Minun ystäväni
8
.
 l
u
o
k
k
a
t
e
k
i
j
ä
 –
 L
.
 P
u
p
u
l
a
i
n
e
n
Hädässä ystävä tunnetaan.
Ystävä on vaikea hankkiavuodessa mutta helppo menettäätunnissa.
Ystävä on se, joka tietää sinustakaiken ja on silti ystäväsi.
 
Kertaamme:
olla (kenen?) näköinen
Eeva on mummon näköinen.
                      tutustua (keneen?)
                    Minä haluan tutustua sinuun.
harrastaa (mitä?)
Hän  jo pikkupojasta harrastaa jalkapalloa.
                      Pitää ( mistä?)
                      Sinä pidät lukemisesta.
kiinostua ( mistä?)
                     Olen kiinostunut musiikista.
                           Kiinostaa ( ketä?; mikä)
                  Minua kiinnostavat erilaiset tietokonepelit.
 käydä ( missä?)
                 Kaksi kertaa viikossa käymme käsityökerhossa.
Y
S
T
Ä
V
Ä
N
I
NIMI
IKÄ
ULKONÄKÖ
LUONNE
HARRASTUS
           Kuuntelee teksti
          Täydennä lauseet:
1. Ystäväni nimi on ...........
2. Hän on ........ - vuotias.
3. Hän opiskelee ...............
4. Hän on ........................... tyttö.
5. Hän  on ............. näköinen
6. Hänellä on ....................... tukka.
7. Tytöllä on ............... silmät ja .............. katse.
8. Luonteeltaan hän on .............................ja ...................ihminen.
9. Ystäväni harrastaa .................
10. Hän pitää .................................
T
ä
y
d
e
n
n
ä
 l
a
u
s
e
e
t
:
1
.
 Y
s
t
ä
v
ä
n
i
 n
i
m
i
 o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
 H
ä
n
 o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 v
u
o
t
i
a
s
3
.
 H
ä
n
 o
p
i
s
k
e
l
e
e
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
 H
ä
n
 o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 t
y
t
t
ö
5
.
 H
ä
n
  o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 n
ä
k
ö
i
n
e
n
6
.
 H
ä
n
e
l
l
ä
 o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 t
u
k
k
a
7
.
 T
y
t
ö
l
l
ä
 o
n
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 s
i
l
m
ä
t
 j
a
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
k
a
t
s
e
8
.
 L
u
o
n
t
e
e
l
t
a
a
n
 h
ä
n
 o
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 j
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i
h
m
i
n
e
n
9
.
 Y
s
t
ä
v
ä
n
i
 h
a
r
r
a
s
t
a
a
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
.
 H
ä
n
 p
i
t
ä
ä
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 pitkä vaalea
Iiris
8:lla luokalla
14
keskikokoinen
äitinsä
harmaat
mukava
hyväntahtoinen
rehellinen
uintia
lukemisesta
Sanastoa:
Kirjoita sanat vihkoon.
teini- ikäinenSinä olet teini- ikäinen
on taitava :  Sanna on taitava piirtämään. Pienenä tyttönä hänpiirsi paljon akvarelliväreillä.
rehellinen– Mikko on rehellinen. Hän puhuu aina totta.
seurallinen – Laura on seurallinen tyttö, hänellä onmonta ystävää.
kiltti –Hän hoitaa kissaa, ottaa sen syliin, silittää sitä.
kertoa salaisuuksia – Minä kerron ystävällenisalaisuuksia.
