Pilkun käyttäminen
Jouni Viuhko 2010
C:\Documents and Settings\Jouni\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S6QZ1H1C\MC900300119[1].wmf
Milloin pilkkua käytetään?
Luetteloissa
Virtaset pakkasivat mukaansarantapyyhkeet, uimalasit,uimahousut ja aurinkolasit.
Sanoja ei kuitenkaan erotetapilkulla luettelossa, jos niidenvälissä on rinnastuskonjunktio.
Jouni Viuhko 2010
Rinnastuskonjunktiothan olivat:
Ja, sekä, sekä-että,eli,tai,vai, joko-tai, muttavaan
Jouni Viuhko 2010
C:\Documents and Settings\Jouni\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\0GBIDH2M\MC900290517[1].wmf
Irrallisissa lisäyksissä japuhutteluissa
Muita tavaroita, kuten rantaleluja,he eivät ottaneet matkaan.
Kuulehan Matti, koeta yrittää vieläpari minuuttia.
Jouni Viuhko 2010
Sanaparin mitä – sitä yhteydessä
Mitä enemmän Taina beachvolleyta pelasi, sitävakuuttuneemmaksi hänkehittymisestään tuli.
Jouni Viuhko 2010
C:\Documents and Settings\Jouni\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YI488YG4\MC900432665[1].png
Erottamassa lauseita toisistaan
Jaakko pulahti välittömästiveteen, ja muu perhe seurasihäntä melkein heti.
Osku ei arvannut, että merivesioli vielä aika kylmää.
Jouni Viuhko 2010
Lauseenvastiketta ei erotetapilkulla
Lauseenvastike on rakenne,jonka avulla kaksi lausettasaadaan tiivistetyksiyhdeksi lauseeksi. Tekstinsanamäärä vähenee, muttaajatus pysyy entisellään.
 
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä lauseenvastikkeista
Kaksi lausetta:
Hän tiesi, että hän oli menettänytmahdollisuutensa.
Sama lauseenvastikkeella:
Hän tiesi menettäneensämahdollisuutensa.
Pilkkua ei siis lauseenvastikkeen kanssakäytetä.
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä lauseenvastikkeista
Kaksi lausetta:
Jotta hän näkisi pimeydessä, hänen pitäisilöytää kadonnut taskulamppu.
Lauseenvastikkeella:
Nähdäkseen pimeydessä hänen pitäisilöytää kadonnut taskulamppu.
Jouni Viuhko 2010
Poikkeus lauseenvastike-sääntöön
Jos lauseenvastike on virkkeenkeskellä tai lopussa esim.selityksenä, se voidaanerottaa pilkulla.
Makkonen, taisteltuaan kiekostaankarasti, joutui lopultaantamaan periksi.
Jouni Viuhko 2010
Pilkku lauseiden välissä
Pääsäännöt:
Lauseet erotetaan yleensätoisistaan pilkulla.
Päälause ja sivulauseerotetaan aina toisistaanpilkulla.
Jouni Viuhko 2010
Milloin lauseita ei erotetapilkulla?
Poikkeus numero yksi:
Päälauseiden välistä jätetään pilkkupois, jos lauseita yhdistää jokinrinnastuskonjunktio ja lauseilla onjokin yhteinen osa tai tekijä.
Rinnastuskonjunktiot:
Ja, sekä, sekä-että, eli, tai vai, joko-tai, mutta vaan
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä
Jonna keräsi rantapyyhkeet ja lähtihotellihuoneeseen suihkuun.
Yhteinen osa on Jonna. Molemmatlauseet ovat päälauseita, joitayhdistää rinnastuskonjunktio ja.
Jälkimmäisessä lauseessa subjekti onjätetty pois, koska se (Jonna)mainitaan ensimmäisessä lauseessa.
Pilkkua ei siis tule.
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä
Jonna meni rannalle pelaamaan, ja hänteki myös pienen juoksulenkin.
Vaikka kahta päälausetta yhdistäärinnastuskonjunktio ja, pilkku tuleelauseiden väliin, koska niillä ei oleyhteistä osaa. Toisessa lauseessatekijä on Jonna ja toisessa hän.
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä
Jonna näki rannalla matkustajia, jotkaolivat tulleet hänen kanssaan samallalennolla Kanarialle.
Pilkku tulee, koska virkkeessä onpäälause ja sivulause. Sivulauseentuntee aina sen aloittavasta sanasta(tässä joka –sanan taipunut muotojotka).
Jouni Viuhko 2010
Poikkeus numero kaksi
Sivulauseiden välistäjätetään pilkku pois, josniitä yhdistäärinnastuskonjunktio.Yhteistä osaa ei tarvita.
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä
Rantavahti selitti Jonnalle, miksi uimaanei saanut mennä ja miksiturvallisuusohjeiden noudattaminenon tärkeää.
Ensin on päälause, jota seuraa kaksisivulausetta. Niiden väliin ei tulepilkkua, koska sivulauseita yhdistäärinnastuskonjunktio.
Jouni Viuhko 2010
Esimerkkejä
Rantavahti selitti asian Jonnallekuin aikuiselle, koska tämä olimestariuimari, vaikka oli vasta13-vuotias.
Sivulauseiden väliin tulee nytpilkku, koska niitä erottaaalistuskonjunktio (vaikka) – ei siisrinnastuskonjunktio.
Jouni Viuhko 2010
Pilkuta lauseet näin
1. Erottele virkkeistä lauseet.
2. Jaa lauseet pää- jasivulauseisiin
3. Erota lauseet pilkullasääntöjen mukaan.
Jouni Viuhko 2010
C:\Documents and Settings\Jouni\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\L0X2PXUV\MC900237619[1].wmf