OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_1.jpg
K:\AAKuvat - pakkala\Eeva Mehto I\DSC_0152.JPG
Opettajat SuomessaPedagoginen toimikunta9.3.2011
Heljä Misukka
koulutusasiain päällikkö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Yleistietoja tiedonkeruusta
Tilastokeskuksen valtakunnallinenopettajatiedonkeruu keväällä 2010
edellinen tiedonkeruu suoritettiinvuonna 2008
perusopetus, lukiokoulutus,ammatillinen koulutus ja vapaasivistystyö
vastausprosentti n. 90
OPH:n julkaisu ”Opettajat Suomessa2010” julkistetaan 10.3.2011
Heljä Misukka, OAJ
2
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Esimerkkejä opettajakunnansukupuolijakaumasta
perusopetuksen rehtoreista japäätoimisista opettajista 73 % naisia
perusopetuksen rehtoreista 42,9 %naisia
lukiokoulutuksen rehtoreista japäätoimisista opettajista 66 % naisia
lukiokoulutuksen rehtoreista 35,4 %naisia
Heljä Misukka, OAJ
3
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Esimerkkejä opettajakunnanikärakenteesta
kaikista perusopetuksen rehtoreista ja päätoimisistaopettajista 35 % 50-vuotta täyttäneitä
luokanopettajista 32,1 % 50-vuotta täyttäneitä, suhteellisestieniten Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa, vähiten Itä-Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa
ruotsinkielisessä koulutuksessa työskentelevät luokanopettajatkeskimäärin nuorempia kuin suomenkielisen koulutuksenopettajat
erityisopettajista 36,1 % 50-vuotta täyttäneitä, suhteellisestieniten Lapissa ja Etelä-Savossa, vähiten Kainuussa ja Varsinais-Suomessa
lukiokoulutuksen rehtoreista ja päätoimisista opettajista 41 %50-vuotta täyttäneitä
ruotsinkielisessä koulutuksessa työskentelevät keskimäärinnuorempia kuin suomenkielisen koulutuksen opettajat
Heljä Misukka, OAJ
4
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Opettajienkelpoisuustilanteesta
suhteellisesti suurimmat kelpoisuustilanteenparannukset erityisopettajien ja sivutoimistentuntiopettajien ryhmissä vuoteen 2008 verrattuna
Perusopetus
suomenkielisistä rehtoreista ja päätoimisista opettajista90,5 % kelpoisia, ruotsinkielisistä 81,3 %
vuonna 2002 vastaavat luvut olivat 87,4 % ja 77,2 %
luokanopettajista kelpoisia 95,7 % (suomenkielinen) ja87,9 % (ruotsinkielinen)
kelpoisia opettajia yli 95 % kaikissa muissa maakunnissapaitsi Uudellamaalla (88,3 %)
Heljä Misukka, OAJ
5
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Erityisopetus
erityisopettajista kelpoisia 76,1 %(suomenkielinen) ja 74,8 % (ruotsinkielinen)
erityisopettajien kelpoisuustilanteenmuutokset:v. 2002 68,8 %, v. 2005 71,3 %, v. 2008 73,2 %ja v. 2010 76,1 %
selviä alueellisia eroja kelpoisuustilanteessa:Keski-Suomi 92,8 %, Pohjois-Karjala 88,1 %,Uusimaa 64,3 % ja Päijät-Häme 69,2 %
Heljä Misukka, OAJ
6
K:\AAKuvat - pakkala\Eeva Mehto I\DSC_0288.JPG
Erityisopettajien kelpoisuus (%)
7
Lähde: Tilastokeskus
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
Lukiokoulutuksessa
suomenkielisistä lehtoreista 97,5 % ja ruotsinkielisistä95,2 % kelpoisia
Vapaa sivistystyö
kelpoisten opettajien osuus kasvussa; vuonna 2002kelpoisia 68 % vuonna 2010 75 %
muutos lähinnä kansalaisopistoissa
paras kelpoisuustilanne humanistisella ja kasvatusalalla,kelpoisia 94 %
heikoin tilanne sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
tutkinnon puuttuminen ja pedagogisten opintojenpuuttuminen
Heljä Misukka, OAJ
8
K:\AAKuvat - pakkala\Eeva Mehto II\DSC_0016b.JPG
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ_PP-pohjakuva_2.jpg
OAJ:n kommentit huomenna
Kelpoisuustilanne hyvä muttalaajennusohjelmien merkitys
Ryhmäkokotiedot
TVT:n osalta tilanne: perusopetuksenlehtoreista vain 1/3 henkilökohtaisessakäytössään tietokone, luokanopettajistaalle puolella. Lukion lehtoreista alle 40%:lla ja tuntiopettajista 1/4.
Täydennyskoulutusvelvoite
Heljä Misukka, OAJ
9