OSAAMISEN KARTOITUSAMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Raili Wilén, Ekami  15.9.2010
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
Perustuu:
 Lakiin ja asetukseen näyttötutkintojenhenkilökohtaistamisesta.
Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräykseen
Näyttötutkinto-oppaaseen
TUTKINTORAKENNE
Perustutkinto
vastaa 120 ov opintoja
Ammattitutkinto
vaadittava osaamistaso vastaa alan peruskoulutusta tai sitävastaavia tietoja ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja n.kolmen vuoden työkokemusta
Erikoisammattitutkinto
vaadittavaa osaamistaso vastaa alan peruskoulutusta tai sitävastaavia tietoja ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja jan. viiden vuoden työkokemusta
HENKILÖKOHTAISTAMISEN VAIHEET
HAKEUTUMISVAIHE
selvitetään hakijan lähtötilanne, tutkinto tai osa,koulutustarpeet ja –toiveet
selvitetään ohjauksen ja tukitoimien tarpeet
selvitetään hakijan aikaisemmin osoitettu osaaminen
selvitetään aikaisemmin saavutettu osaaminen ja ohjataantutkintotilaisuuteen
tehdään johtopäätös ja esitys tutkinnon arvioijille(kolmikanta)
tarvittaessa ohjaus tarvittavan ammattitaidonhankkimiseen = valmistava koulutus
HENKILÖKOHTAISTAMISEN VAIHEET
TUTKINNON SUORITTAMINEN
noudatettava tutkinnon perusteita
päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisentunnustamisesta
tutkintojärjestelyt (aika, paikka, arvioijat, miten osaaminenosoitetaan)
mahdolliset erityistarpeet
otetaan huomioon mahdolliset kieli- ja kulttuuritaustastajohtuvat seikat
HENKILÖKOHTAISTAMISEN VAIHEET
TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN
aikuinen oppijana
erilaiset tavat oppia (oppimisjärjestelyt,oppimisympäristöt, opetusmenetelmät jne.)
opiskelun suunnittelu (lähiopetus, työssäoppiminen)
oppimisen ohjaus ja neuvonta, tarvittaessa tukitoimet
HAKEUTUMISVAIHE MAAHANMUUTTAJIENAMMATILLSESSA KOULUTUKSESSA
vaadittava kielitaitotaso: keskitaso
haastattelutilanne hyvä mittari kuullun ymmärtämisen japuhumisen sujuvuuden arviointiin, tarvittaessa esim. lyhyt jahelppo alan teksti
alkuvaiheessa paljon puhumista, keskustelua, ryhmäytymistä
maahanmuuttajat omana ryhmänä – maahanmuuttajasuomalaisessa ryhmässä
ohjauskeskustelu:  kartoitetaan aikaisempi osaaminen, opiskeluja ammatti omassa maassa
vaikeaa, koska ammatit eivät välttämättä vastaa Suomessa jalähtömaassa toisiaan
ei ole välttämättä todistuksia, jotka todentavat aikaisemman osaamisen
oikea tutkintotaso
HAKEUTUMISVAIHE MAAHANMUUTTAJIENAMMATILLSESSA KOULUTUKSESSA
kokeillaan helppoja alan tehtäviä oppilaitoksessa
alalle orientoiva jakso
kartoitetaan ammatillista osaamista ja valmiuksia opiskellasuomalainen tutkinto
työhön tutustuminen esim. 2 vko: työpaikkaohjaajatvalmennetaan seuraamaan työskentelyä, motivaatiota,kielitaitoa, kykyä toimia erilaisissa työelämän tilanteissa
opettaja seuraa myös työskentelyä
HAKEUTUMISVAIHE MAAHANMUUTTAJIENAMMATILLSESSA KOULUTUKSESSA
onko kulttuuriin liittyvä esteitä alalle hakeutumiseen
ohjaavat koulutukset
työelämävalmennus