Tee lause!
me - alkaa - opiskella - suomi - syksy
Me alamme opiskella/opiskelemaan suomea syksyllä.
opettaja - opettaa - opiskelijat - puhua - suomi
opiskelijat - harjoitella - tehdä - konditionaali
Maria - pyrkiä - opiskella - matematiikka
toivottavasti - hän - päästä - yliopisto - opiskella
hän - voida - valmistua - yliopisto - maisteri - 2019
Tee lause!
me - alkaa - opiskella - suomi - syksy
Me alamme opiskella/opiskelemaan suomea syksyllä.
opettaja - opettaa - opiskelijat - puhua - suomi
Opettaja opettaa opiskelijoita puhumaan suomea.
opiskelijat - harjoitella - tehdä - konditionaali
Opiskelijat harjoittelevat tekemään konditionaalia.
Opiskelijat harjoittelevat koditionaalin tekemistä.
Maria - pyrkiä - opiskella - matematiikka
Maria pyrkii opiskelemaan matematiikkaa.
toivottavasti - hän - päästä - yliopisto - opiskella
Toivottavasti hän pääsee yliopistoon opiskelemaan.
hän - voida - valmistua - yliopisto - maisteri - 2019
Hän voi valmistua yliopistosta maisteriksi 2019.
Jatka lauseita monikon partitiivilla!
Me olemme hyviä ja kivoja opiskelijoita.
Suomalaiset ovat…
Minun ystävät ovat…
Koirat ovat…
Kesäpäivät ovat…
Otaniemessä on…
Suomessa on…
Suomessa ei ole…
Vastaa adjektiivin komparatiivimuodolla!
Mitä eroa on kissalla ja leijonalla?
- Leijona on isompi ja vaarallisempi.
Mitä eroa on Helsingillä ja Espoolla?
Mitä eroa on Suomen kesällä ja talvella?
Mitä eroa on suomen kielellä ja englannin kielellä?
Mitä eroa on bussilla ja metrolla?
Sano verbi konditionaalin preesensissä!
minä puhunminä puhuisin
sinä et syösinä
hän lukeehän
me harjoittelemmeme
te ette avaate
he opiskelevathe
Sano verbi konditionaalin prefektissä!
minä en soitaminä en olisi soittanut
sinä käytsinä
hän mennähän
me emme haluame
te pyydättete
he kirjoittavathe
Sano verbi konditionaalin preesensissä!
minä puhunminä puhuisin
sinä et syösinä et söisi
hän lukeehän lukisi
me harjoittelemmeme harjoittelisimme
te ette avaate ette avaisi
he opiskelevathe opiskelisivat
Sano verbi konditionaalin prefektissä!
minä en soitaminä en olisi soittanut
sinä käytsinä olisit käynyt
hän mennähän olisi mennyt
me emme haluame emme olisi halunneet
te pyydättete olisitte pyytäneet
he kirjoittavathe olisivat kirjoittaneet