kansi_yliopisto
maalaus-edelfelt
USKONTO/aineenopettajatREFLEKTIOTYÖSKENTELYUSKONTO/aineenopettajatREFLEKTIOTYÖSKENTELY
Ryhmäkokoontuminen 1
Kevät
Martin Ubani, FT, TM
Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori
SOKLA
rgb-vaaka-logo
notebook
REFLEKTIOTYÖSKENTELY
martin.ubani@helsinki.fi
Opettajan pedagoginen kasvu
Käytännön (praxis) suhteuttaminen teoriaan
Työskentelyä: n. 100h + ryhmät
Hyväksytty suoritus:
Ryhmät (2 x 2h)
Pienryhmätyöskentely harjoittelun aikana
Pienryhmätapaaminen ohjaajan kanssa
Osatehtävien suorittaminen
HUOM: Kenttäkouluissa harjoitteleva opiskelija: 1 krtdidaktikko seuraa oppituntia + palautekeskustelu
rgb-vaaka-logo
notebook
REFLEKTIOTYÖSKENTELY
martin.ubani@helsinki.fi
Pienryhmätyöskentely (5 hlöä)
Tapaaminen väh. 4 kertaa harjoittelun aikana (eri viikkoina)
Annettujen teemojen pohdinta ja havaintojen kokoaminen
Lopputuotos mukaan didaktikon tapaamiseen
Didaktikon tapaaminen harjoittelujakson päätyttyä (sovitaandidaktikon kanssa (lista didaktikon ovessa marraskuun 3vko)
Kenttäharjoittelijat harjoittelun aikana lisäksi:
1 opetettava tunti, jota didaktikko saapuu seuraamaan
Palautekeskustelu välittömästi
rgb-vaaka-logo
notebook
RYHMÄJAKO max 5 hlöä
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
notebook
Videoharjoitus
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Linjakas opetus (ks. lomake)
martin.ubani@helsinki.fi
maalaus-edelfelt
PRAXIS (KÄYTÄNTÖ)
POST (ARVIOINTI)
PRE (SUUNNITTELU)
rgb-vaaka-logo
senaatintori_pnykanen
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
kiltaryhma1.jpg
martin.ubani@helsinki.fi
kansi_yliopisto