3.9.2014
1
TYÖPAIKALLA OPPIMINENYRITYKSISSÄ
3.9.2014
2
Yrityksessä on ollut viimeisen vuoden aikanatyöpaikalla oppija tai oppijoita
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
3
Työpaikalla oppimisen muodot yrityksen koon mukaan, %yrityksistä, joissa ollut työpaikalla oppija viimeisen vuoden aikana
LähdePK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
4
Työpaikalla oppimisen muodot yrityksen toimialan mukaan, %yrityksistä, joissa ollut työpaikalla oppijoita viimeisen vuoden aikana
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
5
Työpaikalla oppijan ohjaukseen ja muuhun harjoitteluun liittyvääntoimintaan käytetty aika, tuntia viikossa eri toimialoilla
LähdePK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
6
Työpaikalla oppijan ohjaukseen ja muuhun harjoitteluun liittyvään toimintaankäytetty aika, tuntia viikkoa kohden erikokoisissa yrityksissä
Lähde: PK-yritysbarometrim syksy 2005
3.9.2014
7
Yritykseen syntyvät kulut työssä oppimisen ohjauksesta tai muustasiihen liittyvästä toiminnasta tuntia kohden
LähdePK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
8
Yritykseen syntyvät kulut työssä oppimisen ohjauksesta taimuusta siihen liittyvästä toiminnasta tuntia kohden
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
9
Kolme tärkeintä syytä yritykselle ottaa työpaikallaoppijoita (%), yritykset toimialoittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
10
Kolme tärkeintä syytä yritykselle ottaa työpaikallaoppijoita (%), yritykset kokoluokittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
11
Pitäisikö yritykselle maksaa nuorten työelämännäyttöjen toteuttamisesta, % yrityksistä kokoluokittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
12
Pitäisikö yritykselle maksaa nuorten työelämännäyttöjen toteuttamisesta, % yrityksistä toimialoittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
13
Kolme tärkeintä syytä, miksi yritys ei ole ottanut työpaikallaoppijoita viimeisen vuoden aikana (%), yritykset toimialoittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
14
Kolme tärkeintä syytä, miksi yritys ei ole ottanut työpaikallaoppijoita viimeisen vuoden aikana (%), yritykset kokoluokittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
15
Yrityksen valmius olla mukana nuorten näyttöjentoteuttamisessa, % yrityksistä kokoluokittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005
3.9.2014
16
Yrityksen valmius olla mukana nuorten näyttöjentoteuttamisessa, % yrityksistä toimialoittain
Lähde: PK-yritysbarometri, syksy 2005