A:\esrlogo.gif
Avoin-Web Pro -projekti
Avoin avoin ammattikorkeakouluAvoin avoin ammattikorkeakoulu
Web verkko-opinnotWeb verkko-opinnot
Pro Professional, ammattitaitoinen toteutusPro Professional, ammattitaitoinen toteutus
Aila Säkkinen 13.11.2000
A:\esrlogo.gif
Tavoite
” Projektin yleistavoitteena on edistää opiskeluunosallistumismahdollisuuksia, työelämässämukana olevien osaamista sekä parantaaammattikorkeakoulun yhteyksiä alueentyöelämään. Lisäksi tavoitteena on työttömientyöllistymis- ja opintomahdollisuuksienedistäminen sekä avoimenammattikorkeakoulun oppimisympäristön javerkko-opetuksen kehittäminen.”
A:\esrlogo.gif
Perustiedot projektista
Kesto: 1.6.2000 1.9.2002Kesto: 1.6.2000 1.9.2002
Rahoittajat:Rahoittajat:
ESR valtio (lääninhallitus), tavoite -ohjelmaESR valtio (lääninhallitus), tavoite -ohjelma
OPM: avoimen ammattikorkeakoulunkehittämisrahaOPM: avoimen ammattikorkeakoulunkehittämisraha
OAMK omarahoitusOAMK omarahoitus
opiskelijat itse työaika ja maksutopiskelijat itse työaika ja maksut
Budjetti kokonaisuudessaan n. MmkBudjetti kokonaisuudessaan n. Mmk
A:\esrlogo.gif
Mitä ja miten?
    Avoinammatti-korkea-koulu    Avoinammatti-korkea-koulu
(170 ovtarjonta)(170 ovtarjonta)
    OAMK:n    OAMK:n
    opettajientieto- javiestintä-tekniikankoulutus    opettajientieto- javiestintä-tekniikankoulutus
   (40 henkeä   (40 henkeä
   20 ov)   20 ov)
    Verkko-opinto-jaksot    Verkko-opinto-jaksot
     (40 ov.)     (40 ov.)
A:\esrlogo.gif
Projektin organisaatio
Verkko-opinto-jaksotVerkko-opinto-jaksot
suunnittelijat:JohannaKarppinen jaEija Varissuunnittelijat:JohannaKarppinen jaEija Varis
  
Avoin ammatti-Avoin ammatti-
korkeakoulukorkeakoulu
suunnittelija:suunnittelija:
Anne AnttinenAnne Anttinen
OHJAUSRYHMÄ:OHJAUSRYHMÄ:
Lääninhallituksen, OAMK:n jatyöelämän edustajat
- Puh. joht. Irene isohanni
OAMK:n opettajientieto- javiestintä-tekniikankoulutusOAMK:n opettajientieto- javiestintä-tekniikankoulutus
suunnittelija:JohannaKarppinensuunnittelija:JohannaKarppinen
  
Projektipäällikkö: Aila SäkkinenProjektipäällikkö: Aila Säkkinen
Projektisihteeri: Harri KangaskokkoProjektisihteeri: Harri Kangaskokko
OAMK:n opettajat ja muu henkilökunta:OAMK:n opettajat ja muu henkilökunta:
avoimen ammattikorkeakoulun opetuksen järjestäminenavoimen ammattikorkeakoulun opetuksen järjestäminen
opettajien kouluttautuminenopettajien kouluttautuminen
verkko-opintojaksojen kehittäminenverkko-opintojaksojen kehittäminen
A:\esrlogo.gif
Kuka hyötyy? - Oppijat!
Erilaiset oppijat,  oppimista myösajasta ja paikasta riippumatta!
A:\esrlogo.gif
Mistä on kysymys? -Taloudenmuutos
organisaatiot menestyvät yhdistämälläuudella tavalla voimavarojaan,asiakkaitaan, työntekijöitään ja toimittajiaorganisaatiot menestyvät yhdistämälläuudella tavalla voimavarojaan,asiakkaitaan, työntekijöitään ja toimittajia
pois Bricks and Mortar -ajattelusta, ne eivätole voimavara vaan kustannustekijä!pois Bricks and Mortar -ajattelusta, ne eivätole voimavara vaan kustannustekijä!
A:\esrlogo.gif
Uusi talous ja E-oppiminen
ASSTETS
- Physical
- Financial
PARTNERS
CUSTOMERS
EMPLOYEES
and
SUPPLIERS
ORGANIZATION
E-Business
E- Learning
A:\esrlogo.gif
E-Business
E- Learning
E-learning
ASSTETS
PARTNERS
CUSTOMERS
EMPLOYEES
and
SUPPLIERS
ORGANIZATION
Voimavarojen
kohdistus uuteen infraan:
- tieto
- oppimateriaalit
- tietoverkot
Oppijoiden voimavaratkäyttöön!
Kumppaneiden hakuSuomesta ja ulkomailta
Työntekijät:
- oppimateriaalin tuottajat
- (verkko)tutorit
A:\esrlogo.gif
Miksi lähteä mukaan - opettajannäkökulma
Oman työn kehittäminen:Oman työn kehittäminen:
opettaminen verkossa on erilaista!opettaminen verkossa on erilaista!
oma työ monipuolisemmaksioma työ monipuolisemmaksi
Omien valmiuksien kehittäminenOmien valmiuksien kehittäminen
Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisenpalvelutehtävän täyttäminenAmmattikorkeakoulun yhteiskunnallisenpalvelutehtävän täyttäminen