antaa neuvoja – Kerron ystävälle kaikista asioistani. Hänkuuntelee minua ja antaa minulle hyviä neuvoja.
Suomenna lauseet:
Обычно подростки увлечены компьютером.
Tavallisesti teini-ikäiset ovat kiinnostuneettietokoneista.
Мой брат- искусный футболист
Veleni on taitava jalkapalloilija.
Ты честный человек?
Oletko sinä rehellinen ihminen?
Лена- умная и общительная девочка
Leena on viisas ja seurallinen tyttö.
Рассказываешь ли ты тайны твоему другу?
Kerrotko sinä salaisuuksia ystävällesi?
Мама всегда даёт мне советы
Äiti aina antaa neuvoja minulle.
Lue teksti:Ystävän kanssa on hyvä olla.Sanotaan, että ” hädässä ystävätunnetaan”. Oikea ystävä auttaasinua aina. Hän kuuntelee sinua jaantaa hyviä neuvoja. Oikea ystävä onrehellinen. Ystävälle saa kertoasalaisuuksia. On mukava, kun onoikea ystävä.
Vuoropuhelu:
-    Hei, Maija! Joku tyttö kyseli sinua.
-    Mikä tyttö?
-    Hän ei kertonut nimeään.
-    Minkä näköinen hän oli?
-    Aivan tavallinen.
-    Voisitko kertoa täsmällisemmin.
-    Keskipituinen, tummatukkainen, aika laiha.
-    Oliko tukka pitkä ja suora vai lyhyt ja kihara?
-    Hänen hiuksensa olivat pitkät, mutta kiharat.
-    En tunne tätä tyttöä.
-    Hän lupasi pistäytyä myöhemmin.
Vuoropuhelu:
-    Hei, ....! Joku ........ kyseli sinua.
-    Mikä ...........?
-    Hän ei kertonut nimeään.
-    Minkä näköinen hän oli?
-    Aivan tavallinen.
-    Voisitko kertoa täsmällisemmin.
-    ........., ........., ............
-    Oliko tukka ........ ja ........ vai ...... ja ........?
-    Hänen hiuksensa olivat ........ja/ mutta ...........
-    En tunne tätä ......./ Mielestäni se on ........
-    Hän lupasi pistäytyä .........
Vastaa kysymyksiin:
M
i
k
ä
 o
n
 y
s
t
ä
v
ä
n
 n
i
m
i
?
                                                                            K
s
j
u
s
h
a
K
u
i
n
k
a
 v
a
n
h
a
 h
ä
n
 o
n
?
1
3
-
v
u
o
t
i
a
s
M
i
t
ä
 y
s
t
ä
v
ä
s
i
 t
e
k
e
e
?
k
ä
y
 k
o
u
l
u
a
K
u
i
n
k
a
 p
i
t
k
ä
 h
ä
n
 o
n
?
k
e
s
k
i
k
o
i
n
e
n
K
e
n
e
n
 n
ä
k
ö
i
n
e
n
 t
y
t
t
ö
 o
n
?
                                          i
s
ä
n
 n
ä
k
ö
i
n
e
n
M
i
l
l
a
i
n
e
n
 i
h
m
i
n
e
n
 h
ä
n
 o
n
?
                                            h
y
v
ä
n
t
a
h
t
o
i
n
e
n
,
ä
l
y
k
ä
s
,
l
u
o
t
e
t
t
a
v
a
Oikein vai väärin?
M
a
r
i
a
 e
i
 o
l
e
 s
o
l
a
k
k
a
.
o
n
T
y
t
t
ö
 h
a
r
r
a
s
t
a
a
 t
a
n
s
s
e
j
a
.
l
e
n
t
o
p
a
l
l
o
a
H
ä
n
 k
ä
y
 u
s
e
i
n
 t
e
a
t
t
e
r
i
s
s
a
 j
a
 e
l
o
k
u
v
i
s
s
a
.
u
r
h
e
i
l
u
s
a
l
i
s
s
a
M
a
r
i
a
l
l
a
 o
n
 s
i
s
a
r
.
v
e
l
i
H
ä
n
e
l
l
ä
 e
i
 o
l
e
 e
l
ä
i
m
i
ä
.
o
n
 Ystävä
Nimi
Ikä
Ulkonäkö
Luonne
Harrastus
(-vuotias)
tukat
kasvot
silmät
katse
nenä
suu
hymy
rehellinen
seurallinen
vilpitön
kiltti
Harrastaa( mitä?)
uintia
lukemista
urheilua
pyöräilyä
Auttaa
Antaa neuvoja
kuuntelee
Kotitehtävä:
   
opettele 
uudet 
sanat
   
kirjoita 
kertomus
ystävästäsi 
(10-15 
lausetta)
K
I
I
T
O
S
 K
A
I
K
I
L
L
E
 !
!
!
Lähteet