Suomalainenkoulutusjärjestelmä
Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu
yhdeksänvuotisesta yleissivistävästäperusopetuksesta (peruskoulu), jota ennen lapsillaon oikeus osallistua vuoden kestäväänesiopetukseen
peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, johonkuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaanammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla.
Yleensä vain alemman asteen opinnotsuorittanut voi opiskella ylemmän asteenkoulutuksessa.
Koulutukselle määritellään tavoitteet kunkinkoulutussektorin lainsäädännössä.
Lainsäädännön ohella laadunvarmistukseenkuuluvat opetussuunnitelmien janäyttötutkintojen perusteet, koulutuksenjärjestämis- ja toimiluvat sekä ulkoinenarviointi.
Ammatilliset tutkinnot
Ammattikoulutus muodostuu ammatillisistaperustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavistaammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.
Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihinammatillisiin perustutkintoihin. 
Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus onmahdollista työuran eri vaiheissa.
Aikaisempi osaaminen luetaan hyväksimyöhemmissä opinnoissa.
Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutusovat tutkintoon tähtäävää koulutusta.