euroopan ministerineuvosto,päätöksen tekevät EU:n jäsenmaiden hallitusten ministerit.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Syntynyt uusi direktiivi astuu voimaan jäsenvaltioissa vasta,kun jokaisessa jäsenmaassa sen oma lainsäätäjä vahvistaaannetun direktiivin ja se muuttuu kansalaisia sitovaksi laiksi.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Työpaikoilla havaittu epäkohta on korjaantunut. Muttakäsittelyprosessi on ollut pitkä ja ennen kaikkea hidas.
LOGO_TPY.eps
eu_logo.png
Valmistelujaosto– palkansaajat, työnantajat,hallitus
Poliittisetpuolueet
Kansanedustajat
Puolueryhmät
Eduskunta
Hallitus
EU-parlamentaarikot
Yritykset
EK Työnantaja
AKAVA, STTK, SAK
Liitto
Yhdistys
Euroopankeskuspankki
EuroopanTyöoikeus
Euroopankomissio
Euroopanparlamentti
Euroopanneuvosto
Korot
Ennakko-tapaukset
Direktiivit
Esityksiä
Niinpä liitot ja keskusjärjestöt ovatkin etsineet myösnopeampaa vaikutuskanavaa esimerkiksi työehtojakoskevissa asioissa, joissa riittää, että työntekijäjärjestötpääsevät yksimielisyyteen Eurooppalaistentyönantajajärjestöjen kanssa.
Tämä niitä varten luotu nopeampi menettely on nimeltäänSOSIAALINEN DIALOGI.