pirko-itu kopio72-parempi2
SOTEn 7.9.2012
Varala, Tampere
Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/
Ryhmänohjaajan näkökulma
Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma
logo ilman taustaa-valk
Sirpa Salo-Saari
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
jukka bridge
Sirpa Salo-Saari
Jukka Lerkkanen 2011-2012
 OPISKELIJOIDEN KOULUTUS- JA AMMATTIURAN VALINNAN
PÄÄTÖKSENTEKOTAITOJEN KEHITTÄMINEN
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Ohjaustarvearvio
Ohjaustarvearvio testi
Opiskelijan ohjaustarvearvio ryhmänohjaajan apuna (HOPS):
1.-2. Mitä pitää tietää?
3.-7. Mitä vaiheita pitkin tulee edetä?
Ohjaustarvearviokartta
Sirpa Salo-Saari
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Ohjaustarvearvio
Testi on tehty etenkin opiskelijan ja opinto-ohjaajantyövälineeksi
Antaa ryhmänohjaajalle tietoa opiskelijan suhteestaopiskeluun
Asenteesta
Kiinnostuneisuudesta
Ulkoisista olosuhteista (elämäntilanteen haastavuus)
Kyvystä tehdä päätöksiä
Kyvystä sitoutua
Henkilökohtaisissa keskusteluissa apuvälineenä
Mahdollistaa pienryhmän muodostamisessa(samantyyppiset vastaukset)
Lisäohjausta tarvitsevat opiskelijat esille
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
4
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Opiskelija saa tietoa päätöksenteon vaiheestaan ja siitämillaiset ohjauspalvelut voivat parhaiten tukea hänenvalintojaan.
Ryhmänohjaaja / Opinto-ohjaaja saa tuloksestaarvioinnin siihen, kuinka paljon opiskelija tarvitseehenkilökohtaista tukea ja missä määrin hän kykeneeomaehtoiseen informaation hankintaan.
Koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää tuloksia, silläopiskelijoiden ohjaustarpeet ovat tärkeä informaatio, kuntehdään ohjauspalvelujen järjestämistä koskeviaratkaisuja
Ohjaustarvearvio
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
5
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Painopiste haittaavien ajatusten kartoittamisessa =>näillä todettu olevan selkeä yhteys päätöksenteonvaikeuksiin ja opiskelijoiden ohjaustarpeiden määrään jalaatuun
32 osiota, vastausaika 5-15 min
Kokonaispistemäärä: laske kaikki osiot yhteen (32 osiota)
Päätöksenteon vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 16,17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 32 (16 osiota)
Sitoutumisen vaikeus ; laske seuraavat osiot yhteen: 2, 5, 11, 12, 13, 14,15, 20, 21, 23, 25, 30 (12 osiota)
Ulkoinen vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 6, 7, 22, 31 (4 osiota)
Ohjaustarvearvio
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
6
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Henkilö-kohtainen
ohjaus
7. TOTEUTTAMINEN
Suunnitelma
käytäntöön
6. VALITSEMINEN
2-3- vaihtoehtoa
järjestys
5. LAAJENTAMINEN
Mahdollisuuksien etsintä
KITEYTTÄMINEN
Karsitaan
OHJAUSTARVEARVIO
KARTTA
4. TIETOJEN JÄSENTÄMINEN
Itsetuntemus  tavoite suhde
Ajattelu/tunteet Kokemukset
3. OIVALTAMINEN
Lähtötilanne
Tavoite
Kuilu
Olenvalitsemassaammattiuraani
Saavutantavoitteeni
PÄÄTÖKSENTEONVAIKEUS
=>Jäsentäminen
=>Laajennus/Kiteytys
PÄÄTÖKSENTEONVAIKEUS
=>Jäsentäminen
=>Laajennus/Kiteytys
SITOUTUMISENVAIKEUS
=> Toteuttaminen
SITOUTUMISENVAIKEUS
=> Toteuttaminen
ULKOINENVAIKEUS
=> Valitseminen
ULKOINENVAIKEUS
=> Valitseminen
Tieto- jainformaatio-palvelut
Kevyestituettu ohjaus
Neuvonta
Jukka Lerkkanen 3/2011
1.ITSETUNTEMUS: pidän, osaan, pyrkimykseni
1.ITSETUNTEMUS: pidän, osaan, pyrkimykseni
2.TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA:
realistisuus, minä  vaatimukset
2.TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA:
realistisuus, minä  vaatimukset
8. M	ETAKOGNITIOT; ARVIOINTI, KUINKA TEEN PÄÄTÖKSIÄNI
9.12.2011
Jukka Lerkkanen
pirko-itu kopio
logo ilman taustaa-valk
www.pirko.fi
Ohjaustarvearvio kartta
Löytyy ??? Jaetaan A3 kokoisena tarkasteltavaksi
Selventää eri mahdollisuuksia
Kuvaa vaihtoehtoja ja väyliä
Uskoa selviytymiseen
HOPS keskustelun ohessa
Sirpa Salo-Saari