Euroalue tyhjäkäynnillä
Eräiden maiden kokonaistuotanto neljänneksittäin, 2008/2–2012/3, indeksi (2008/2=100)
Lähteet: OECD ja ETLA.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.1, kuvio 1.
Suomi
Euroalue
Ruotsi
Saksa
USA
Venäjä
Työn tuottavuustrendi on taittunut ja uudeltakin trendiltäon pudottu
Työn tuottavuus yrityssektorilla ja sen trendi 1985–2020, logaritmiset prosentit (1995 = 0 %)
Lähde: BLS, Kansantalouden tilinpito.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.2, kuvio 1.
Suomi
USA
Trendi
Suomessa työtunnit kehittyneet paremmin kuinYhdysvalloissa, mutta huonommin kuin Ruotsissa
Yrityssektorin tehdyt työtunnit 1995–2011, vuosi 2007=100
Lähteet: Kansantalouden tilinpito, BLS, SCB ja EU KLEMS -tietokanta.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.2, kuvio 2.
Suomi
Ruotsi
Saksa
USA
Työn tuottavuus ja työtunnit laskeneet erityisestijalostussektorilla
Työn tuottavuuden kehitys sektoreittain
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.2, kuvio 3a.
Jalostus
Palvelut
Julkisyhteisöt
Kansantalous
Työn tuottavuus ja työtunnit laskeneet erityisestijalostussektorilla
Tehtyjen työtuntien kehitys sektoreittain
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.2, kuvio 3b.
Jalostus
Palvelut
Julkisyhteisöt
Kansantalous
Suomi
Hollanti
Ruotsi
Saksa
USA
Japani
Italia
Kreikka
Suomi on menettänyt vientimarkkina-osuuksia2000-luvun alusta lähtien
Vientimarkkinamenestyksen kehitys 1996–2014, indeksi (vuosi 2000 = 100)
Lähde: OECD.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 1.
Yrityssektorin kilpailukyky on melkein samassa tilanteessakuin 1990-luvun alussa
Suhteellinen reaalinen yksikkötyökustannus yrityssektorilla 1980–2011, indeksi(kaikkien vuosien keskiarvo = 100)
Lähde: OECD, Eurostat ja BLS.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 2.
Suomi/Saksa
Suomi/Ruotsi
Suomi/USA
Suomen teollisuuden kilpailukyky on vähintään yhtä heikkokuin 1990-luvun alussa
Suhteellinen reaalinen yksikkötyökustannus tehdasteollisuudessa 1980–2011, indeksi(kaikkien vuosien keskiarvo = 100)
Lähde: OECD, Eurostat ja BLS.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 3.
Suomi/Saksa
Suomi/Ruotsi
Suomi/USA
Suomen kilpailukyky on heikentynyt myös elekt.teollisuudenulkopuolisessa teollisuudessa, mutta ei kovin radikaalisti
Suhteellinen reaalinen yksikkötyökustannus tehdasteollisuudessa pl. elektroniikka 1980–2011,indeksi (kaikkien vuosien keskiarvo = 100)
Lähde: OECD ja Eurostat.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 4.
Suomi/Saksa
Suomi/Ruotsi
Suomi/Hollanti
Suomi/Itävalta
Kilpailukyky on heikentynyt myös yksityisissä palveluissa
Suhteellinen reaalinen yksikkötyökustannus yksityisissä palveluissa 1980–2011,indeksi (kaikkien vuosien keskiarvo = 100)
Lähde: OECD ja Eurostat.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 5.
Suomi/Saksa
Suomi/Ruotsi
Suomi/Hollanti
Suomi/Itävalta
Työn tulo-osuudella arvioituna kannattavuus on heikentynytyhtä voimakkaasti kuin 1980-luvun lopulla mutta on nytsamalla tasolla kuin 1980-luvun alkupuoliskolla
Työn tulo-osuuden kehitys Suomessa 1980–2011, %
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 6.
Elektroniikkateollisuus
Yksityisetpalvelut
Tehdasteollisuus
Tehdasteollisuus ilmanelektroniikkateollisuutta
Suomen teollisuus on ollut innovatiivinen ja tehokas myösNokia-klusterin ulkopuolella
Kokonaistuottavuuden taso teollisuudessa pl. elektroniikka 1985–2007, indeksi (USA = 100)
Lähteet: Inklaar ja Timmer (2008) ja EU KLEMS -tietokanta.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.3, kuvio 7.
Suomi
Espanja
Ruotsi
Saksa
USA
Italia
Kuntasektorin toimintakustannusten kasvu sekäBKT:n kasvu 2000-luvulla
Kuntasektorin kulujen reaalinen kasvu ja BKT:n reaalinen kasvu 2000–2011 (2000=100)
Lähteet: Tilastokeskus, B&MANs.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.6, kuvio 1.
BKT:n kasvu
Kuntasektorintoimintakustannustenkehitys
Kuntien bruttoveroasteen kasvu 2000-luvulla, %
Kuntien bruttoveroaste = laskennallinen koko maan kunnallisveroprosentti, jos kaikki kuntienverotulot ja valtionosuudet kerättäisiin kunnallisverolla
Lähteet: Tilastokeskus, B&MANs.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 2.6, kuvio 2.
Työeläkemaksut, % palkoista
Lähteet: Eläketurvakeskus ja ETLA.
Muistioita hallitukselle 2013. Luku 3.2, kuvio 1.
Sosiaalitupo jatyöurasopimus
Toteutunut
ETK 2011