SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
1
Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa
Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Lokakuu 2012
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
2
Terveyskeskusten tiedonkeruu keväällä 2012
Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreilletoteutettiin lokakuussa 2012.
Vastaus saatiin 147 terveyskeskukselta (151:sta). Vastauksetkattavat 96 % väestöstä. Ahvenanmaa on kyselynulkopuolella.
Kyselyn tulokset ovat osoitteessawww.thl.fi/fi/tilastot/hoitoonpaasy/pth ja myöswww.thl.fi/tietokantaraportit
Raporteilla tulokset on julkaistu sekä suhteessaterveyskeskusten %-osuuksiin että väestön %-osuuksiin.
Terveyskeskusten huomattavien kokoerojen vuoksi tuloksiakannattaa tarkastella suhteessa väestön %-osuuksiin.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Miten välitön yhteydensaanti toteutuuterveyskeskuksessanne?Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
3
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteydensaanti puhelimitse
7.9.2014
4
Tieto-osasto / PATI
STM antoi keväällä 2011 ohjeen välittömän yhteydensaannintoteuttamisesta. Terveyskeskuksilta kysyttiin kolmatta kertaaohjeen mukaisen seurannan toteutumisesta.
80 % väestöstä oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmänpiirissä.
46 % terveyskeskuksista vastasi, että käytössä onpuhelinpalvelua koskeva operaattoriseuranta. Sen mukaanpuheluun vastattiin  keskimäärin 2,5 minuutissa.
Puhelujen määrät (soitetut ja vastatut) ilmoitti 68 % vastaajista.Soitetuista puheluista 86 % kirjautui vastatuksi.
(Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.)
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Toteutuuko hoidon tarpeen arviointi kolmenarkipäivän kuluessa terveyskeskuksessanne?
7.9.2014
5
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
 
 
Toteutuu
Ajoittainongelmia
Jatkuviaongelmia
Vastanneetterveyskeskukset/ väestö
Kaikki terveyskeskukset/väestö
Lokakuu
% terveyskeskuksista
100
0
0
147
151
2012
% väestöstä
100
0
0
5 057 287
5 372 913
Maaliskuu,
% terveyskeskuksista
99
1
0
142
151
2012
% väestöstä
99
1
0
4 998 385
5 372 913
Lokakuu
% terveyskeskuksista
99
1
0
151
159
2011
% väestöstä
97
3
0
5 206 544
5 347 269
Maaliskuu
% terveyskeskuksista
97
3
0
148
158
2011
% väestöstä
95
5
0
5 145 952
5 347 269
Lokakuu
% terveyskeskuksista
98
2
0
162
170
2010
% väestöstä
95
5
0
5 128 418
5 323 693
Maaliskuu
% terveyskeskuksista
96
3
1
156
170
2010
% väestöstä
97
3
0
4 867 385
5 323 693
Lokakuu
% terveyskeskuksista
98
1
0
183
194
2009
% väestöstä
100
0
0
5 109 770
5 298 858
Maaliskuu
% terveyskeskuksista
97
3
0
176
194
2009
% väestöstä
96
4
0
4 927 934
5 298 858
Lokakuu
% terveyskeskuksista
99
1
0
166
232
2008
% väestöstä
99
1
0
4 464 429
5 275 937
Maaliskuu
% terveyskeskuksista
94
6
0
192
232
2008
% väestöstä
95
5
0
5 018 941
5 275 937
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein on tilanne, jolloin potilaalla ontodettu lääkärin hoidon tarve, muttavastaanottoaikaa lääkärille ei ole antaa?Suhteessa väestöön,%
7.9.2014
6
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein on tilanne, jolloin potilaalla ontodettu lääkärin hoidon tarve, muttavastaanottoaikaa lääkärille ei ole antaa?Suhteessa väestöön,%
7.9.2014
7
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Sairaanhoitopiiri
Ei koskaan
 Kuukausittain taiharvemmin
Viikoittain
 Päivittäin
Etelä-Karjalan SHP
0
100
0
0
Etelä-Pohjanmaan SHP
28
0
62
10
Etelä-Savon SHP
8
80
6
6
Helsingin ja Uudenmaan SHP
56
19
6
20
Itä-Savon SHP
0
0
100
0
Kainuun SHP
0
0
100
0
Kanta-Hämeen SHP
20
0
54
26
Keski-Pohjanmaan SHP
0
0
100
0
Keski-Suomen SHP
21
24
55
0
Kymenlaakson SHP
6
31
63
0
Lapin SHP
20
19
11
51
Länsi-Pohjan SHP
0
21
37
42
Pirkanmaan SHP
24
24
9
43
Pohjois-Karjalan SHP
3
75
5
17
Pohjois-Pohjanmaan SHP
10
63
25
1
Pohjois-Savon SHP
31
0
49
20
Päijät-Hämeen SHP
18
82
-
0
Satakunnan SHP
18
17
65
0
Vaasan SHP
82
0
18
0
Varsinais-Suomen SHP
44
36
20
0
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinlääkärin vastaanotolle?Suhteessa väestöön,%
7.9.2014
8
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinlääkärin vastaanotolle?Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
9
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Sairaanhoitopiiri
 Alle 2 viikkoa
2-4 viikkoa
Yli 4 viikkoa
 
