SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
1
Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa
Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
lokakuu 2013
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
2
Hoitoonpääsykysely terveyskeskuksiinsyksyllä 2013
Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreilletoteutettiin lokakuussa 2013.
Vastaus saatiin 148 terveyskeskukselta (150:stä). Vastauksetkattavat 99 prosenttia väestöstä. Ahvenanmaa on kyselynulkopuolella.
Kyselyn tulokset ovat osoitteessawww.thl.fi/fi/tilastot/hoitoonpaasy/pth ja myöswww.thl.fi/tietokantaraportit
Raporteilla tulokset on julkaistu sekä suhteessaterveyskeskusten %-osuuksiin että väestön %-osuuksiin.
Terveyskeskusten huomattavien kokoerojen vuoksi tuloksiakannattaa tarkastella suhteessa väestön %-osuuksiin.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Miten välitön yhteydensaanti toteutuuterveyskeskuksessanne?% väestöstä
7.9.2014
3
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013  terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteydensaanti puhelimitse
7.9.2014
4
Tieto-osasto / PATI
STM antoi keväällä 2011 ohjeen välittömän yhteydensaannintoteuttamisesta. Terveyskeskuksilta kysyttiin viidettä kertaaohjeen mukaisen seurannan toteutumisesta.
93 % väestöstä oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmänpiirissä.
Operaattoriseurannan mukaan puheluihin vastattiinkeskimäärin 2,5 minuutissa.
Puhelujen määrät (soitetut ja vastatut) ilmoitti 85 % vastaajista.Soitetuista puheluista 86 % kirjautui vastatuksi.
(Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.)
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Toteutuuko hoidon tarpeen arviointi kolmenarkipäivän kuluessa terveyskeskuksessanne?
7.9.2014
5
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein on tilanne, jolloin potilaalla on todettulääkärin hoidon tarve, mutta vastaanottoaikaa lääkärilleei ole antaa?% väestöstä
7.9.2014
6
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein on tilanne, jolloin potilaalla on todettu lääkärinhoidon tarve, mutta vastaanottoaikaa lääkärille ei ole antaa?% väestöstä
7.9.2014
7
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Sairaanhoitopiiri
Ei koskaan (%)
Kuukausittain taiharvemmin (%)
Viikottain (%)
Päivittäin (%)
Etelä-Karjalan shp
21
79
0
0
Etelä-Pohjanmaan shp
20
31
17
32
Etelä-Savon shp
66
8
6
20
HUS
79
11
10
0
Itä-Savon shp
0
0
0
100
Kainuun shp
0
4
96
0
Kanta-Hämeen shp
0
20
65
15
Keski-Pohjanmaan shp
0
29
0
71
Keski-Suomen shp
8
26
5
61
Kymenlaakson shp
6
50
12
31
Lapin shp
84
13
3
0
Länsi-Pohjan shp
0
79
14
7
Pirkanmaan shp
25
29
0
46
Pohjois-Karjalan shp
4
19
77
0
Pohjois-Pohjanmaan shp
10
73
6
11
Pohjois-Savon shp
25
22
44
9
Päijät-Hämeen shp
9
23
67
0
Satakunnan shp
18
19
45
18
Vaasan shp
4
58
38
0
Varsinais-Suomen shp
45
30
15
10
Koko maa
37
27
20
15
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinlääkärin vastaanotolle?% väestöstä
7.9.2014
8
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013  terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärin lääkärinvastaanotolle?% väestöstä
7.9.2014
9
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärinhoitajan vastaanotolle?% väestöstä
7.9.2014
10
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on keskimäärin hoitajanvastaanotolle?% väestöstä
7.9.2014
11
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein julkaisette tiedot jonotusajoista?Terveyskeskukset, lkm
7.9.2014
12
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystälokakuussa 2013 (1/2)
7.9.2014
13
Tieto-osasto / PATI
Yhteydensaanti terveyskeskuksiin ei toteudu aivanyhtä hyvin kuin syksyllä 2012 tai keväällä 2013.
Yhteydensaanti on kuitenkin edelleen paremmalla tasolla kuin vuosina20092011.
93 prosenttia väestöstä asuu alueella, jossa olikäytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä.Kyseessä on yhdeksän prosenttiyksikön parannuskevään 2013 tilanteeseen.
Hoidon tarpeen arviointi toteutui edelleen kolmenarkipäivän kuluessa.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystälokakuussa 2013 (2/2)
Pitkät odotusajat lääkärin vastaanotolle vähenivät. Lääkärin vastaanotollepääsi alle neljässä viikossa 83 prosentin väestöstä asuinalueilla. Väestöstä15 prosenttia asui alueilla, joissa oli päivittäin tilanne, että vastaanottoaikaalääkärille ei tarpeesta huolimatta pystytty antamaan.
Terveyskeskusten mahdollisuuksissa antaa lääkärin vastaanottoaikoja olihuomattavia alueellisia eroja.
Lähes kaksi kolmesta (62 %) asui alueella, jossa lääkärin vastaanotollepääsi 2-4 viikossa. Pitkään, 5-12 viikkoa, lääkärille odottamaan joutuneidenosuus väheni keväästä 2013.
Tilanne on kokonaisuutena parantunut, aiempaa suurempi osa väestöstä onasunut lyhyempien jonotusaikojen alueella.
Suurin osa väestöstä (85 %) asui alueella, jossa hoitajan vastaanotollepääsi viikon kuluessa.
Hieman alle viidennes terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedotharvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietojaollenkaan.
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
14