KansallisK_MV_fin.png
KDK-asiakasliittymä –linjauksia 2012
Keskuskirjastokokous 26.1. 2012
Kristiina Hormia-Poutanen
thumb_kdk_fin_pysty_rgb.jpg
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Asiakasliittymä – pohjustusta linjauksille
KDK-johtoryhmä 9.12.2011
Esitys:
Puretaan Kansalliskirjaston ja ExLibris Ltd:n välinen sopimus.
Perusteina ohjelmiston puutteet, korjausten edellyttämä pitkä aikataulu,tarvittava lisärahoitus sekä sektoreiden palaute
Sopimus purettu tammikuussa 2012
Seuraava vaihe: Toteutetaan asiakasliittymäratkaisu avoimenlähdekoodin ohjelmistolla. Päätös ratkaisusta ja etenemisestä tehdäänalkuvuonna 2012.
thumb_kdk_fin_pysty_rgb.jpg
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Asiakasliittymä – pohjustusta linjauksille pilotoinninkokemusten perusteella
Kaupallinen tarjonta on kilpailutettu
Vaatimusmäärittely laadittu yhdessä; pilotit pitivät sen noudattamista tärkeänä
Rajapintoja KAM-järjestelmiin laadittu asiakasliittymätoimistossa ja ostettujärjestelmätoimittajilta
Osaamisen jakaminen pilottien kesken
Yhteistyö kehittynyt ja aktivoitunut
Eri sektoreiden toimintatapoja opittu tuntemaan
Eri formaattien tuntemus parantunut
Museoiden LIDO formaattityö
Formula toteutettu – metatiedon välitys Europeanaan
KDK-asiakaksliittymähankkeen erityispiirteiden ratkaisutapoja kuvattu
Dedublikointi; Osakohteet; Tunnistus
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Linjausten ja Kansalliskirjaston esitystenkäsittely
Linjaukset
Kehittämisen lähtökohdat
Esitys avoimen lähdekoodin ohjelmistosta
KDK-ohjausryhmä 2.2.2012
”Konsortioryhmä”10.2.2012
KDK-johtoryhmä 27.2.2012
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Linjauksia
Vaatimusmäärittelyt ovat ohjelmiston ja palvelun kehittämisen lähtökohta
Organisaatiot tulevat mukaan ohjelmiston käyttäjiksi vaiheittain
Asiakasliittymä toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla
Kehittäminen tapahtuu kehittämiskierroksina
Palvelua suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kanssa. Konsortio japalvelun kehittämistä varten muodostetut ryhmät tuovat asiakkaan äänen kuuluviin palvelunkehittämisessä
Kenttää kuullaan palvelun kehittämisen eri vaiheissa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan
Konsortio tuo asiakkaan äänen palvelun kehittämiseen
Kenttää kuullaan palvelun kehittämisen eri vaiheissa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan
KK toimii keskitettynä palveluyksikkönä
Vastuu OS-kehittämisestä
Vastuu ohjelmiston ylläpidosta
Tehtävänä tukea KAM-verkostoa
CSC on laitteistoympäristön ylläpitäjä
thumb_kdk_fin_pysty_rgb.jpg
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Vaatimusmäärittelyt
1. kehittämiskierroksella toteutetaan pääpiirteissään vaatimusmäärittelyt
Ei lisäyksiä
Siirto seuraavalle kehittämiskierrokselle
Auktoriteettitietokannan integrointi, ontologiapalvelut (ei kansallista tuotantoratkaisua)
FRBR (tarve selkeytettävä ja toteutustapa ratkaistava; helposti käytettävyysongelma)
Vaatimusmäärittelyjen läpikäynti
KK laatii ehdotuksen
Muutosten käsittely
1. aallon ryhmä 26.1.2012
sektoreiden pj. (kirjastot, KA, MV): s-postimenettely
KDK-ohjausryhmä (menettelytapa) 2.2.2012
Konsortioryhmä 10.2.2012
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Avoimeen lähdekoodiin liittyvä kehittäminen
Perustetaan avoimen lähdekoodin yhteistyöryhmä
Jäseninä avointa lähdekoodia hyödyntäviä tahoja (esim. CSC, kirjastot.fi,sektorit, Kansalliskirjasto)
Käytettävyysryhmä
Kansallisen näkymän ryhmä
KDK-kokonaisarkkitehtuuriryhmä
Raportointi
KDK-ryhmät (johto-, ohjaus- ja konsortioryhmä)
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Kentän kuuleminen palvelun kehittämisen erivaiheissa ja etenemisestä tiedottaminen
Konsortioryhmä
Käytettävyysryhmä
Kansallisen näkymän ryhmä
Seminaareja 2012 keväällä: 3/2012 ja 5-6/2012
Tarkentuu keväällä 2012
KansallisK_MV_fin.png
thumb_kdk_fin_pysty_rgb.jpg