samk_vari_english_official.jpg
happycolor rajattu.jpg
happycolor rajattu.jpg
TKI- päivät
AMK tutkimuksen tulevaisuus
2015-2020
*Muuttumaton (jatkuvan) kasvunskenario
*Katastrofiskenario
*Paluu menneisyyteen skenario
*Muutos-skenario
Opetus&TKI
(A.Kärki, M.Hannukainen 17.2.2011)
Tulevaisuustyöpaja
Tarkoitus on kehittää osanottajien käsitystä siitä, millaisia haasteita  tutkimustoiminnassaammattikorkeakouluissa voidaan kohdata seuraavan 5-10 v aikana
yksittäisen toimijan (osallistuva tutkija/opettaja/projektihlö)
organisaation (amkit)
yhteiskunnan kannalta
Työpajassa pyritään selvittämään millaisia kykyjä, resursseja ja mahdollisuuksia on käytettävissätulevaisuuden tekemiseksi ja muokkaamiseksi toivottuun suuntaan
Työpajoissa itseymmärrys ja usko omiin mahdollisuuksiin vahvistuu
Työpajassa haasteet ja tulvaisuus saatetaan yhteen
Tulevaisuustaulukko Tarkoitus on kehittää osanottajien käsitystä siitä, millaisia haasteita tutkimustoiminnassaammattikorkeakouluissa voidaan kohdata seuraavan 5-10 v aikana. Näkökulma voi ollayksittäisen toimijan (osallistuva tutkija/opettaja/projektihlö), organisaation (amkit)yhteiskunnan.
Ryhmä 3
Opetus &TKI
Muuttumaton, jatkuvakasvu
Katastrofi
Paluu menneeseen
Muutos
Asenteet
Näkökulmat
Oppimisen näkökulmasta tki-tietämystä riittävästi
Kaksi näkökulmaa: tkiopetusta palveleva/
yrityselämää kehittävää
Tutkimukseen suhtaudutaanakateemisesti
Henkilöstöpoliittinen ongelma(tki-toimintaa ei mielletä osaksiopetustoimintaa); kaksi erileiriä
Oppiminen ja tki nähdäänerillisinä.
Resurssien pieneneminen japuute
Ajatusmalli:oppiminentapahtuu luokassa
Ongelmalähtöinen oppiminen;tiedon soveltaminen
Toimintojen yhdistäminenparhaalla mahdollisella tavalla
Projektityön vahvistaminenmenetelmänä
Tutkimuksen rooli ja sisällöt amk-kentässä/opetuksessa
Pisteytyksen kautta ohjataan
Opetuksen asiantuntijuus/TKI-asiantuntijuus eriytyvätyhä enemmän
Vetovoimaisimmat amk:tvetävät tekijät; erot 24 amk:nvälillä kasvavat
Pätevän henkilöstön saanti
vaikeutuu
Byrokratian lisääntyminen
Opiskelijat loppuvat
Uskottavuus kärsii,
rahoitus tyrehtyy
(katastrofi voi myös
antaa mahdollisuuden
nopeaan etenemiseen)
Tutkimustieto jää arkistoihin, eisiirry käytäntöön
Resurssien pieneneminen (voikuitenkin johtaa myös luoviinratkaisuihin )
Esim.tutkimustulostenseuraaminen roolina?
Osaamisen jaottelu;tilanneosaaminen
TKI:n jalkautuminen
Living Lab-toiminta aidossaelämisen ympäristössä
Heikkojen signaalien
huomiointi
Opetus&tki parhaimmillaantutkii työelämän ilmiöitä &tuottaa tutkimuksen pohjaltakonkreettisia innovaatioita
Connecting sciences
Opettajan rooli
Opetussuunnitelmat
Opetussuunnitelmat ja TKIpuhuvat eri kieltä
Asiantuntijat vs.
heittäytyjät
Tuntisuunnitelmat; onko tilaatki-toiminnalle
Ylhäältä päin jalkauttaminen;määräys ei toimi
Ylhäältä päin jalkauttaminen;määräys ei toimi
Ammattikorkeakoulujensisäiset rakenteet eivät vastaayhteiskunnan todellisuutta
Opetusmenetelmien- jasuunnitelmien muuttaminen;opiskelijoille ammatillinentulevaisuudennäkymä
Opettajan roolin pitäisi ollaenemmän tutkimuksellinen;roolimalli opiskelijoille