Argumentointi
Timo Luukkonen
Janne Enberg
Argumentti
    Argumentti, perusteltu väite tai mielipidejotain asiaa vastaan tai sen puolesta.
Faktat
Tosiasiat
Tilastot
Tutkimustiedot
Esimerkki
Auktoriteettinen sana
Päätteleminen
Analogia eli rinnastaminen jonkin piirteen osalta:"koska sielläkin, niin meilläkin”
esimerkki vastaavasta tapauksesta
esimerkki omasta kokemuksesta
yksilöivä päättely: "koska yleensä, niin meilläkin”
yleistävä päättely: "koska yksi tekee, voimmekaikki tehdä”
seuraukset ja tulevaisuudennäkymät: "jos taikoska näin, niin sitten"
Arvostus- ja tunneperustelut
auktoriteetti tukee, asiantuntijan sana painaa
yhteiset arvot: "meillä on aina tehty näin, me arvostammenäitä periaatteita”
moraali, oikeudenmukaisuus: "on oikein tehdä näin”
kuuntelijan minäkuva: "sinä johtajana olet aina kuunnellutmeidän ideoita”
myönteiset tunteet ja yhteisyys: "jos tehdään näin, niinhyvä henki säilyy ja kaikki ovat tyytyväisiä”
arvonanto muualta: "jos tehdään näin, niin hyvä mainekasvaisi”
upaukset: "jos tehdään nyt näin, niin lupaan sitten tämän".
Argumentaatiovirhe
Argumentointivirheet ovat keskustelutekniikanja mielipiteen esittämisen yhteydessä tulleita"virheitä". Muodollisesti ne näyttävät oikeilta,mutta lähemmin tarkasteltuina niissä on jokolooginen virhe, ne kohdistuvat johonkinmuuhun kuin itse asiaan tai joissa käydäänihmisten eikä asioiden kimppuun.