SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
21.11.2014
Tieto-osasto / PATI
1
Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy
Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille
lokakuu 2013
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
21.11.2014
Tieto-osasto / PATI
2
Tiedonkeruu suun terveydenhuollonhoitoonpääsystä lokakuussa 2013
Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille toteutettiinlokakuussa 2013.
Vastaus saatiin kaikilta terveyskeskuksilta (150:stä). Ahvenanmaaon kyselyn ulkopuolella.
Eri ajankohtien tuloksia vertailtaessa on huomioitava, ettävastanneet terveyskeskukset ovat osittain vaihdelleet.
Raporteilla tulokset on julkaistu sekä suhteessa terveyskeskusten%-osuuksiin että väestön %-osuuksiin.
Terveyskeskusten huomattavien kokoerojen vuoksi tuloksiakannattaa tarkastella suhteessa väestön %-osuuksiin.
THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsysivut ovat osoitteessawww.thl.fi/fi/tilastot/hoitoonpaasy/pth ja myöswww.thl.fi/tietokantaraportit
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Välittömän yhteydensaannin toteutuminensuun terveydenhuollossa 3/2009–10/2013% väestöstä
21.11.2014
3
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013  terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteydensaanti puhelimitse suunterveydenhuollon ajanvaraukseen
21.11.2014
4
STM antoi keväällä 2011 ohjeen välittömän yhteydensaannintoteuttamisesta. Terveyskeskuksilta kysyttiin viidettä kertaa ohjeenmukaisen seurannan toteutumisesta.
75 prosenttia väestöstä asui sellaisen terveyskeskuksen alueella,jossa suun terveydenhuollossa on käytössä soittopyyntö- jatakaisinsoittojärjestelmä.
Yhä useammalla terveyskeskuksen hammashoitolalla oli käytössäänoperaattoriseuranta. Sen mukaan puheluun vastattiin keskimäärin 5,7minuutin kuluessa.
Puhelujen määrän (soitetut ja vastatut) ilmoitti 77 prosenttiavastaajista. Soitetuista puheluista 84 prosenttia kirjautui vastatuksi.(Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.)
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013   terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminenkolmen arkipäivän kuluessa suun terveydenhuollossa3/2009–10/2013% väestöstä
21.11.2014
5
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollon hoitojonossa olevatpotilaat /10 000 asukastaaluehallintovirastoittain 3/2011–10/2013
21.11.2014
6
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Hoitoonpääsyn toteutuminen hoidon tarpeen perusteellakuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa3/2011–10/2013% väestöstä
21.11.2014
7
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollossa yli kolme kuukauttahoitoa odottaneiden lukumäärä  3/2009–10/2013
21.11.2014
8
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollossa 36 ja yli kuusi kuukautta hoitoaodottaneet potilaat 10/2013 sairaanhoitopiireittäin
21.11.2014
9
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollon odotusaikojenjulkaiseminen
81 prosenttia terveyskeskuksista ilmoittijulkaisevansa tiedot hoitoonpääsystä vähintäänneljän kuukauden välein, kutenterveydenhuoltolaki edellyttää (76 % maaliskuussa2013).
3 prosenttia terveyskeskuksista ei ollut vielälainkaan julkaissut odotusaikoja (6 % maaliskuussa2013).
21.11.2014
10
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2013 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto lokakuun 2013 suunterveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (1/2)
21.11.2014
11
Tieto-osasto / PATI
Välittömän yhteyden saaminen oli parantunut keväästä.Väestöstä 25 prosenttia asui alueella, jossavälittömässä yhteydensaannissa oli ajoittaisia ongelmia,jatkuvia ongelmia ei raportoitu lainkaan.
Keväällä ajoittaisia ongelmia: 43 %, jatkuvia ongelmia: 2 %
Terveyskeskusten suun terveydenhuollossasoittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmien käyttö olinoussut maaliskuusta 2013.
Hoidon tarpeen arviointi toteutui suunterveydenhuollossa lähes poikkeuksetta kolmenarkipäivän kuluessa.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto maaliskuun 2013 suunterveydenhuollon  hoitoonpääsyn tuloksista(2/2)
21.11.2014
12
Yli kuukautta hoitoa odottaneiden määrä väheni keväästä2013, myös pitkään, eli yli kk odottaneiden määrä vähenikeväästä.
Väestöön suhteutettuna yli 6 kk jonottaneita oli eniten Kainuunsairaanhoitopiirin alueella.
Eniten suun terveydenhuoltoon odottajia suhteessa väestöönoli Pohjois-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomenaluehallintovirastojen alueen terveyskeskuksissa.
Hieman alle viidesosa (19 %) terveyskeskuksista julkaisihoitoonpääsytiedot suun terveydenhuollosta harvemmin kuinterveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietojaollenkaan.
Tieto-osasto / PATI