 
 
 
Etelä-Karjalan SHP
0
100
0
Etelä-Pohjanmaan SHP
9
77
15
Etelä-Savon SHP
25
69
0
Helsingin ja Uudenmaan SHP
11
69
20
Itä-Savon SHP
0
0
100
Kainuun SHP
0
100
0
Kanta-Hämeen SHP
46
54
0
Keski-Pohjanmaan SHP
29
71
0
Keski-Suomen SHP
26
19
55
Kymenlaakson SHP
6
94
0
Lapin SHP
27
15
59
Länsi-Pohjan SHP
0
58
42
Pirkanmaan SHP
22
78
0
Pohjois-Karjalan SHP
62
38
0
Pohjois-Pohjanmaan SHP
3
78
18
Pohjois-Savon SHP
5
95
0
Päijät-Hämeen SHP
63
37
0
Satakunnan SHP
65
23
12
Vaasan SHP
30
52
18
Varsinais-Suomen SHP
13
48
38
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinhoitajan vastaanotolle?Suhteessa väestöön,%
7.9.2014
10
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinhoitajan vastaanotolle?Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
11
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Sairaanhoitopiiri
 0-3 päivää
4-7 päivää
Yli 7 päivää
 
 
 
 
Etelä-Karjalan SHP
21
79
0
Etelä-Pohjanmaan SHP
100
0
0
Etelä-Savon SHP
19
75
6
Helsingin ja Uudenmaan SHP
26
12
62
Itä-Savon SHP
0
100
0
Kainuun SHP
0
100
0
Kanta-Hämeen SHP
85
15
0
Keski-Pohjanmaan SHP
71
29
0
Keski-Suomen SHP
36
9
55
Kymenlaakson SHP
94
6
0
Lapin SHP
46
54
0
Länsi-Pohjan SHP
50
50
0
Pirkanmaan SHP
83
17
0
Pohjois-Karjalan SHP
94
0
6
Pohjois-Pohjanmaan SHP
40
11
49
Pohjois-Savon SHP
38
62
0
Päijät-Hämeen SHP
100
0
0
Satakunnan SHP
100
0
0
Vaasan SHP
100
0
0
Varsinais-Suomen SHP
100
0
0
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein julkaisette tiedot jonotusajoista?Terveyskeskukset, lkm
7.9.2014
12
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystälokakuussa 2012 1/2
7.9.2014
13
Tieto-osasto / PATI
Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin oli parantunutmaaliskuun 2012 jälkeen.
80 % väestöstä asuu alueella, jossa on käytössäsoittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä.
Hoidon tarpeen arviointi toteutui 100 %:sti kolmenarkipäivän kuluessa kaikissa kyselyyn vastanneissaterveyskeskuksissa.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystälokakuussa 2012 2/2
Pitkät odotusajat lääkärin vastaanotolle parantuivat, kun taaslyhyet odotusajat huonontuivat.
18 % väestöstä asui alueella, jossa lääkärin vastaanotolle pääsyä joutui odottamaanyli 4 viikkoa. Vastaava luku oli 24 % maaliskuussa 2012. Alle kahdessa viikossalääkärin vastaanotolle pääsi 19 % väestöstä (28 % maaliskuussa 2012).
Hoitajien vastaanotolle pääsy helpottui
25 % väestöstä asui alueella, jossa hoitajan vastaanotolle pääsyä joutui odottamaanyli 7 päivää. Yli 7 päivää odottavien määrä oli 6 % pienempi kuin maaliskuussa 2012.
Sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolle pääsyssä olihuomattavia alueellisia eroja.
19 % terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedotharvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää.
7.9.2014
Esityksen nimi / Tekijä
14