AMO PPT2.jpg
AMO PPT3.jpg
www.sskky.fi/ssao
OPISKELIJAA TUKEVAPALAUTE
Palautteen merkitys opiskelijalle
Palautteen antaminen
Hyvän palautteen tunnuspiirteet
Hampurilaispalaute
AMO PPT2.jpg
AMO PPT3.jpg
www.sskky.fi/ssao
PALAUTTEEN MERKITYSOPISKELIJALLE
Opiskelijan on tärkeää saada palautetta toimistaantyössäoppimispaikassa
Hyvä ja positiivinen palaute motivoi opiskelijaa opinnoissaan. Hänpystyy hyvän palautteen ”siivittämänä” vastaanottamaan yhähaasteellisempia työtehtäviä. Hän uskoo ja luottaa omaan kykyynsä jataitoonsa suoriutua tulevista työtehtävistä.
Työpaikkaohjaajan kannattaa antaa palaute mahdollisimmanmonipuolisesti ja on hyvä, jos palautetta pystyvät antamaan muutkintyöyhteisön jäsenet.
Työssäoppimispaikan palaute on usein erilaista ja erisisältöistä kuinoppilaitoksen ja opettajan palaute. Työskentely-ympäristö jalähtökohdat ovat erilaiset koulussa kuin työpaikalla. Oppilaitosperehtyy enemmän perusasioiden ohjaukseen ja oppimiseen, kun taastyöelämässä pääsee tutustumaan paremmin erilaisille asiakasryhmillesuunnattuja ruokapalveluja. Erilaiset näkemykset ja lähtökohdat ovatenemmänkin hyödyksi kuin haitaksi.
AMO PPT2.jpg
AMO PPT3.jpg
www.sskky.fi/ssao
PALAUTTEEN ANTAMINEN
Jatkuvan palautteen antaminen opiskelijalle on erittäin tärkeääopiskelijan oppimisen edistymiseksi
Opiskelijaa voidaan ohjata tarkentavilla kysymyksillä. Maltaodottaa, kunnes opiskelija itse oivaltaa, mitä tilanteenparantamiseksi voi tehdä
Harkitse suorien neuvojen antamista tilannekohtaisesti
Kannattaa miettiä, kuinka paljon palautetta toinen voi ottaakerralla vastaan
Kannattaa kiinnittää huomiota, milloin on sopiva aika ja tilanneantaa palautetta
Voit tarkistaa kysymällä, onko palautteesi ymmärretty oikein
Ohjaa ja kannusta oppimaan lisää
AMO PPT2.jpg
AMO PPT3.jpg
www.sskky.fi/ssao
HYVÄLLE PALAUTTEELLETUNNUSOMAISTA
Kannattaa keskittyä tähän hetkeen ja tilanteeseen sekä miettiämiten selvitään tulevasta. Älä katso ennen suoritettuja /menneitä virheitä
Palautetta kannattaa antaa säännöllisesti ja riittävän usein
Korjaavaa palautetta on hyvä antaa heti työskentelyn lomassa, eikuitenkaan asiakkaiden kuullen. Ei syyllistämällä opiskelijaa vaanohjaamalla
Positiivista palautetta kannattaa antaa pienimmistäkinedistymisistä ja saavutuksista
Ole rehellinen palautteen antamisessa
Pohdi paljonko voit antaa palautetta kerrallaan ja harkitse oikeaajankohta
Opiskelijalta kannattaa tarkistaa, onko palautteesi ymmärrettyoikein
Ohjaa ja kannusta oppimaan lisää
Arvioi vain opiskelijan tekemiä töitä, älä oppijaa henkilönä
AMO PPT2.jpg
AMO PPT3.jpg
www.sskky.fi/ssao
HAMPURILAISPALAUTE
On yksi esimerkki palautteen antamisesta
Hampurilaisen kansi merkitsee, että ensin  käsitellään myönteisiäja konkreettisia yksityiskohtia: mitä opiskelija osaa tai on tehnytonnistuneesti
Pihvi merkitsee, että seuraavaksi tehdään kannustavia jarohkaisevia ehdotuksia: mitä opiskelija voisi vielä parantaa taikehittää työssään
Alin sämpylä / sämpylän pohja merkitsee myönteistä, toteavaa jakannustava loppukommenttia
C:\temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\AL0NIX2P\MC900411898[1].wmf